„Drumul spre performanță implică fructificarea potențialului creativ al membrilor filialei”

„Drumul spre performanță implică fructificarea potențialului creativ al membrilor filialei”

Numărul 34, 22-28 noiembrie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Pál Benkő, președintele Filialei CECCAR Covasna

Alexandra Rizea: Vă propunem să întregiți, prin interviul pe care ni-l acordați, imaginea conturată în această rubrică privind formarea și afirmarea în domeniul profesiei contabile. Care a fost evoluția dvs.?

Pál Benkő: În anul 1977 am terminat Politehnica din Cluj-Napoca, secția Electrotehnică, și am cerut repartizarea la Întreprinderea de aparataj electric auto din Sfântu Gheorghe, orașul meu natal. Tot în anul 1977 m-am înscris la Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Științe Economice, secția fără frecvență. În anul 1982 am obținut diploma de licență în științe economice, specializarea economia industriei, construcțiilor și transporturilor. Experiența acumulată timp de 14 ani în amintita întreprindere, unde am lucrat ca inginer proiectant, a confirmat și reconfirmat valabilitatea opțiunii mele. Între tehnică și economie există o legătură de tip cibernetic. Performanța tehnică o include pe cea economică și invers.

Opțiunea dvs. pentru însușirea ambelor profesii este emblematică deoarece, de-a lungul istoriei, au fost mulți ingineri care s-au afirmat, în același timp, în calitate de economiști.

Tocmai de aceea, în evoluția mea profesională, aceste două laturi s-au îmbinat strâns, condiționându-se reciproc. Astfel, în perioada 1988-1989 am urmat cursul postuniversitar în domeniul calculatoarelor și microprocesoarelor la Institutul Politehnic București – Facultatea de Automatică, devenind implicit analist programator și inginer de sistem de calculatoare. Specializarea pe care am obținut-o mi-a permis, în anii 1991-1995, să ocup funcția de șef serviciu la biroul Prelucrarea automată a datelor din Direcția Generală a Finanțelor Publice Covasna.

Înțeleg de aici că iar s-au intersectat și s-au condiționat reciproc cele două profesii...

Exact. Așa s-au petrecut lucrurile, iar în funcția amintită am avut posibilitatea să centralizez și să prelucrez situațiile financiare ale firmelor din județul Covasna. În acest fel am făcut pentru prima dată cunoștință cu sectorul privat, cu patronii și managerii unor societăți comerciale, am cunoscut bucuriile și greutățile lor, atât din punct de vedere economico-financiar, cât și în plan profesional.

Cum ați ajuns, pe acest parcurs, la dobândirea calității de expert contabil?

Din aceleași considerente expuse înainte. În 1996 am devenit expert contabil și apoi am înființat societatea de expertiză contabilă Audit-Cont-Consult SRL, unde lucrez și în prezent. Prin urmare, am părăsit sectorul public și m-am dedicat integral profesiei contabile, coordonând evidențele contabile ale multor firme private din județ. Pentru completarea competențelor profesionale, astfel încât societatea pe care o dețin să ofere întreprinderilor private mici și mijlocii servicii și mai complexe, am devenit membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și al Camerei Consultanților Fiscali (CCF). Și pentru a conferi activității mele o componentă civică tot mai pregnantă, între anii 1998 și 2002, respectiv 2012 și 2016, am deținut funcția de vicepreședinte al Filialei CECCAR Covasna. În prezent sunt președintele filialei, străduindu-mă să fiu la nivelul încrederii acordate de colegii mei.

Precizarea dvs. ne permite să trecem direct la tratarea modului în care apartenența la CECCAR v-a ajutat și vă ajută, pe dvs. și pe colegii din filială, să vă îndepliniți în mai bune condiții obligațiile profesionale.

Aș sintetiza răspunsul prin menționarea devizei care ne călăuzește, și anume aceea că suntem uniți și ne pasă de colegi. La inițierea și consolidarea relațiilor noastre cu membrii filialei, o contribuție importantă a avut-o organizarea, lună de lună, timp de 20 de ani fără întrerupere, a întâlnirilor profesionale cu membrii CECCAR. Profesioniștii contabili din județ, noi toți care ne străduim să fim performanți, nu mai pot concepe viața filialei fără aceste evenimente. Dezbaterile consacrate mai bunei cunoașteri a noutăților legislative, reglementărilor din domeniile fiscalității, contabilității și din alte sfere ale vieții economico-sociale pun în valoare experiențele din viața practică și, totodată, contribuie la o mai bună cunoaștere și comunicare între noi, colegii. Ne transmitem reciproc informații utile și căutăm împreună să le fructificăm cât mai eficient.

În ce măsură toate aceste activități sprijină și completează preocupările legate de promovarea formării profesionale continue?

