Fluxul net de investiții străine directe în 2015 a ajuns la 3,46 miliarde de euro

Fluxul net de investiții străine directe în 2015 a ajuns la 3,46 miliarde de euro

Numărul 27, 4-10 octombrie 2016  »  Breviar statistic

Cercetarea statistică privind investițiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Națională a României în colaborare cu Institutul Național de Statistică. Obiectivul principal al acestei cercetări a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2015 și a fluxurilor (mișcărilor) ISD în cursul exercițiului financiar 2015, în întreprinderile investiție străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanței de plăți și poziției investiționale internaționale al Fondului Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6).

1. Fluxul net de investiții străine directe în anul 2015 a atins nivelul de 3,461 miliarde de euro, din care:
  • 3,595 miliarde de euro aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participațiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3,085 miliarde de euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD, în valoare de 510 milioane de euro);
  • -134 de milioane de euro credit net de la investitorii străini (rambursările de credite au fost mai mari decât creditele primite).

2. Soldul final al investițiilor străine directe la 31 decembrie 2015
a înregistrat valoarea de 64,433 miliarde de euro, din care:
  • 45,098 miliarde de euro aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,0%);
  • 19,335 miliarde de euro credit net primit de la investitorii străini (30,0%).

2.1. Repartizarea soldului investițiilor străine directe pe principalele activități economice

Din punctul de vedere al orientării pe activități economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,8% din soldul total ISD). În cadrul acestei industrii, cel mai bine reprezentate activități sunt prelucrare țiței, produse chimice, cauciuc și mase plastice (6,0% din soldul total ISD), industria mijloacelor de transport (5,9%), metalurgia (4,1%), industria alimentară, a băuturilor și tutunului (3,4%), mașini utilaje și echipamente, precum și fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă, ambele cu câte 2,6% din soldul ISD.

Pe lângă industrie, activități care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare și asigurările (reprezintă 13,1% din totalul ISD), comerțul cu amănuntul și cu ridicata, precum și construcții și tranzacții imobiliare, ambele reprezentând câte 12,2% din soldul ISD, și activități profesionale, științifice, tehnice și administrative și servicii suport (6,3% din soldul ISD).

Imobilizările corporale și necorporale din întreprinderile ISD, cu un sold la finele anului 2015 în valoare de 30,970 miliarde de euro, reprezintă 48,1% din soldul total al ISD, ceea ce induce un grad semnificativ de stabilitate a investiției străine directe.

2.2. Repartizarea soldului investițiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial, se observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare București-Ilfov (59,3%), alte regiuni de dezvoltare care au atras un volum important de ISD fiind regiunea Centru (9,0%), regiunea Vest (8,1%), regiunea Sud-Muntenia (7,2%), regiunea Nord-Vest (5,9%).

BNR menționează că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiție directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfășurare a activității economice.

2.3. Repartizarea soldului investițiilor străine directe pe țări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcție de țara de rezidență a deținătorului nemijlocit a cel puțin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiție directă din România. Primele cinci țări clasate după ponderea deținută în soldul ISD la 31 decembrie 2015 sunt: Olanda (25,0% din soldul ISD la sfârșitul anului 2015), Austria (14,2%), Germania (12,4%), Cipru (6,9%) și Franța (6,7%). Potrivit cercetării statistice, ordinea primelor cinci țări cu cele mai mari investiții directe nu s-a modificat față de anul precedent.

3. Tipuri de investiții străine directe

„Fluxul de participații la capital în întreprinderile ISD, parte componentă a aportului la capitalurile proprii, în valoare de 3,085 miliarde de euro, este diferențiat în greenfield, fuziuni și achiziții, dezvoltare de firme și restructurare de firme”, se precizează în comunicatul BNR.

În anul 2015, investițiile greenfield și cele din categoria fuziuni și achiziții (M&A) au urmat tendința din ultimii ani, înregistrând un nivel foarte redus. Astfel, investițiile greenfield au contribuit cu numai 96 de milioane de euro la fluxul investițional în participații la capitalul social al întreprinderilor ISD, în timp ce fuziunile și achizițiile au condus la o reducere marginală a acestui flux investițional (-5 milioane de euro).

Ponderea predominantă în fluxul participațiilor la capital în 2015 este asigurată de dezvoltările de întreprinderi, cu o valoare de 1,742 miliarde de euro, reprezentând 56% din participații, și de restructurările de întreprinderi, cu 1,252 miliarde de euro, respectiv 41% din participații.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.