„Gestionarea eficientă a raporturilor dintre continuitate și schimbare, «motor» al dezvoltării economice și sociale”

„Gestionarea eficientă a raporturilor dintre continuitate și schimbare, «motor» al dezvoltării economice și sociale”

Numărul 7, 10-16 mai 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Gabriela Anghel, expert contabil, președintele Filialei CECCAR Dâmbovița

Alexandra Rizea: Dorim ca prin datele și faptele pe care le veți prezenta în acest interviu să întregim imaginea preocupărilor și rezultatelor obținute de profesioniștii contabili atât la nivel individual, cât și în structurile teritoriale ale CECCAR. De aceea vă propunem să reconstituiți principalele momente din cariera dvs., astfel încât să avem noi răspunsuri concrete la întrebarea: ce asigură succesul în carieră?

Gabriela Anghel: Pentru mine, contabilitatea este, în primul rând, o pasiune și apoi o ocupație. După ce am absolvit Facultatea de Științe Economice, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, în anul 2002, am avut mai multe interviuri, dar fără succes. Știm cu toții că începutul de drum este greu, așa că am fost nevoită să accept un prim post de casier la o instituție publică. Și întrucât cred că aproape nimic nu este întâmplător în viață, după două săptămâni contabilul-șef al instituției a avut grave probleme de sănătate, ceea ce l-a împiedicat să mai lucreze. În acel moment, directorul și-a amintit că am studii economice, așa că am preluat toate sarcinile departamentului de contabilitate. Sigur, regret profund situația în care s-a aflat atunci fostul contabil-șef, precum și situațiile similare în care s-ar găsi un semen de-al nostru, însă aceasta a fost realitatea și nu pot să nu subliniez că am trăit atunci sentimente contradictorii.

Nu aveți ce să vă reproșați în situația dată. Așa că ceea ce ați numit dvs. „întâmplare” în cazul concret se cere menționat ca un fapt de viață, din păcate, destul de frecvent. Consider însă că nu trebuie amestecate „planurile”.

M-ați ajutat, prin remarca dvs., să trec peste momentul evocat și să menționez că în noua calitate am avut prilejul să aprofundez cunoștințele dobândite în facultate și am căpătat încredere în forțele proprii. Astfel, am reușit, printre altele, să implementez un program informatic pentru evidența contabilă și execuția bugetară – ținute, până atunci, „cu creionul pe hârtie”. Datorită faptului că în anul 2005 am devenit stagiar CECCAR, mi s-a oferit un post de economist într-o multinațională cu un salariu pe măsură. Pentru prima dată am trăit satisfacția recunoașterii meritelor și mi-am propus să ating noi performanțe. Am devenit expert contabil, am deținut mai multe funcții de conducere în diverse companii, m-am perfecționat și în domeniul resurselor umane, business administration, control intern ș.a. și am făcut pasul următor: am devenit liber-profesionist.

Povestea dvs. de succes conține, desigur, elemente cu un anumit grad de generalitate.

Pot să vă asigur că succesul, atât cât a fost, s-a bazat, în primul rând, pe încrederea în mine, dar, evident, au contat foarte mult competențele profesionale, munca, flexibilitatea, abilitățile de comunicare și, mai ales, etica. Așadar, dacă ai încredere în tine, ai făcut deja primul pas spre o carieră de succes.

Pentru cititorii noștri ar fi foarte interesant de aflat cum ați reușit, în primul rând prin eforturi proprii, dar și prin calitatea de membru al CECCAR, să vă îndepliniți, etapă cu etapă, obiectivele pe care vi le-ați propus. Cum s-ar putea măsura distanța dintre aspirații și rezultate?

Dintotdeauna am țintit sus. Dar pentru că piramidele cele mai înalte au baza cea mai solidă, pe temelia cunoștințelor din facultate, CECCAR a adăugat, an de an, „cărămizi” care m-au format ca profesionist contabil, dar și ca om. Și pentru că am menționat cât de înalte au fost aspirațiile mele, trebuie să spun că eforturile și sacrificiile au fost pe măsură. Mi-am dorit să devin un profesionist desăvârșit și în această direcție am primit principalul sprijin din partea CECCAR. În devenirea mea profesională mi-au fost de mare ajutor îndrumările oferite de CECCAR prin intermediul publicațiilor de specialitate, educației continue, standardelor profesionale, codului etic, regulamentelor, dar și prin consultanța permanentă la sediul filialei. În CECCAR există un mediu profesional care te ajută să fii autentic, responsabil, performant și exigent cu propriile rezultate. Să crești, să te ridici, să fii permanent în competiție cu tine însuți. Iar rezultatele, în activitatea mea profesională, nu au întârziat să apară.

