„Este imposibil de conceput profesia contabilă fără conexiunile obiective și subiective cu toți partenerii, bineînțeles, în directă subordonare interesului public”

„Este imposibil de conceput profesia contabilă fără conexiunile obiective și subiective cu toți partenerii, bineînțeles, în directă subordonare interesului public”

Numărul 19, 28 mai - 2 iunie 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu prof. univ. dr. Costel Istrate, președintele Filialei CECCAR Iași 

Alexandra Rizea: Vă rugăm să oferiți cititorilor – potrivit experienței dvs. de profesionist contabil, cadru didactic universitar și președinte al Consiliului Filialei CECCAR Iași – câteva dintre elementele definitorii pentru ceea ce înseamnă o carieră pusă în slujba interesului public. În acest context, vă propunem să răspundeți la următoarea întrebare: ce v-a determinat să optați pentru profesia contabilă și care au fost pașii principali în vederea materializării opțiunii dvs.?

Costel Istrate: În ceea ce mă privește, opțiunea pentru contabilitate a fost influențată puternic de persoane din jurul meu. De asemenea, trebuie să mărturisesc și faptul că, la alegerea programului de studii universitare, un argument important care m-a convins să urmez contabilitatea a fost perspectiva unei profesii care oferă o siguranță mai mare decât în alte cazuri. Sigur că pot fi catalogat drept prudent – așa este, în multe cazuri, am fost și am rămas prudent –, ceea ce este extrem de util pentru un profesionist contabil. Pe măsură ce am perceput mai bine conținutul unui program de formare universitară în domeniul contabilității, am descoperit multiple fațete ale profesiei, care se pot concretiza prin activitatea într-o firmă, prin prestarea de servicii ca independent, prin efectuarea de expertize, prin implicarea în administrarea profesiei, prin asigurarea participării la activități de formare profesională.

Prin considerentele, prin faptele și datele prezentate, ați conturat și premisele unei analize a raportului dintre evoluțiile profesionale și dezvoltarea profesiei. Ce elemente pot fi aduse în atenție ca argumente bazate, la rândul lor, pe experiența dvs.?

Opțiunea pentru profesia contabilă poate fi una de oportunitate; există persoane raționale care se gândesc la faptul că această profesie este permanent necesară, indiferent de tipul de societate, de evoluțiile economice ori de părerile unor formatori de opinie mai mult sau mai puțin informați. Discutând cu membrii filialei, am primit asigurări că un profesionist care își face treaba corect are totdeauna clienți, ba chiar cunosc situații în care unele firme de contabilitate s-au asociat pentru a face față afluxului de persoane/organizații care le solicită serviciile profesionale. În general, oricine exercită o anumită profesie, prin care intră în contact cu diverse componente ale vieții noastre economico-sociale, trebuie să răspundă nu numai obiectivelor care decurg din interesul personal – individual sau de afaceri – ci și exigențelor rezultate din luarea în considerare a impactului activității specifice asupra altor persoane și organizații. Asigurarea de servicii de contabilitate și conexe acesteia implică obligatoriu manifestarea permanentă a grijii prestatorului față de interesul celorlalți – clienți, salariații clienților, furnizorii și clienții acestora, instituțiile de credit, autoritățile fiscale centrale și locale, alte numeroase autorități publice, instanțele de judecată – în cazul expertizelor etc. Este imposibil de conceput profesia contabilă fără conexiunile obiective și subiective cu toți partenerii, bineînțeles, în directă subordonare interesului public. Deci, aș putea să formulez astfel un obiectiv esențial al contabilității: furnizarea de informații credibile și relevante unui număr mare de alte părți interesate.

Fără îndoială, parcursul dvs. profesional v-a permis și vă permite să aveți o viziune amplă și asupra legăturii dintre generații, dintre veterani și tineri. Ce anume considerați mai important de relevat în acest sens?

În orice profesie este necesară punerea în comun a experienței veteranilor cu entuziasmul, capacitatea de învățare, puterea de muncă și creativitatea tinerilor. De altfel, parcursul profesional al tinerilor începe adeseori alături de cei mai experimentați, de la care au totdeauna de învățat: de cele mai multe ori învață cum se fac lucrurile bine, uneori învață și cum nu trebuie făcut și ceea ce ar trebui să îndrepte atunci când vor fi profesioniști independenți.

În ce măsură experiența teoretică și practică de cadru didactic universitar potențează activitatea pe care o desfășurați în calitate de președinte al Consiliului Filialei CECCAR Iași, inclusiv din perspectiva preluării, anul viitor, a celui de-al doilea mandat încredințat de colegii dvs.?

