„Digitalizarea nu diminuează și nu va diminua rolul esențial al capitalului uman”

„Digitalizarea nu diminuează și nu va diminua rolul esențial al capitalului uman”

Numărul 5, 11-17 feb. 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Constantin Cristea, expert contabil, membru al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău

Alexandra Rizea: Vă rugăm, pentru început, să treceți în revistă principalele momente din cariera dvs., pornind, firește, de la opțiunea pentru profesia contabilă.

Constantin Cristea: M-am născut într-un sat din Moldova, județul Bacău. În anul 1976 am absolvit Facultatea de Științe Economice, Secția Contabilitate, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După absolvire am fost încadrat ca economist la Întreprinderea Teritorială de Aprovizionare (ITA) Bacău, după care m-am transferat, tot ca economist, la Antrepriza de Montaj și Reparații Centrale Termice (AMRCT) Est Bacău. Aici am fost promovat în funcția de șef al Biroului Contabilitate și, apoi, în cea de șef al Serviciului financiar-contabilitate. După Revoluție, în anul 1991, AMRCT Est a devenit SC Moldoterm SA Bacău, cu șantiere în toată Moldova. În 1994 am fost promovat în funcția de director economic. Peste doi ani m-am transferat la SC Turimprest și, mai târziu, la SC BAC OIL SRL, ambele din Bacău, tot ca director economic. În anul 1996, în urma promovării examenelor de specialitate, am obținut calificarea de expert contabil.

Este un parcurs profesional care v-a permis, desigur, să acumulați experiența necesară pentru a face față etapelor următoare ale tranziției spre economia de piață...

Așa este. Faptul că, de-a lungul anilor menționați, am parcurs toate etapele de execuție a lucrărilor legate de evidența contabilă mi-a permis să înțeleg tot mai bine, mai profund principalele operațiuni economico-patrimoniale din cursul unui exercițiu financiar, inclusiv bilanțuri contabile, precum și esența fenomenelor care fac obiectul activității clienților noștri. M-am convins, tot pe baza propriei experiențe, că este necesară o pregătire continuă, atât la nivel individual, cât și prin participarea la seminare, mese rotunde, schimburi de informații cu numeroși colegi și reprezentanți ai instituțiilor cu care colaborăm. În acest sens, rolul primordial pentru profesioniștii contabili îl are CECCAR, care se preocupă permanent de menținerea la un nivel ridicat a standardelor de pregătire profesională și, mai ales, de aprofundarea noutăților legislative în domeniu, în pas cu evoluția întregii economii naționale.

În strânsă legătură cu aprecierile dvs., ce anume considerați că este esențial pentru obținerea de performanțe în profesie?

Pentru a obține performanță este necesar să ții pasul cu toate noutățile din domeniu, prin modalitățile la care m-am referit. De asemenea, consider că prestarea de servicii tot mai complexe, inclusiv întocmirea de expertize, contribuie cel mai mult la menținerea noastră în formă, la mărirea capacității de a răspunde unor exigențe superioare ale clienților, în vederea obținerii succesului în propriile lor afaceri, care, în mod obiectiv, reprezintă și contribuții la dezvoltarea județului nostru, a întregii economii românești.

Dată fiind implicarea dvs. civică în calitate de membru al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău, vă propunem să relevați modalitățile practice prin care exigențele etice reprezintă condiții de bază pentru consolidarea prestigiului și a autorității profesioniștilor contabili pe piața serviciilor de profil.