Întrucât de nivelul de dezvoltare al fiecărei zone a țării depind, într-o măsură considerabilă, dimensiunile activității experților contabili și contabililor autorizați, vă rugăm să faceți în acest sens trimiteri la situația din județul Dâmbovița.

Județul Dâmbovița nu este foarte dezvoltat din punct de vedere economic. Închiderea celor mai mari întreprinderi industriale precum Uzina de Utilaj Petrolier și Echipament Tehnologic (UPET), Combinatul de Oțeluri Speciale (COS) Târgoviște, Romlux a provocat un puternic declin economic. Din punctul de vedere al serviciilor contabile, consider că profesia de expert contabil și cea de contabil autorizat nu au fost, totuși, foarte afectate de situația descrisă. În formularea acestei aprecieri mă bazez pe o anume realitate. De regulă, companiile mari au departamente interne de contabilitate și, în general, lucrează cu experți contabili angajați cu contract individual de muncă. Aici are un rol important și faptul că ceea ce este caracteristic expertului contabil vizează integritatea, respectarea ireproșabilă a codului deontologic și refuzul de a face compromisuri... „compromițătoare”.

Deduc de aici că în județul Dâmbovița piața serviciilor contabile este destinată preponderent firmelor mici și mijlocii...

Dar și acestea și-au redus, într-o anumită măsură, activitatea, odată cu declanșarea crizei economice la nivel național și european. Au înțeles, însă, că au nevoie de specialiști pentru a depăși declinul. Prin urmare, piața noastră a început să crească. Puțin, este adevărat, dar cu pași mărunți construiești uneori chiar și un imperiu. Trebuie să recunosc, în același timp, că am câștigat piață și în urma unor modificări legislative, inclusiv a controalelor extinse și dure efectuate de Direcția Antifraudă, precum și datorită efectului pe care l-a avut sprijinul acordat de instituțiile locale, dar, mai presus de toate, o influență deosebită a avut-o și o are implicarea permanentă a CECCAR, care se preocupă, prin toate mijloacele, de îmbunătățirea continuă a calității serviciilor noastre.

Ce rol atribuiți Filialei CECCAR Dâmbovița cel puțin în două domenii: apărarea și, respectiv, promovarea intereselor comunității profesionale la nivel teritorial și național? Ce propuneri aveți de formulat în ambele sensuri?

Percepția instituțiilor statului, a mediului de afaceri local și, în general, a comunității locale asupra experților contabili s-a schimbat mult datorită acțiunilor de promovare derulate de Filiala CECCAR Dâmbovița. Interacțiunile frecvente cu instituțiile statului, cu instanțele de judecată, cu agenții economici și alți beneficiari sau potențiali beneficiari ai serviciilor noastre aduc în prim-plan valorile profesiei. Sunt organizate mese rotunde, seminare, întâlniri de lucru cu membrii, beneficiarii serviciilor și instituțiile statului care au drept scop asigurarea mediului de afaceri și colaboratorilor cu privire la calitatea și diversitatea serviciilor prestate de experții contabili și contabilii autorizați.

Care ar fi aceste servicii?

Un rol deosebit de important îl au acțiunile de asistență și îndrumare, oferite de Filiala CECCAR Dâmbovița utilizatorilor serviciilor contabile. Se constată în ultima perioadă creșterea cotei de încredere pe care comunitatea locală o are în filiala noastră, în orice problemă care are tangență cu profesia contabilă. Telefonic, pe e-mail, la sediu, filiala oferă îndrumări, explicații și asigurări cu privire la moralitatea membrilor CECCAR și înaltele exigențe profesionale pe care fiecare expert contabil sau contabil autorizat și le autoimpune printr-o înaltă conștiință profesională și umană. La rândul lor, acțiunile de publicitate și de promovare ale CECCAR în presa scrisă, cu precădere în cea online, confirmă permanent faptul că suntem o profesie puternică, bazată pe competență, etică, independență și demnitate. Evident, ne propunem să continuăm acțiunile de promovare a imaginii membrilor în domeniul nostru de activitate, să organizăm cât mai multe acțiuni care să sprijine calitatea superioară a serviciilor oferite de cabinetele membrilor filialei, să organizăm cât mai multe manifestări care să atragă un număr cât mai mare de actori economici, să menținem mediul profesional prietenos și performant, să rămânem în conștiința semenilor noștri cu imaginea de comunitate profesională frumoasă și de mare încredere.