Într-o măsură foarte mare. Trebuie să menționez că, de-a lungul anilor, conducerea filialei a făcut eforturi deosebite pentru îmbunătățirea calității cursurilor DPC (dezvoltare profesională continuă), invitând lectori foarte buni, cu experiență profesională vastă. De asemenea, atât la cursuri, cât și la seminare, am invitat să susțină expuneri specialiști din instituțiile administrației de stat și din societăți de consultanță, care au contribuit mult la lărgirea gândirii profesionale. Aș menționa încă un fapt care, după părerea mea, dă măsura preocupărilor în domeniul formării profesionale. În cursul anului 2014, filiala noastră a derulat proiectul de finanțare Leonardo da Vinci, care a constat în formarea profesională a 14 tineri experți contabili, membri ai Corpului, într-o instituție de profil din Austria. Ei au avut, astfel, posibilitatea să-și dezvolte competențe profesionale atât din legislația fiscală din Austria, cât și din sistemul de contabilitate anglo-saxon. O asemenea pregătire a avut un rol major în schimbarea viziunii asupra profesionistului contabil, ceea ce a contribuit, în mod esențial, la creșterea încrederii clienților, la exercitarea rolului de partener în vederea obținerii de către aceștia a unor rezultate cât mai bune economico-financiare, în special în ceea ce privește profitul. Colegii stagiari au fost invitați la întâlnirile noastre lunare, la cursuri DPC și au participat la dezbateri lunare pe teme specifice stagiaturii. Dacă lărgim aria preocupărilor pe aspecte de fond care privesc comunitatea noastră profesională la nivel național, trebuie să menționez rolul important al Congreselor Profesiei Contabile din România. Avem o tradiție în acest domeniu, confirmată și de faptul că, la 11 octombrie a.c., temele recentului Congres național consacrate profesiei contabile în era digitală au fost prezentate în amănunt membrilor filialei de directorul executiv, ec. Paraschiva Tankó.

Ce anume a reținut în mod deosebit atenția?

Congresul Profesiei Contabile din România a fost la un nivel științifico-practic ridicat, asigurat de moderatori și de invitați de marcă. Tema Congresului a fost de actualitate, am primit multe informații, care se constituie în premise ale procesului de revoluționare a gândirii și practicii profesiei contabile. Pentru a răspunde provocărilor erei digitale, ne-am propus, la nivelul conducerii și membrilor filialei, o serie de obiective, printre care îmbunătățirea cursurilor de IT și limbi străine pe care le vom organiza în anul 2017. Ne preocupăm să avem lectori bine pregătiți în analize financiare, în evaluări și previziuni, oferind o largă deschidere spre toate schimbările pe care era digitală le aduce în domeniul profesiei contabile.

Referindu-ne la o componentă definitorie a CECCAR, și anume slujirea consecventă și calificată a interesului public, vă rugăm să abordați și principalele aspecte ale implicării filialei în viața civică, eforturile îndreptate spre accelerarea dezvoltării economico-sociale a județului Covasna.

În ceea ce privește implicarea, răspunsul meu este un „DA” cu majuscule. După cum am mai amintit, este o tradiție încă de la înființarea filialei, consolidată în timp, ca în fiecare lună să avem întâlniri de lucru cu membrii pentru dezbaterea legislației nou-apărute, precum și a altor teme de larg interes. Cu aceste prilejuri, punem un accent deosebit pe valorificarea experienței acumulate în colaborarea fructuoasă cu primăriile și cu alte instituții publice din județ. Printre altele, aș menționa că organizăm cursuri pentru contabilii din sectorul public, la care lectorii sunt din serviciile metodologice ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, organizăm seminare și dezbateri cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), Agenției de Mediu, Direcției pentru Agricultură. Răspundem la toate invitațiile primite din partea asociațiilor civice din județ, organizând și acțiuni comune, în parteneriat. Aș aminti, în acest sens, colaborarea îndelungată cu Inspectoratul Școlar Județean, prezența noastră anuală la acțiunile Info-Carieră, respectiv organizarea Porților deschise pentru elevii de la liceele economice din județ, precum și pentru studenții din ultimul an de studii de la extensia Universității „Babeș-Bolyai”, cu sediul în Sfântu Gheorghe. Am inițiat mai multe întâlniri, mese rotunde și seminare cu întreprinzătorii privați din județ prin asociația acestora, ASIMCOV. Cel mai reușit seminar a fost cel cu tema Dosarul prețurilor de transfer. Totodată, mulți membri ai CECCAR au participat la seminarele trimestriale ale Asociației Tinerilor Economiști, prin Junior Business Club. Din acest an, în colaborare cu Direcția pentru Agricultură, am organizat un seminar pentru tinerii fermieri cu tema Evidența contabilă în partidă simplă, tratamentul fiscal al subvențiilor, accesarea fondurilor de finanțare UE în domeniul agricol.

În continuarea faptelor și datelor prezentate, vă propunem să conturați obiectivele pe care Filiala CECCAR Covasna și le-a stabilit pentru perioada următoare.

Avem în vedere extinderea și aprofundarea colaborării cu instituțiile administrației de stat, cu asociațiile profesionale, fructificând mai bine experiența membrilor filialei. Vom organiza mese rotunde pe teme ale practicii profesionale, ori de câte ori este nevoie, iar în ceea ce privește cursurile pentru anul viitor, urmărim îmbunătățirea conținutului și formelor de prezentare, incluzând transmiterea de cunoștințe în domeniile tehnologiei informației contabile, jurisprudenței, limbilor străine, asigurând lectori profesioniști, inclusiv practicieni din economia reală. Avem în vedere organizarea unor schimburi de experiență cu societăți de contabilitate din țările membre ale UE care au cei mai mulți investitori în județ. Totodată, vom intensifica relațiile cu filialele CECCAR din județele limitrofe, în vederea organizării de acțiuni comune. Filiala Covasna își propune să consolideze și colaborarea cu școlile economice din județ prin protocolul încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean, intitulat Profesor pentru o zi. Programul oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați de profesioniștii contabili să își manifeste creativitatea, să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei în viața de zi cu zi.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.