Experiențele ne învață, faptele ne inspiră, obiectivele ne motivează și ne unesc

Experiențele ne învață, faptele ne inspiră, obiectivele ne motivează și ne unesc

Numărul 28, 11-17 octombrie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Mariana Somnea, președintele Filialei CECCAR Gorj

Alexandra Rizea: Cititorii noștri au manifestat și manifestă un interes deosebit față de „faptele de viață” care definesc cariere de succes, în special în rândul profesioniștilor contabili implicați direct în activitățile CECCAR. Acesta este cadrul în care vă adresăm prima întrebare: care este parcursul dvs. profesional?

Mariana Somnea: Parcursul meu profesional a fost tot timpul legat de științele exacte, în rândul cărora includ, fără rezerve, contabilitatea. În anul 1978 am absolvit Liceul de Informatică din Cluj-Napoca. Așa cum era programa școlară pe atunci, se studiau și materii legate de organizarea, conducerea și contabilitatea unităților economice. Cu această pregătire am decis, la absolvire, să urmez cursurile Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică, pe care am absolvit-o în 1982. În primii zece ani am lucrat la conceperea și întreținerea programelor informatice pentru contabilitate, perioadă care m-a obligat să fiu foarte analitică și exactă, ceea ce a contribuit substanțial la evoluția carierei mele profesionale.

Cu asemenea premise, evident, ați avut suficiente atuuri pentru a vă propune obiective mai înalte.

Așa s-au petrecut lucrurile, astfel încât, după Revoluție, în 1992, cu elanul tinereții, am fost convinsă că trebuie să urmez o carieră privată și, ulterior, de liber-profesionist. În consecință, am trecut la punerea în practică a acestei convingeri. În anul 1994 am înființat firma Siomax SRL care, inițial, a avut mai multe obiecte de activitate, dar ulterior s-a specializat pe contabilitate, expertiză contabilă, audit financiar, evaluări și insolvență.

Deci ați dorit să fiți în pas cu vremurile...

Este vorba despre imperativele tranziției spre economia de piață. De fapt, definirea carierei mele, strâns legată de evoluția societății pe care am înființat-o și pe care am administrat-o, s-a produs după anul 1996, când am susținut examenul de expert contabil, devenind și membru al CECCAR. Am avut ocazia, în această calitate, să înțeleg treptat, tot mai bine, ce înseamnă un liber-profesionist, ce înseamnă să fii un profesionist contabil și apoi mi-a deschis calea spre alte profesii liberale în care nu aș fi putut atinge nivelul necesar fără bazele obținute în CECCAR: auditor financiar, evaluator ANEVAR, practician în insolvență. Cunoștințele profesionale și cele de natură deontologică, dobândite ca membru al CECCAR, au contribuit foarte mult la dezvoltarea și consolidarea carierei mele atât ca profesionist contabil, cât și ca auditor financiar, evaluator ori practician în insolvență.

Cum s-au reflectat toate acestea, respectiv acumularea de cunoștințe teoretice și practice, în activitatea firmei dvs.?

Activitatea continuă din acești ani, bazată – așa cum ați remarcat – pe practică, pe studiu, cursuri, seminare, conferințe și congrese, a căpătat o recunoaștere socială, astfel încât firma pe care am înființat-o se situează pe primele locuri de peste zece ani în fiecare domeniu menționat, iar în cadrul CECCAR, în 2013, 2014, 2015 am obținut Premiul special al anului. Din 2014 sunt președintele Filialei CECCAR Gorj, calitate care mă obligă să dau tot mai multă consistență exemplului meu personal. De altfel, cred că alegerea mea în această funcție a reflectat aprecierea activității mele profesionale, a modului în care colaborez cu colegii, implicarea mea în viața CECCAR. Desigur, este vorba despre foarte multă solicitare, despre organizare riguroasă pentru a putea face față tuturor activităților în care sunt implicată: administrarea firmei Siomax – membră CECCAR, CAFR, ANEVAR și UNPIR, președinte al Filialei CECCAR Gorj și președinte al Filialei UNPIR Gorj – Vâlcea. Programul de lucru zilnic este totdeauna aglomerat și prelungit, dar sunt multe și împlinirile, satisfacțiile care răsplătesc această muncă permanentă.

