Filiala CECCAR Brăila – legislația financiar-fiscală la zi

Filiala CECCAR Brăila – legislația financiar-fiscală la zi

Numărul 12, 14-20 iunie 2016  »  Agenda CECCAR

Reminder: calendarul obligațiilor fiscale pentru luna iunie 2016

La sediul Filialei CECCAR Brăila a avut loc, la 6 iunie, o întâlnire de lucru la care a participat reprezentantul AJFP Brăila, consilier superior Mariana Lozneanu, la care s-au prezentat noutățile legislației financiar-fiscale publicate în perioada aprilie-mai 2016.

Discuțiile au avut ca subiect următoarele acte normative:
 • OMFP nr. 595/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 330/28.04.2016;
 • Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, publicată în Monitorul Oficial nr. 342/05.05.2016;
 • OPANAF nr. 1.437/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul Oficial nr. 336/03.05.2016;
 • OUG nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 368/12.05.2016;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 933/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 373/16.05.2016, prin care se stabilește valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, pentru semestrul I al anului 2016, începând cu luna mai, la 440 lei;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 373/16.05.2016, prin care se stabilește valoarea nominală a unui tichet de masă, pentru semestrul I al anului 2016, începând cu luna mai, la 9,57 lei;
 • OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 355/10.05.2016;
 • OPANAF nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 403/27.05.2016.

La finalul întâlnirii au fost reamintite obligațiile fiscale aferente lunii iunie 2016, printre care:
 • plata impozitului pe reprezentanță, tranșa I;
 • plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor;
 • depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (Formular 100) – lunar;
 • depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112);
 • depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă (Formular 224);
 • depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (Formular 300);
 • depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 301);
 • depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (Formular 307);
 • depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (Formular 311);
 • depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES);
 • depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (Formular 394);
 • depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (Formular 097).
Filiala CECCAR Brăila – legislația financiar-fiscală la ziSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.