Formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” va fi modificat

Formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” va fi modificat

Telex » Știri 29 iunie 2022  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că elaborarea acestui proiect de ordin comun (al ministrului finanțelor, ministrului muncii și solidarității sociale și ministrului sănătății) se impune ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern, în domeniul legislației fiscale, precum și celor în domeniul securității sociale, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și a instrucțiunilor de completare a acestuia. Declarația respectivă cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS.

Prevederile ordinului vizează modificarea formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative: Legea nr. 135/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative; OUG nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului; OUG nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; OUG nr. 73/2022 pentru completarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă; Legea nr. 163/2022 pentru aprobarea OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; Legea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare a intrării în vigoare a actelor normative menționate, prin noul proiect de Ordin au fost efectuate următoarele modificări:

♦ introducerea în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a unor noi rânduri, în vederea declarării creanțelor fiscale aferente contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, respectiv contribuției asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;

♦ introducerea unor noi casete în Anexa 1.1. - Anexa angajator – pentru declararea distinctă a cifrei de afaceri realizate de angajatorii care desfășoară activități în sectorul „Agricol și industria alimentară”, în vederea acordării sau nu a facilităților fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

♦ introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.1. – Anexa angajator, Secțiunile C.2. și E.3. - Indemnizații sănătate (conform OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare), în vederea declarării noilor tipuri de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, introduse prin Legea nr. 73/2022;

♦ introducerea unei noi secțiuni în Anexa 1.1. – Anexa angajator- Secțiunea C.6., în vederea declarării distincte a contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din sectorul agricultură și industria alimentară, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;

♦ introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.2. - Anexa asigurat, în vederea declarării salariaților care desfășoară activitate în sectorul de construcții/agricol și industrie alimentară, după caz, care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal care și-au exprimat opțiunea pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat;

♦ introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat“ din Anexa nr. 4, a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează: a) Salariat care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal; b) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din OUG nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj; c) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din OUG nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii; d) Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de OUG nr. 67/2022; e) Persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un beneficiar de lucrări din sectorul „Agricol și industria alimentară”, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;

♦ adaptarea Anexei 1.2. - Anexa asigurat, astfel încât facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, acordate salariaților/persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul agricol și industria alimentară să fie declarate distinct de restul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, realizate din celelalte sectoare de activitate;

♦ introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.2. – Anexa asigurat, Secțiunea E 3, în vederea declararării distincte a veniturilor asimilate salariilor, precum și a avantajelor impozabile/neimpozabile, după caz. Declararea distinctă a acestor venituri se va realiza începând cu obligațiile declarative aferente lunii ianuarie 2023;

♦ modificări de natură tehnică ce constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.