„Fără aplicarea noilor tehnologii, performanța în profesie este imposibilă”

„Fără aplicarea noilor tehnologii, performanța în profesie este imposibilă”

Numărul 21, 5-11 iunie 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu expert contabil Doru Mocanu, membru al Filialei CECCAR Vaslui

Alexandra Rizea: Este incontestabil interesul manifestat de cititorii noștri față de experiențele profesionale ale colegilor, membri ai CECCAR, experiențe care se constituie în contribuții directe și eficiente la afirmarea mai puternică a profesiei contabile în economie și pe ansamblul societății românești. În acest context, vă rugăm să vă referiți la elementele care constituie repere ale carierei dvs.

Doru Mocanu: În anul 1988 am absolvit cursurile Facultății de Științe Economice, secția Finanțe-Contabilitate, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Am debutat ca economist în anul următor, la o asociație intercooperatistă cu profil viticol, unde – cu ajutorul unor colegi deosebiți – mi-am consolidat cunoștințele dobândite în facultate. Din luna septembrie 1990, am lucrat la Banca Agricolă Bârlad, ca economist la Serviciul creditare agenți economici. Acolo am avut posibilitatea să aprofundez cunoștințele acumulate, atât cele teoretice, cât și cele practice, deoarece m-am confruntat cu situații complexe, determinate, în mare parte, de procesul tranziției spre economia de piață. Banca avea clienți din diverse domenii – agricultură, comerț, prestări servicii – ceea ce mi-a permis să-mi lărgesc continuu aria de cunoaștere și de cuprindere a activităților economice în strânsa lor conexiune și influență reciprocă. Din iulie 1998 și până în februarie 2008 am fost director financiar-contabil la Spitalul de copii „Sf. Nicolae” din Bârlad, cu întrerupere de un an, perioadă în care am lucrat ca șef serviciu control fiscal la o percepție fiscală rurală.

Menționarea domeniilor în care ați lucrat, domenii caracterizate prin diversitate, ne îndreptățește să vă rugăm să vă referiți la viziunea dvs. privind unitatea în diversitate în exercitarea profesiei contabile.

Vă răspund cu plăcere. Activitățile la care m-am referit au constituit fundamentul promovării, în 1995, a examenului de acces la profesia de expert contabil, iar începând cu 1 ianuarie 1996 am devenit membru al CECCAR. Menționez că, în 2006, am promovat examenul de acces la profesia de auditor financiar, iar în 2007 am promovat examenul de acces la profesia de consultant fiscal. Având în vedere etapele parcurse, experiența profesională și competențele dobândite, am luat hotărârea, la începutul anului 2008, de a renunța la calitatea de salariat și am pornit independent pe drumul profesiei noastre liberale. Mi-am constituit un cabinet individual, în care îmi desfășor activitatea de peste zece ani. Am obținut rezultate bune, cu mențiunea că există – și în această privință – loc de mai bine. Este o afacere de familie, întrucât în cabinet lucrează, de aproximativ cinci ani, și soția mea, economist de profesie, cu o experință în domeniu de peste douăzeci de ani.

Pe baza experienței evocate, care este opinia dvs. în legătură cu pregătirea profesională continuă?

Incontestabil, pregătirea profesională permanentă constituie temelia efectuării unor lucrări de bună calitate, reprezentând unul dintre factorii cei mai importanți pe care se bazează profesionistul contabil. În opinia mea, pregătirea profesională se structurează pe două niveluri distincte, dar care se întrepătrund. Este vorba despre pregătirea profesională individuală, care zilnic trebuie să fie un obiectiv primordial pentru fiecare dintre noi, și despre pregătirea profesională structurată, organizată de CECCAR, în centrul căreia se află cunoașterea și aplicarea noutăților în domeniu, fixarea și clarificarea cunoștințelor dobândite prin studiul individual. Această formă de pregătire constă în organizarea de cursuri și seminare, la nivel de filială, susținute de lectori în domeniu – cadre universitare, specialiști din Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, administrațiile publice locale, Inspecția Muncii și de alte instituții publice. În ceea ce mă privește, țin să precizez că particip cu mare interes la cursurile organizate de CECCAR, precum și de alte organisme profesionale la care sunt membru. Țin să remarc în mod deosebit șansa de a fi participat la mai multe conferințe naționale ale CECCAR, precum și la congrese ale profesiei, în calitate de membru în Consiliul filialei și, apoi, ca membru al Comisiei de disciplină. Participarea la aceste evenimente mi-a permis să acumulez noi experiențe, să dobândesc o viziune mai largă asupra prezentului și viitorului profesiei, a pașilor pe care trebuie să-i urmăm pentru a ne autodepăși, pentru a atinge niveluri superioare de performanță. Mai menționez că am urmat și alte cursuri în domenii adiacente profesiei nostre, dar necesare pentru înțelegerea fenomenului economic în ansamblul lui, cum ar fi: inițiere în utilizarea calculatorului, operator baze de date, programe de accesare a fondurilor europene, managementul bancar, managementul spitalelor, cursuri de inspectori resurse umane.

