Formularul 088 va fi eliminat de la 1 februarie

Numărul 1, 17-23 ianuarie 2017  »  Prim-plan decizional

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a analizat oportunitatea eliminării formularului (088) Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA și a decis renunțarea la acesta. Demersul are loc în contextul în care unul dintre obiectivele declarate ale Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor.

„Din analiza procedurilor referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA s-a constatat că, pe de-o parte, contribuabilii furnizează o serie de informații organelor fiscale prin formularele existente, respectiv 010, 098 și 099, și că, pe de altă parte, ANAF deține deja sau poate obține prin schimbul de date cu alte instituții o serie de alte informații care pot fi utilizate în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice. Astfel, ANAF are în baza de date informații cu privire la istoricul și comportamentul fiscal ale contribuabililor persoane juridice și cu privire la istoricul fiscal al persoanelor fizice care sunt administratori sau acționari/asociați, cum ar fi societățile în care au fost sau mai sunt participanți, situația acestora, cazierul fiscal. În aceste condiții, procedura privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, aprobată prin OPANAF nr. 2.393/2016, urmează să fie actualizată în acest sens, adică pentru a fi utilizate informațiile deținute sau obținute de ANAF de la alte entități. De asemenea, vor fi modificate în mod corespunzător aplicațiile informatice folosite în procedura de evaluare”, precizează ANAF, într-un comunicat.

Potrivit reprezentanților ANAF, pentru a evita blocarea activității de înregistrare în scopuri de TVA a contribuabililor și asigurarea continuității activității economice a acestora, intrarea în vigoare a ordinului de abrogare a Formularului 088 este 1 februarie 2017, până la această dată urmând să fie elaborată noua procedură, precum și actualizate aplicațiile informatice.

 * * *

Context

Încă de anul trecut, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a înaintat propuneri de simplificare a procesului de conformare fiscală. Într-o conferință de presă ce a avut loc în luna iunie a anului trecut, președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, a explicat că înlocuirea Formularului 088 cu o simplă declarație pe propria răspundere ar elimina birocrația, în condițiile în care, odată cu introducerea formularului, efortul antreprenorilor pentru a-și susține adaptarea a fost mărit considerabil. Președintele CECCAR declara atunci: „La nivel european este o politică de conformare fiscală voluntară și cred că se poate merge până la înlocuirea acestui formular cu o declarație pe propria răspundere. Sigur, cu măsuri drastice pentru cei care încalcă de fapt prevederile acestei declarații”.

În aceeași conferință, lect. univ. dr. Florin Dobre, directorul general al CECCAR, a declarat că „cea mai drastică măsură este pierderea codului de TVA. Din păcate, prin 088 această măsură drastică apare înainte de producerea evaziunii fiscale, adică este anulat codul de TVA, dreptul de a lucra, înainte ca organul fiscal să demonstreze că au fost săvârșite fapte frauduloase sau evaziune fiscală”.

Procesul de implicare a CECCAR în modificarea Formularului 088 a continuat în luna iulie 2016 prin înaintarea către ANAF a unui document oficial privind demersurile referitoare la modificarea modelului și conținutului declarației, document despre care am relatat pe larg în nr. 18-19 al revistei noastre. În urma adresei oficiale, ANAF a invitat CECCAR să participe activ la îmbunătățirea legislației fiscale din România, prin transmiterea de propuneri viabile, eficiente, fapt relatat în nr. 20-21 al CECCAR Business Magazine. Tot aici a fost subliniat sprijinul venit din partea membrilor, care furnizează Corpului informații deosebit de importante privind activitatea pe care o desfășoară. Având în vedere că experții contabili și contabilii autorizați sunt cei mai în măsură să analizeze impactul Formularului 088, CECCAR, ca reprezentant al profesiei contabile din România, a fost solicitat săptămâna trecută să efectueze o analiză și un sondaj referitoare la utilitatea informațiilor cuprinse în declarație în combaterea evaziunii fiscale.

Studiul a relevat că în procesul de implementare a formularului s-au înregistrat disfuncționalități care au condus la creșterea duratei de obținere a codului de TVA, fiind necesară, în multe cazuri, redepunerea formularului. Totodată, procesul greoi a condus la creșterea costurilor și a avut un impact financiar negativ asupra activității firmelor. Cu toate acestea, s-a apreciat că anumite informații solicitate prin intermediul formularului au fost utile pentru diminuarea evaziunii fiscale. Printre acestea cele mai importante fiind declararea persoanelor care organizează și conduc contabilitatea în cadrul persoanelor juridice, precum și tipul de viză pentru asociați/administratori non-UE. În acest sens, ținând cont de eliminarea Formularului 088, ar fi util ca aceste informații să fie utilizate în cadrul noii proceduri care va fi elaborată de ANAF.

Având în vedere ca prin eliminarea Formularului 088 datele referitoare la persoanele care organizează și conduc contabilitatea pot fi neactualizate la momentul evaluării, ar fi în interesul public ca acestea să fie actualizate permanent prin declararea oricăror modificări la ANAF prin Formularul 010 sau la ONRC. Per ansamblu, s-a constatat că prin introducerea Formularului 088 gradul de birocratizare a crescut foarte mult, cu impact negativ asupra dezvoltării mediului de afaceri.

Și reprezentanții mediului de afaceri au solicitat, în numeroase rânduri, eliminarea acestui formular, caracterizat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Florin Jianu, ca fiind „poate cea mai toxică formă de birocrație, menționat în raportul Doing Business 2017 ca formă de îngreunare a afacerilor în România”, în condițiile în care, pentru prima oară în ultimii opt ani, în 2016 numărul firmelor închise a fost mai mare decât al celor deschise.

Cel mai recent, la începutul săptămânii trecute, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a solicitat, printr-un comunicat, „simplificarea majoră a Formularului 088 și înlocuirea lui cu o declarație pe propria răspundere, care să se completeze electronic și să se depună online”. Această solicitare a reluat, de altfel, atât demersurile anterioare ale CECCAR, cât și ale CNIPMMR, în condițiile în care, potrivit Cartei Albe a IMM-urilor din România 2016, birocrația a ocupat primul loc printre dificultățile cu care se confruntă IMM-urile, fiind menționată de 61,41% dintre acestea.

Potrivit art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului, se realizează prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În Monitorul Oficial nr. 8 din 6 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2016, care a crescut în mod nejustificat birocrația pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, reprezentând un chestionar de centralizare a unor informații incluse deja în alte formulare sau baze de date deținute de autoritățile publice centrale, întreaga procedură de evaluare fiind neclară și netransparentă.

Ulterior, în Monitorul Oficial nr. 533 din 15 iulie 2016 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.048/2016 pentru modificarea actului normativ menționat anterior (Ordinul președintelui ANAF nr. 3.841/2015) care, deși a simplificat conținutul formularului prin eliminarea solicitării unor informații care sunt deținute de autoritățile publice centrale, acesta a rămas, în continuare, o sarcină birocratică suplimentară, în special pentru IMM-uri.

În calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă din România și partener al mediului de afaceri, CECCAR salută eliminarea Formularului 088 începând cu data de 1 februarie și profită de ocazie pentru a aduce în discuție și analizarea Formularului 394 în vederea identificării unor soluții care să ducă la simplificarea acestuia. (Al.R., D.M.)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.