„Gândirea integrată reprezintă «cheia» care ne permite să deschidem larg porțile viitorului profesiei”

„Gândirea integrată reprezintă «cheia» care ne permite să deschidem larg porțile viitorului profesiei”

Numărul 42, 30 oct. - 5 nov. 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Ion Stănimir, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași

Alexandra Rizea: Vă rugăm să ne spuneți ce a stat la baza opțiunii dvs. pentru domeniul contabilității și ce etape principale ați parcurs pentru a exercita această profesie.

Ion Stănimir: Opțiunea inițială pentru profesia de contabil a avut o motivare complexă, nu s-a bazat pe un singur element sau criteriu, fie el de natura interesului personal, fie ca un efect al situației în care ne-am aflat în diferite momente ale propriei noastre evoluții. La vremea respectivă, în anul 1978, când m-am înscris la Liceul Economic, domeniul contabilității era situat pe o treaptă superioară a profesiilor existente, mai ales ca efect al viziunii de ansamblu pe care o oferea asupra a ceea ce se întâmpla nu numai în economie, ci și în mediul social, pe ansamblul lui. Astfel, am învățat patru ani la un liceu cu profil de contabilitate și pot să spun că, în respectivul interval, m-am atașat de această profesie și datorită cadrelor didactice care au predat cu multă pasiune, luminându-ne tocmai prin punerea în valoare a ceea ce reprezenta chintesența vieții economico-sociale. Ulterior, m-am înscris la ASE București, Secția Finanțe-contabilitate. Întrucât am urmat cursurile la fără frecvență, în paralel, am început, de tânăr, să practic efectiv meseria de contabil, fapt care mi-a marcat destinul în mod pozitiv până astăzi și, sunt convins, îl va marca și în viitor.

Posibilitatea de a exercita profesia simultan cu pregătirea în învățământul superior de specialitate v-a permis să vă atingeți obiectivele propuse pentru autodepășirea profesională. Ce anume ați scoate în evidență, înainte de toate, dintr-o asemenea perspectivă, cea a îmbinării teoriei cu practica?

Trebuie să remarc că a trebuit să fac față schimbărilor de esență determinate de trecerea la economia de piață. Practic, activitatea de contabilitate a devenit din ce în ce mai complexă și, de ce nu, tot mai interesantă. În același timp, au apărut și oportunitățile de desfășurare a unei activități independente, ceea ce a presupus, ca rezultat, obținerea de venituri mai mari comparativ cu cele ale multor categorii de angajați. Bineînțeles, această oportunitate nu a putut fi valorificată decât printr-un proces continuu de dezvoltare profesională, nu totdeauna ușor, iar factorul determinant l-a constituit calitatea de membru al CECCAR. În acest fel, am beneficiat de cadrul organizatoric, de suportul teoretic și logistic necesar pentru atingerea acestui deziderat.

Tocmai pe baza experienței evocate, ce loc și rol atribuiți pregătirii profesionale continue?

În condițiile actuale, în care schimbările – atât cele de formă, cât mai ales cele de fond – sunt rapide și tot mai cuprinzătoare, pregătirea profesională continuă, după opinia mea, este esențială pentru a putea face față cerințelor pieței. Apar noi și numeroase modificări în legislație, se produc transformări profunde în evoluția factorilor motori ai progresului economic și social, procesele de integrare și de globalizare, noile tehnologii impun asimilarea, în condiții optime, a unor metodologii și abilități care conferă un nou profil profesiei contabile. Conștientizarea acestor realități nu este posibilă fără pregătirea profesională continuă, obiectiv central pe agenda de lucru și a Filialei CECCAR Călărași.

Din perspectiva a ceea ce ați relevat, care sunt principalele caraceristici ale demersurilor Filialei CECCAR Călărași menite să consolideze pozițiile experților contabili și contabililor autorizați pe piața serviciilor de profil din județ?

