„Este o artă să îl faci pe manager să înțeleagă cât de importantă este profesia ta pentru a-și atinge obiectivele propriei afaceri”

„Este o artă să îl faci pe manager să înțeleagă cât de importantă este profesia ta pentru a-și atinge obiectivele propriei afaceri”

Numărul 11, 26 mar. - 1 apr. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu prof. univ. dr. Mariana Mirea, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Constanța

Alexandra Rizea: Cititorii noștri manifestă constant un interes deosebit față de experiențele colegilor de breaslă, apreciind modul în care au asigurat parcurgerea unor cariere de succes. Vă rugăm, în acest context, să vă referiți la opțiunea personală pentru profesia contabilă și la rezultatele obținute pe piața serviciilor de profil.

Mariana Mirea: În primul rând, vă mulțumesc pentru inițiativa acestui interviu și pentru posibilitatea de a împărtăși colegilor cititori ai acestei reviste câteva din gândurile mele cu privire la profesia noastră. Nu este facil să parcurgi în câteva fraze o experiență de 39 de ani în domeniul care mi-a oferit atâtea satisfacții profesionale și materiale. Mi se pare dificil să vorbești despre propria persoană, despre parcurgerea unei cariere atât de îndelungate. Viața mi-a oferit oportunitatea de a alege să fiu un bun profesionist. Fiind absolventă a Facultății de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, am avut momente când mă întrebam ce urma să se întâmple dacă aș fi devenit un bun specialist în domeniul calculatoarelor, dacă nu ar fi existat relația specială cu profesoara de contabilitate din facultate. Ca tânără stagiară, și-au pus amprenta alte două persoane cărora le mulțumesc pentru răbdarea și consecvența cu care m-au ajutat să devin profesionist contabil. În concluzie, stimați cititori, alții au fost cei care au remarcat resursele mele de a deveni ceea ce sunt.

Dar, să nu subapreciem propria dvs. voință, propria dvs. determinare…

Desigur, în ultimă instanță, opțiunea mea a fost decisivă. Viața a dovedit că, în acest fel, mi-am valorificat și propria vocație, optând pentru o profesie care, cu siguranță, mi s-a potrivit, un domeniu în care am pus multă pasiune. În cariera profesională am trecut prin toate treptele ierarhice, de la simplu stagiar la un post de conducere, până în anul 1991, când am fost atrasă de cariera didactică, domeniu care mi-a oferit, la rândul lui, numeroase satisfacții. De 28 de ani, îmbin simultan profesia liberală cu cea de cadru didactic în învățământul superior, fiind profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Economice a Universității Ovidius din Constanța. Munca în compania tinerilor m-a făcut să nu mă gândesc că în fiecare zi devenim mai bătrâni. Rezultatele materiale obținute în urma exercitării acestei profesii sunt devansate de emoțiile care încă mă cuprind când întâlnesc, în funcții importante sau printre colegii de filială, foști studenți cărora viața mi-a permis să le împărtășesc din cunoștințele și experiențele mele practice. Deși titlul de profesor doctor este încununarea carierei mele, consider că esența unei activități didactice de succes a avut la bază o cunoaștere empirică extinsă a realităților economico-sociale. Faptul că sunt expert contabil din anul 1995 și am trecut prin provocări profesionale dintre cele mai variate, specifice acestui domeniu, au avut o contribuție specială la dezvoltarea mea profesională.

Elementele de ordin biografic pe care le-ați prezentat oferă, desigur, temeiuri solide pentru aprecieri de ordin mai general privind esența profesiei contabile. Cum ați sintetiza aceste elemente într-o viziune unitară?

Este greu să formulez aprecieri originale referitoare la un subiect care a preocupat și va preocupa și în viitor mințile aplecate asupra definirii contabilității și profesiei contabile. Dacă Luca Paciolo, considerat părintele contabilității în partidă dublă, a definit contabilitatea ca artă, dell’arte della scrittura venezziana, cine sunt eu să îl contrazic? Dacă privim arta în sensul activității care prin mijloace specifice exprimă creativitatea spiritului uman, atunci contabilitatea este arta stăpânirii afacerilor. Arta privită în sensul estetic este comună oricărui domeniu de activitate, dar nu acoperă esența contabilității, respectiv a științei menite, înainte de toate, să dea expresie valorică activităților economico-sociale. În consecință, esența profesiei contabile poate fi definită de un ansamblu de aptitudini necesare unui potențial profesionist contabil: în principal, să aibă o gândire analitică și o imaginație creativă în interpretarea situațiilor financiare, să aibă putere de concentrare pentru a putea face față situațiilor de stres, să studieze continuu literatura de specialitate, mai ales legislația în domeniu. Profesia contabilă este o vocație, un mod de a trăi și de a experimenta cu multă pasiune, altfel totul devine rutină și insatisfacție. Eu cred că nu este suficient pentru un bun profesionist contabil doar să își descopere aceste aptitudini și pasiuni, ci trebuie să aibă și talentul de a transmite informațiile prelucrate celor care au nevoie de ele. Este o artă să îl faci pe manager să înțeleagă cât de importantă este profesia ta și că cifrele pe care i le prezinți aduc o contribuție reală la elaborarea și aplicarea strategiilor menite să atingă obiectivele pe care și le-a propus în propria afacere.