Apreciez că alegerea mea, în 2016, ca președinte al Filialei CECCAR Iași s-a datorat, în mare măsură, calității mele de cadru didactic și, mai ales, celei de lector CECCAR cu experiențe în fața membrilor și a stagiarilor, începând cu 1995. Am avut, deci, posibilitatea de a-i cunoaște pe membri și, îndeosebi, am avut ocazia să fiu cunoscut de numeroși colegi. Reacțiile participanților la cursurile organizate de CECCAR m-au încurajat în stabilirea unor repere ale formării mele profesionale. Componentele didactică și de cercetare ale activității la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași mi-au permis și m-au obligat la actualizarea permanentă a cunoștințelor profesionale, mai ales a celor teoretice. În contactele profesionale  cu membrii CECCAR am avut ocazia de a valorifica informațiile obținute în calitatea de cadru didactic și, mai cu seamă, m-am conectat cu practica de contabilitate, așa cum o trăiesc profesioniștii în activitatea lor curentă. În fapt, pentru mine, zonele cele mai interesante și mai solicitante ale unui curs cu membrii CECCAR sunt cele în care trebuie să răspund la întrebările – de cele mai multe ori, practice – adresate de participanți, fie în timpul cursului, fie în pauzele sau după terminarea acestora.

Din cele relatate de dvs. rezultă că acțiunile inițiate de filială au la bază analizele și concluziile desprinse, înainte de toate, din realitățile pieței contabile la nivel județean, abordate și din perspectiva orientărilor strategice ale CECCAR la nivel național, în concordanță cu standardele internaționale care ghidează exercitarea profesiei. Vă rugăm să prezentați, în acest context, preocupările dvs. și ale colegilor din filială.

Gestiunea profesiei la nivel local este o componentă a programului general de activitate al CECCAR. Avem în permanență în atenție acțiuni precum organizarea de cursuri, facilitarea accesului membrilor la consultanță de specialitate, gestionarea depunerii rapoartelor de activitate și acordarea vizelor de exercitare a profesiei, organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai unor autorități (ANAF, ITM) pe teme de interes pentru membrii noștri, gestiunea activităților stagiarilor, comunicarea către membri a mesajelor de interes comun primite de la centru, organizarea unor evenimente de tradiție (Ziua Națională a Contabilului Român, întâlniri de Crăciun) etc. Pe lângă acestea, mai intervin situații care impun să mediem divergențe între membri, să contactăm reprezentanții instanțelor care beneficiază de expertizele membrilor GEJ ori să colaborăm cu Comisia de disciplină în cazurile pe care le examinează.

La nivelul responsabilităților pe care vi le-ați asumat, care sunt inițiativele și acțiunile menite să asigure o implicare mai largă și mai profundă a profesioniștilor contabili din Iași în conceperea și realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a județului, zonă a țării cu îndelungate și valoroase tradiții, continuate și consolidate în cei aproape 100 de ani de la înființarea organizației noastre profesionale?

Filiala CECCAR Iași este implicată în mai multe comitete formate de autorități și care cuprind reprezentanți ai majorității organizațiilor profesionale și civice din județ. Prin prezența în aceste comitete, avem ocazia de a transmite mesaje coerente și credibile din partea profesiei contabile. De altfel, vocea CECCAR este una ascultată atât la nivel de autorități, cât și de organizații patronale, care ne solicită frecvent în acțiuni specifice, cu obiective comune.

Referindu-ne la viitor, dorim să aflăm punctele dvs. de vedere referitoare la perspectivele profesiei contabile.

Profesia este, în mod firesc, supusă schimbărilor, la fel ca aproape oricare alta. Am în vedere impactul noilor tehnologii, al proceselor de globalizare și de integrare, care determină și multe dintre măsurile adoptate în filială pentru a răspunde acestor provocări și oportunități. De pe urma discuțiilor cu membrii, pot să-mi dau seama că adaptarea acestora la noile cerințe ale afacerilor, ale autorităților, ale evoluției tehnologiei este una permanentă. Poate că schimbările regulilor fiscale, contabile și de altă natură cu care sunt obișnuiți contabilii reprezintă un avantaj competitiv, deoarece ne permite să fim mereu gata pentru a face față altor și altor provocări. Progresele tehnologice sunt, în marea lor majoritate, utile și pentru profesioniștii contabili care au învățat și învață să selecteze ceea ce este relevant și necesar din multitudinea de oferte care îi asaltează. Tehnologia poate face multe lucruri, dar, după părerea multora dintre noi, nu poate înlocui cu totul un contabil. Pe de altă parte, diversificarea gamei de servicii pe care le oferă profesioniștii contabili este o cale bună în adaptarea la societatea contemporană.  Prin urmare, ne concentrăm atenția asupra tuturor pârghiilor de care dispunem pentru a asigura în prezent premisele cele mai favorabile pentru a răspunde competent și responsabil cerințelor viitorului, mai apropiat sau mai îndepărtat.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.