Demersurile filialei noastre sunt numeroase, iar ele pornesc de la conturarea unei viziuni de ansamblu privind stările actuale de fapt și perspectivele economico-sociale ale județului. Este o viziune cu adevărat strategică, deoarece vizează obiective pe termen scurt, mediu și lung. Pentru conturarea acestei viziuni, este de remarcat și profesionalismul cu care este abordată ideea de promovare a serviciilor noastre. Am în vedere, în special, menținerea și utilizarea – dacă se poate spune așa – relațiilor interumane de încredere, de colaborare rodnică între conducerea filialei cu persoanele publice sau particulare, cu influență în mediul de afaceri local, în activitatea de promovare a serviciilor profesionale specifice. S-au statornicit, în acest mod, practici care sunt în concordanță cu interesul personal și cel public, factor de primă importanță în consolidarea pozițiilor noastre pe piața de profil.

În această ordine de idei, ce s-a întreprins și se întreprinde practic de către filială – în colaborare cu autoritățile locale, cu exponenții economiei reale, cu alte organizații profesionale – pentru atingerea obiectivelor la care v-ați referit? 

Filiala a participat totdeauna la ședințele Comisiei de dialog social, organizate de Prefectura Călărași, unde sunt prezente toate autoritățile locale județene, precum și alte organizații profesionale. Am folosit aceste prilejuri pentru a informa toți posibilii utilizatori despre avantajele pe care le au atunci când folosesc în activitatea proprie serviciile membrilor CECCAR, fie ei contabili autorizați, fie experți contabili, avantaje care constau atât în furnizarea de lucrări de calitate și la termenele stabilite, cât și în acordarea de consultanță calificată în cele mai diverse domenii ale afacerilor. În acest context, pot să menționez și o foarte bună colaborare cu Primăria municipiului Oltenița, unde am desfășurat numeroase sesiuni de pregătire profesională, invitând la cursuri sau ședinte și membri ai administrației locale, unde au fost dezbătute, pe lângă probleme specifice organizației, și probleme de interes local. Nu de puține ori am venit cu soluții care au rezolvat situații mai complicate din activitatea instituțiilor și firmelor respective.

Privind spre viitor, mai ales spre viitorul profesiei contabile, vă propunem să relevați implicațiile noilor tehnologii, ale proceselor de globalizare și integrare, în vederea promovării gândirii integrate în tot ceea ce se întreprinde pentru consolidarea pieței contabile în județul Călărași.

Chiar dacă se spune că obișnuința este a doua natură – și în multe privințe este adevărat – noile tehnologii evoluează într-un ritm exponențial, ceea ce impune și un comportament profesional adecvat din partea noastră. În aceste circumstanțe, desfășurăm activități din ce în ce mai complexe într-un termen cât mai scurt. Pentru a ține pasul cu timpurile actuale, sunt necesare și eforturi semnificative din partea noastră, a profesioniștilor contabili, atât pentru a învăța din mers procedurile tehnologice noi, cât și pentru a implementa infrastructura necesară desfășurării activității specifice. În acest sens, de cel mai mare ajutor ne sunt concluziile rezultate din recentul Congres al profesiei contabile din România, care a conturat inter și multidisciplinar direcțiile de acțiune pentru viitorul mai apropiat și mai îndepărtat.

Pentru că v-ați referit la lucrările Congresului, vă rugăm să detaliați ceea ce vă propuneți în conformitate cu cele trei elemente care conturează viitorul profesiei.

Gândirea integrată, globalizarea și noile tehnologii indică, cu deosebită claritate, direcțiile de acțiune. Aș focaliza răspunsul meu pe noile tehnologii care ne obligă nu numai să ni le însușim, ci și să le utilizăm cu maximă eficiență, atât pentru evitarea erorilor, cât și pentru fructificarea la maximum a avantajelor pe care ni le oferă. Gândirea integrată reprezintă „cheia” care ne permite să deschidem larg porțile viitorului profesiei. Prin urmare, știm ce avem de făcut, suntem datori să conștientizăm fiecare în parte și la nivelul filialei ceea ce avem de întreprins în perioada următoare, astfel încât să ne consolidăm pozițiile pe piața serviciilor de profil, ceea ce înseamnă, implicit, o contribuție mai mare la accelerarea dezvoltării economico-sociale a județului Călărași.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.