Dacă ar fi să oferiți o definiție proprie a raportului dintre dezvoltarea personală și obligațiile civice, ce le-ați putea spune cititorilor?

Din punctul meu de vedere, dezvoltarea personală este mult mai mult decât să participi la cursuri, să citești legislație, să te documentezi online și să gândești pozitiv. Dezvoltarea personală înseamnă să faci anumite lucruri și să simți anumite emoții în fiecare zi, astfel încât să atingi un anumit nivel de creștere interioară, să înțelegi care este sensul vieții tale, să te bucuri mai mult și să te stresezi mai puțin. Ne antrenăm corpul pentru a ne menține în formă, ne antrenăm mintea pentru a face față provocărilor zilnice, dar uităm deseori să ne hrănim sufletul cu sentimente bune, altruiste, dragoste, fericire.

Sunt remarci care au o doză de reflecție deosebit de utilă, dar care au sau trebuie să aibă permanent susținere faptică.

Exact asta am vrut să spun. Ceea ce mi se pare minunat în profesia noastră de expert contabil este orientarea către deontologie, faptul că se pune accent pe calitatea umană. Este ceea ce ne face să fim mai buni în fiecare zi, mai înțelepți, mai toleranți, mai frumoși sufletește. În această ordine de idei trebuie să menționez că am fost onorată anul trecut să particip la alegerile organizate de filială și să fiu aleasă de colegi președinte al acestei structuri teritoriale a CECCAR. După ce am depășit momentele de emoție, bucurie și recunoștință am înțeles responsabilitățile. Este datoria noastră să formăm noi generații de experți contabili care trebuie să fie nu doar performanți în profesie, ci și onești, devotați, optimiști, darnici, iertători, credincioși și mai ales fericiți. Acestea sunt aspectele la care mă gândesc când vine vorba despre dezvoltare personală. Pe lângă cunoștințele teoretice și practice pe care le dobândim ca membri ai CECCAR, trebuie să ne descoperim calitățile, să le valorificăm și să fim buni la suflet.

Cum vedeți, pentru viitorul apropiat, o mai bună racordare a teoriei și practicii profesiei contabile la exigențele societății informaționale, ale societății bazate pe cunoaștere?

Expertul contabil este privit, în primul rând, ca un om al cifrelor, iar utilitatea muncii sale este recunoscută, de cele mai multe ori, odată cu depunerea declarațiilor fiscale, întocmirea și semnarea situațiilor financiare. Competențele sale profesionale vizează însă o arie mult mai cuprinzătoare.

Aici s-ar impune, cred, o detaliere.

Expertul contabil poate face mult mai multe lucruri valoroase pentru mediul de afaceri. Expresia tot mai des întâlnită „contabilul este mâna dreaptă a managerului” trebuie aplicată în primul rând de noi, profesioniștii contabili, membri ai CECCAR. Putem diagnostica o entitate, putem identifica riscurile, putem analiza rezultatele și putem propune soluții. În ultimii ani ne bucurăm de faptul că atributul principal al contabilității este acela de a fi un excelent mijloc de informare. Și totuși, contabilitatea este destinată descrierii evenimentelor anterioare. Este nevoie să ne adaptăm pentru a răspunde noilor nevoi de informații născute din complexitatea structurilor economice și evoluția tehnicii de calcul. Societatea informațională va deveni un nou mod de viață, care implică folosirea intensivă a informației și în sfera activității contabile. În viitorul apropiat, experții contabili vor folosi tot mai mult documente electronice, informări și instruiri online, vor depune online declarații, situații financiare și rapoarte pentru management, nu numai sub formă tabelară, ci și grafic. Utilizarea produselor informatice și a mediilor online ne va asigura trecerea de la etapa de „ținere a contabilității” la o altă etapă, de calcule previzionale asupra mijloacelor, resurselor de formare și rezultatelor financiare ale unei întreprinderi. În măsura în care vom folosi informații contabile de calitate, transpuse în sisteme informatice adaptate contextului actual și celui previzibil pentru perioada care urmează, vom crea din ce în ce mai mult și premisele democratizării proceselor cunoașterii.

În concluzie?

Provocările tehnologiilor informaționale performante înzestrează capacitățile practicienilor contabili cu exigențe superioare ale creativității și flexibilității, puterea de a gestiona eficient raporturile dintre continuitate și schimbare constituind factorul propice dezvoltării economice și sociale.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.