În opinia dvs., pe ce modalități trebuie pus accentul în vederea satisfacerii cerințelor pieței de profil?

Revin asupra necesității pregătirii profesionale continue și datorită faptului că ridicarea nivelului de competență ne permite să ne implicăm tot mai activ în activitatea clienților noștri, să fim receptivi la solicitările acestora, astfel încât să le oferim soluții optime pentru bunul mers al afacerilor lor. Responsabilitatea noastră față de client, față de conducerile entităților economico-sociale, față de acționari, față de organele statului, în fapt față de lege reprezintă o componentă obligatorie, inclusiv de ordin comportamental, a relațiilor noastre pe piața de profil, o sursă generatoare de încredere reciprocă în vederea obținerii de rezultate cât mai bune, cu efect benefic și asupra societății în care ne desfășurăm activitatea.

Pentru că ați evocat mediul societal, vă propunem să vă referiți la contribuția filialei CECCAR, a membrilor acesteia, la acțiunile care se desfășoară în vederea apropierii județului Vaslui față de nivelul mediu de dezvoltare la scara întregii țări.

Este vorba despre diminuarea unor decalaje determinate de o evoluție istorică relativ îndelungată, obiectiv care impune acțiuni coordonate ale tuturor factorilor responsabili din județ. În privința Filialei CECCAR Vaslui, trebuie să precizez că participăm activ la dezbaterile concretizate prin programe de acțiuni comune la nivel județean cu AJFP, ITM, primării, Camera de Comerț, Tribunal etc. Avem o bună colaborare cu toate aceste organizații. De asemenea, Consiliul Filialei CECCAR Vaslui, în baza planurilor de activitate aprobate de Adunarea Generală, a hotărât ca, în anumite zile din lună, membrii care se confruntă cu dificultăți în activitatea profesională, cum ar fi cele de ordin legislativ, să se întrunească la sediul nostru pentru analizarea și identificarea celor mai bune modalități de rezolvare a situațiilor deosebite, soluțiile eficiente rezultând din contribuțiile participanților.

Care este viziunea dvs. privind schimbările determinate de procesul de consolidare a societății bazate pe cunoaștere, în special prin prisma cerințelor erei digitale?

Este o realitate de necontestat că noile tehnologii pătrund cu o mare rapiditate și în domeniul contabilității. Astfel, a devenit de neconceput exercitarea profesiei contabile fără informatizarea activității, binefacerile acestui proces fiind multiple: creșterea vitezei de prelucrare a datelor, obținerea, într-un timp mai scurt, a informațiilor necesare în fundamentarea procesului decizional și transmiterea de informații. În cabinetul individual pe care îl gestionez dispun de tehnică de calcul, atât hardware, cât și software, cum ar fi: calculatoare, imprimante, programe de contabilitate, programe antivirus, programe de declarații fiscale, certificat digital, semnătură electronică pentru transmiterea declarațiilor online pentru clienți, internet, abonamente online la legislație și alte instrumente specifice. Aceste dotări aduc plusvaloare activității pe care o desfășurăm, scopul principal constituindu-l satisfacerea cerințelor clienților și, pe un plan mai larg, satisfacerea interesului public, având în vedere faptul că noi, profesioniștii contabili, suntem „puntea de legătură” între entitățile cu scop lucrativ/nelucrativ – întreprinderi, ONG-uri – și instituțiile locale și centrale care se ocupă de administrarea bugetelor, justiție, de fondurile structurale și de coeziune, bănci. Totodată, îmi consiliez colaboratorii, clienții, cu privire la necesitatea dotării cu tehnică de calcul în funcție de specificul activității lor, de posibilități, astfel încât să poată funcționa eficient, cu rezultate cât mai bune. Cei mai mulți au înțeles mesajul transmis. Spre exemplu, utilizarea caselor de marcat cu jurnal electronic și racordarea acestora la serverele ANAF, efectuarea plăților online către bugetul de stat, aceste activități necesitând o minimă dotare cu tehnică modernă. Bineînțeles, cerințele erei digitale sunt numeroase, ele au o „bătaie” strategică, iar hotărârile CECCAR în acest sens reprezintă ghidul nostru pentru a putea face față cu succes tuturor cerințelor prezentului și viitorului.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.