Dacă ar fi să identificați, pe baza propriei dvs. experiențe, principalii factori care contribuie la împlinirea obiectivelor profesionale, ce anume ați scoate în evidență?

Este foarte greu să ierarhizezi factorii principali care contribuie la împlinirea obiectivelor profesionale, dar voi evidenția doar câțiva, mai importanți. În primul rând, cred că au contribuit foarte mult hotărârea mea, convingerea mea că voi reuși profesional, întrucât în România este nevoie de firme cât mai solide cu capital autohton, iar profesiile liberale au nevoie la fel de mult de firme consacrate pe plan internațional, precum și de firme în dezvoltare, consacrate la nivel regional, național și, de ce nu, pe viitor și mondial.

Bineînțeles, aici este vorba și despre acumulările în materie de cunoștințe.

Categoric. A contat și contează foarte mult pregătirea profesională continuă atât în cadrul CECCAR, cât și prin alte modalități. Efortul depus pentru a fi permanent în contact cu modificările legislative, perfecționarea modului de organizare a activității, asigurarea dotărilor tehnice și, nu în ultimul rând, preocuparea neîncetată ca toți angajații firmei să fie foarte bine pregătiți sunt câteva elemente care au contribuit la realizările profesionale personale și ale societății pe care o administrez. De asemenea, aș pune în lumină un element foarte important pe care, din păcate, unii colegi îl neglijează: modul de abordare a clienților și a potențialilor clienți. Se impune a se înțelege că, oricât de buni profesioniști suntem, dacă nu reușim să atragem clientela, nu vom obține rezultatele scontate. Clientul este foarte vulnerabil și, în afara cunoștințelor profesionale, așteaptă de la noi o abordare a problemelor sale din perspectiva liber-profesionistului, o înțelegere profundă a problemelor juridice, financiare, practice, soluții optime, abordări de tip preventiv – bineînțeles, expuse și susținute și în raport cu nivelul său de înțelegere. Toate acestea determină sporirea numărului și îmbunătățirea calității clienților noștri și nu ne încalcă în nicio clipă independența, profesionalismul. Un client câștigat va aduce și alții cu el și, astfel, vom înainta pas cu pas spre dezvoltarea noastră profesională. Consider că este vremea ca în profesia noastră să dăm dovadă că putem forma echipe de lucru cât mai puternice și să renunțăm la tendințe individualiste, să aspirăm la constituirea de societăți mai mari, care să ne ofere mai multe posibilități de afirmare. Niciodată nu o să ne afecteze locul nostru în profesie faptul că am învățat colegii mai tineri să răzbească în propria carieră. Este limpede că, pe măsură ce învăț mai mulți colegi mai tineri, sprijinindu-i în dezvoltarea lor profesională, cu atât mai mult mă dezvolt și eu, mai ales datorită faptului că ei vin cu idei care sunt demne de luat în seamă. Nu pot să omit un alt factor esențial, și anume sprijinul familiei, ai cărei membri fac toți parte din echipă. În toate activitățile firmei, precum și în cele care mă privesc direct sub aspect profesional, familia m-a sprijinit și mă sprijină substanțial. În familie, toți membrii sunt experți contabili și, deși au – cum este firesc – preocupări și în alte domenii, atunci când am conceput și am desfășurat diferite acțiuni, toți mi-au fost de un real folos. M-au ajutat la firmă, precum și în acțiunile profesionale din filiala CECCAR și UNPIR. Este fundamental să ai pe cine să te bazezi în viață, în profesie.