Ce loc și rol a avut și are calitatea de membru al CECCAR în evoluția dvs. profesională și, totodată, a colegilor din Filiala Constanța. Pe ce anume s-a pus și se pune accentul în acțiunile de perfecționare profesională continuă?

Pentru perfecționarea profesională continuă, Filiala CECCAR Constanța a venit permanent în sprijinul membrilor. În acest sens, menționez cele 29 de cursuri obligatorii care au însumat, în total, 620 de ore de pregătire, recunoscute în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă. Structura cursurilor este variată, însă aș sublinia, în acest context, importanța meselor rotunde și a întâlnirilor profesionale la care a participat un număr mare de membri. Tematica acestor întâlniri a cuprins, în principal, elemente de ordin practic care țin mai ales de reglementările Codului fiscal privind relația cu contribuabilii, aspecte constatate de inspectorii de muncă pe segmentul respectării legislației specifice de către agenții economici, teme punctuale care privesc incidența unor reglementări asupra activității angajatorilor și a profesioniștilor contabili, în special în legătură cu întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților; chestiuni organizatorice și de procedură juridică, cu efect direct și indirect asupra activității experților contabili judiciari. În ceea ce mă privește, sunt onorată să fac parte din Comisia de examinare finală pentru obținerea calității de expert contabil și sunt profund impresionată de pregătirea de care dau dovadă absolvenții stagiului de acces la profesie. Majoritatea acestora sunt foști studenți ai facultății unde activez și nu pot să nu subliniez saltul calitativ al pregătirii lor. Mă simt obligată să remarc că acest plus al pregătirii lor, atingerea nivelului de cunoștințe necesare promovării examenului de aptitudini, au la bază  calitatea exercițiilor, a lucrărilor practice și a studiilor de caz care fac obiectul pregătirii stagiarilor, stabilite anual de direcția de specialitate din cadrul CECCAR. Amintesc și aportul formatorilor, al lectorilor aprobați de Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau al altor specialiști pe domenii care susțin și evaluează anii de stagiu.

Pornind de la caracteristicile județului Constanța, ca premisă a progreselor viitoare, vă rugăm să prezentați câteva acțiuni prin care Filiala CECCAR se implică în procesul de elaborare și de aplicare a programelor de dezvoltare economico-socială pentru acest an și pentru o perioadă mai îndelungată. 

Am să mă refer la câteva acțiuni ale Filialei CECCAR Constanța, mai ales la faptul că, în anul 2018, au fost organizate 17 mese rotunde/întâlniri profesionale cu reprezentanți ai structurilor administrației locale, precum și ai oamenilor de afaceri. Aceste întruniri au urmărit să aducă în atenția membrilor filialei modificările legislative de actualitate care au legătură cu serviciile profesionale și să promoveze cu consecvență orientările principiale și cele de ordin practic elaborate de CECCAR. Pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, la aceste întâlniri au fost invitați și reprezentanți ai unor întreprinzători locali. În același timp, remarc că Filiala CECCAR Constanța are o bună colaborare cu mass-media locală și lunar sunt difuzate articole și anunțuri care promovează profesia contabilă. Menționez, de asemenea, colaborarea permanentă a Filialei CECCAR Constanța cu Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Anual, președintele filialei vine în rândurile studenților însoțit de profesioniști remarcabili, care împărtășesc din experiențele lor, creând viitorilor absolvenți un plus de interes asupra acestei profesii. Membrii filialei, foști studenți ai facultății, sunt invitați și prezentați studenților la festivitatea de deschidere a fiecărui an universitar. Și nu în ultimul rând, trebuie să amintesc de protocolul existent între cele două entități, care are în vedere două programe de masterat – Contabilitatea și auditul afacerilor și Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor. În urma absolvirii unuia dintre acestea, masteranzii pot accede la stagiul CECCAR pentru obținerea calității de expert contabil fără susținerea examenului de acces, dacă sunt îndeplinite toate celelalte obligații prevăzute de reglementările CECCAR.

Întrucât v-ați referit, implicit, și la viitor, dorim să aflăm opinia dvs. referitoare la perspectivele profesiei contabile sub impactul promovării gândirii integrate, a noilor tehnologii. Avem în vedere în special asimilarea și aplicarea cunoștințelor și abilităților caracteristice erei digitale.

Poate și formarea mea, ca absolventă a Facultății de Planificare și Cibernetică Economică, mă face să consider că profesia contabilă răspunde în mod real la provocările și oportunitățile generate de era digitală. Sunt conștientă de schimbările fundamentale determinate de revoluția digitală în toate activitățile și de importanța asimilării, aplicării cunoștințelor și abilităților caracteristice acestei ere. Important este să acționăm astfel, fiecare în parte și cu toții la nivelul filialei, pentru răspândirea rapidă a noilor tehnologii în activitatea noastră. Atrag, însă, atenția că prudența este strict necesară mai ales în condițiile în care ne confruntăm cu infracționalitățile digitale. Trebuie să ne aplecăm mai mult asupra prevenirii riscurilor prin pierderile provocate și de obținerea de informații confidențiale în condițiile încălcării legilor. Ceea ce contează cu adevărat se poate formula astfel: să rămânem optimiști și conștienți de efectele predominant pozitive ale progresului științei contabilității sub impactul revoluției digitale. Aș dori să transmit tuturor cititorilor îndemnul de a nu se limita la ceea ce au realizat până acum și să profite din plin de potențialul nelimitat oferit de profesia noastră.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.