Executivul va reglementa înființarea, organizarea și funcționarea societăților mutuale de asigurare

Executivul va reglementa înființarea, organizarea și funcționarea societăților mutuale de asigurare

Numărul 9, 13-19 martie 2018  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pentru consultare un proiect de Lege privind societățile mutuale de asigurare. Potrivit Expunerii de motive, societățile mutuale sunt „grupuri voluntare de persoane fizice sau juridice al căror scop este mai curând satisfacerea nevoilor membrilor acestora decât obținerea unei rentabilități a investiției, acestea funcționând conform principiilor voluntariatului, participării deschise și solidarității între membri, fiind gestionate conform principiilor democratice (cum ar fi «un membru – un vot») și, astfel, contribuind la gestionarea responsabilă și sustenabilă”.

La nivel european, societățile mutuale există într-un cadru foarte variat în ceea ce privește dimensiunea, misiunea sau impactul lor geografic, precum și serviciile furnizate, care, în general, îmbracă forma activității de asigurare, serviciilor de asigurări sociale suplimentare, complementare sau integrate în sistemele obligatorii de protecție socială, iar în unele state membre, chiar și servicii în alte domenii, cum ar fi cel al locuințelor sau al creditelor.

În domeniul asigurărilor, la nivel european, societățile mutuale au o cotă de 25% din piața de asigurări și reprezintă 70% din totalul întreprinderilor din sector.

În România, societățile mutuale au fost reglementate în vechiul Cod comercial sub forma asociațiunii de asigurare mutuală, în cuprinsul articolelor 257-263, acestea fiind, însă, abrogate de actualul Cod civil, fără a mai reglementa această categorie de societăți. Prin urmare, în prezent, societățile mutuale sunt menționate în legislația națională numai de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare, fiindu-le aplicabile și prevederile Codului civil, Cartea I, Titlul IV, referitoare la persoana juridică, aceste legi nereglementând, însă, înființarea și funcționarea societăților mutuale.

Așadar, în țara noastră nu există în prezent societăți de asigurare și/sau asigurare-reasigurare constituite sub forma societăților mutuale, scopul proiectului de lege elaborat de MFP fiind acela de a crea cadrul legal necesar constituirii, organizării și reglementării aspectelor specifice de funcționare a societăților mutuale de asigurare în România.

Potrivit MFP, adoptarea acestui act normativ va avea impact asupra domeniului asigurărilor și asupra economiei românești în general prin crearea premiselor necesare dinamizării economiei sociale și a creșterii pieței asigurărilor. De asemenea, va contribui la sporirea concurenței pe piața asigurărilor, cu impact pozitiv asupra consumatorilor de produse de asigurare, prin potențiale reduceri de costuri de asigurare pentru aceștia, și cu efect de creștere a gradului de cuprindere în asigurare la nivel național.

Conform proiectului de lege, societățile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor săi și plata de despăgubiri și indemnizații de asigurare către aceștia, beneficiarii contractelor și/sau terții păgubiți în cazul producerii riscurilor asigurate, și care se finanțează, în principal, prin contribuțiile membrilor. Societățile mutuale desfășoară numai activitate de asigurare și operațiuni legate direct de această activitate pentru membrii acestora, pe baza principiului mutualității, aceștia având simultan calitatea de asigurați și, colectiv, de asigurător.

Numărul membrilor fondatori, la constituire, este de minimum cinci, ei nefiind condiționați de dobândirea calității de asigurat la momentul constituirii; aceștia încheie contractul de asigurare ulterior obținerii autorizației de funcționare.

Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt incapabile sau care nu pot deține calitatea de asociat, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracțiuni în virtutea legii aplicabile în domeniul bancar și nebancar, infracțiuni de fals, fraudă sau infracțiuni financiare, spălarea banilor și finanțarea terorismului, manipularea pieței de capital, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate, infractiuni contra patrimoniului, camătă și corupție, infracțiuni privind regimul fiscal ori pentru alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența sau protecția consumatorului, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea, potrivit legii. 

Resursele financiare ale societăților mutuale vor fi constituite din: fondul inițial; fondul de echilibrare pentru situații nefavorabile; contribuții fixe și/sau variabile; contribuții suplimentare; alte resurse prevăzute în actul constitutiv. Toate contribuțiile membrilor vor fi vărsate exclusiv în numerar, nefiind admise contribuții în natură.

„Societatea mutuală este condusă pe baza principiilor solidarității între membri, libertății de asociere și lipsei orientării directe către profit. Lipsa orientării către profit a societăților mutuale, către servirea intereselor membrilor acestora, nu înseamnă însă că ele nu sunt active economic, nu sunt viabile sau nu poate exista un excedent. Acesta este, de regulă, repartizat membrilor, sub formă de reduceri ale contribuțiilor datorate pentru contractele de asigurare următoare și/sau este reinvestit în scopul de a îmbunătăți serviciile oferite membrilor ori de a crește fondurile proprii în scopul îndeplinirii cerințelor legale de solvabilitate și indicatorii de prudență în activitatea de asigurare”, subliniază MFP.

Autoritatea de Supraveghere Financiară supraveghează societățile mutuale astfel încât să asigure protecția asiguraților și să contribuie la menținerea stabilității pieței asigurărilor.

Proiectul de lege privind societățile mutuale de asigurare, precum și Expunerea de motive pot fi consultate pe site-ul MFP, în secțiunea Transparență decizională.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.