Consemnând toate aceste fapte și date, vă propunem să abordați și o altă temă, și anume principalele modalități de întărire a relațiilor filialei cu întreprinzătorii din zonă în demersurile comune pentru accelerarea dezvoltării economice și sociale a Gorjului.

Este foarte important ca filiala CECCAR să întrețină o relație permanentă cu întreprinzătorii din zonă pentru accelerarea dezvoltării economice și sociale a Gorjului. Profesioniștii contabili membri ai CECCAR contribuie și pot să contribuie mai mult la orientarea întreprinzătorilor spre domeniile economiei cu perspectivă de dezvoltare, la optimizarea cash flow-urilor, prin diversificarea modalităților de finanțare, prin obținerea de finanțări nerambursabile și a celor mai bune variante de creditare. La marcarea, în fiecare an, a Zilei Naționale a Contabilului Român au participat reprezentanții întreprinzătorilor din zonă, care au schimbat – și cu aceste prilejuri – idei cu profesioniștii contabili membri ai filialei CECCAR.

După părerea dvs., ce se poate întreprinde în continuare pentru ca – prin forțe unite – Filiala CECCAR Gorj, autoritățile locale, întreprinzătorii, inclusiv structurile lor patronale, să aibă o contribuție sporită la relansarea activităților economice într-o zonă care a fost puternic afectată de reformele perioadei de tranziție spre economia de piață?

Zona noastră este foarte afectată de perioada de tranziție spre economia de piață, prin mutațiile care au avut loc în cele mai importante ramuri, bazate pe resursele naturale, respectiv mineritul, energia și activitățile conexe. În restul domeniilor, deși unele au un real potențial, cum ar fi turismul, pomicultura, viticultura, creșterea animalelor, rezultatele sunt mult sub nivelul necesarului și posibilului. Remarc, totuși, că în ultimul timp se încearcă o reactivare a turismului, să sperăm cu succes. Se cunoaște că multe entități economice, recunoscute anterior, au intrat în faliment și au dispărut de pe harta județului sau se zbat în insolvență pentru a găsi ieșirea dintr-o asemenea situație, cum ar fi Abatorul, Avicola, Confecția etc. O altă serie de societăți, care lucrau în principal pentru minerit, au intrat, la rândul lor, în insolvență. Din păcate, numărul celor viabile este în continuă scădere. În aceste condiții, este de importanță majoră unirea forțelor autorităților locale, întreprinzătorilor cu structurile lor patronale și ale Filialei CECCAR Gorj, într-o formă de organizare, asociere, în vederea găsirii celor mai bune mijloace de relansare economică. Ne propunem să avem o astfel de inițiativă.

Pentru că v-ați referit și la viitor, vă rugăm să precizați principalele obiective pe care și le-a propus Filiala CECCAR Gorj pe termen scurt și mediu.

Le voi enunța într-o formulă sintetică, în așa fel încât să iasă mai bine în evidență prioritățile noastre:
– promovarea CECCAR în rândul tinerilor aflați încă pe băncile facultăților;
– promovarea de mijloace prin care să asigurăm ca fiecare societate comercială, precum și oricare altă entitate economică să se bucure de sprijinul unui expert contabil care, prin activitatea sa, va contribui la creșterea profitului, la îmbunătățirea cash flow-ului, asigurând o relație rezonabilă între societate și instituțiile menite să controleze activitățile financiar-contabile și fiscale;
– inițierea și extinderea acțiunilor în scopul creșterii numărului de membri;
– respectarea normelor etice în rândul tuturor profesioniștilor contabili;
– continuarea și aprofundarea modalităților de asigurare a pregătirii profesionale continue a membrilor CECCAR;
– instituirea unor relații tot mai bune între colegii noștri profesioniști contabili și beneficiarii publici ai lucrărilor lor, cum sunt instituțiile locale, tribunalele, Poliția etc.;
– implicarea unui număr cât mai mare de membri în acțiunile organizate de filială.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.