Implicarea mea civică în cadrul Filialei CECCAR Bacău a fost marcată, de-a lungul timpului, de importante etape și obiective. În anii 1996-1998 am fost ales membru în Consiliul Superior al CECCAR, iar în anii 2004-2005 am fost președinte al Comisiei de disciplină a filialei. În momentul de față sunt membru al acestei comisii. În anii 2005-2008 am ocupat funcția de vicepreședinte al Filialei CECCAR Bacău. Prin urmare, pot afirma că am fost implicat mereu în activitatea civică aferentă profesiei. Firește, noi, profesioniștii contabili, avem obligația de a respecta principiile etice promovate de CECCAR, cum sunt competența profesională, confidențialitatea, conduita profesională, responsabilitatea pentru întocmirea lucrărilor de specialitate, toate acestea constituind literă de lege, condiții de bază pentru consolidarea prestigiului și autorității noastre pe piața serviciilor de profil. Totodată, ne definim prin integritate, prin obiectivitate, astfel încât să veghem neîntrerupt la respectarea legislației civile și penale. Așadar suntem atenți și, în același timp, responsabili atunci când efectuăm o expertiză contabilă, ținând cont mai ales de faptul că în sistemul judiciar se consideră că expertiza este „regina probelor” în luarea hotărârilor judecătorești. Aș mai menționa faptul că, în conformitate cu Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), expertul este o persoană care a dobândit cunoștințe temeinice, un specialist de mare clasă, într-un anumit domeniu. Expertul a fost, este și va fi, dacă vreți, un om de știință, iar expertiza – un atribut al științei.

Cum se condiționează reciproc pregătirea de specialitate și dinamica realităților economico-sociale din județ, mai ales din perspectiva relațiilor cu exponenții mediului de afaceri, cu alte organizații profesionale și cu instituțiile locale?

Există o preocupare permanentă pentru consolidarea relațiilor cu reprezentanții mediului de afaceri, cu cei ai instituțiilor fiscale, precum și cu alte organizații profesionale. Un mare rol în acest sens îl are Filiala CECCAR Bacău, care organizează periodic mese rotunde și întâlniri cu reprezentanți ai diferitelor instituții locale, precum judecătoriile, Tribunalul, Curtea de Apel, Administrația Județeană a Finanțelor Publice etc. Sunt manifestări la care am participat mereu. Aș menționa, în acest sens, întâlnirea profesioniștilor contabili și a antreprenorilor băcăuani din 23 mai 2019, la care au participat președintele Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil, parlamentari, membri ai Guvernului și reprezentanți ai diferitelor bănci din localitate. Masa rotundă organizată cu această ocazie a avut tema Profesioniștii contabili băcăuani în susținerea antreprenoriatului local în implementarea programelor guvernamentale de finanțare. Asemenea evenimente au contribuit, în mare măsură, la creșterea prestigiului profesioniștilor contabili și la întărirea relațiilor cu mediul de afaceri din județul Bacău.

Ce loc și rol atribuiți procesului de însușire și promovare a noilor tehnologii în menținerea la un nivel ridicat a calității și eficienței serviciilor contabile, mai ales a celor integrate?

În ceea ce mă privește, am activat în profesie încă din perioada în care toate lucrările de contabilitate se efectuau manual. De multe ori stăteam peste program, până noaptea târziu, pentru a întocmi balanțele de verificare și bilanțul contabil. Odată cu introducerea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor s-a asigurat înregistrarea acestora în contabilitate în conformitate cu normele valabile în perioadele respective. M-am convins, în acest interval, că la elaborarea și adoptarea programelor informatice trebuie să se aibă în vedere o serie de criterii fără de care este imposibilă obținerea performanței în serviciile pe care le prestăm și, implicit, în afacerile clienților noștri. Sistemul informatic reprezintă o premisă favorabilă pentru menținerea calității lucrărilor de contabilitate, mai ales prin prelucrarea cu exactitate a unui volum mare de informații din conținutul documentelor primare într-un timp cât mai scurt, pentru a mări eficiența serviciilor noastre în vederea furnizării de date corecte în luarea deciziilor. În momentul de față există programe informatice, mai ales cele integrate, care satisfac cerințele actuale, dar capitalul uman, cunoștințele de specialitate, analizele economice ale experților contabili nu pot fi înlocuite de nicio tehnologie, oricât de avansată ar fi aceasta. Sigur, viitorul se definește și prin digitalizarea tuturor informațiilor, dar profesionistul contabil este și va rămâne supervizorul tuturor operațiunilor cărora li se aplică principiile etice ale profesiei.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.