„Ghidul de identificare a beneficiarilor reali”, publicat pe site-ul ONPCSB

„Ghidul de identificare a beneficiarilor reali”, publicat pe site-ul ONPCSB

Numărul 5, 9-15 feb. 2022  »  Direct de la sursă

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a elaborat și publicat, pe site-ul instituției, Ghidul de identificare a beneficiarilor reali. Documentul a fost elaborat cu consultarea autorităților de supraveghere, organismelor de autoreglementare și Asociației Române a Băncilor. Dispozițiile privind informațiile referitoare la beneficiarii reali din Ghid se bazează pe cele din legislația Uniunii Europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv pe conceptul de beneficiar real și pe cerința ca toate entitățile raportoare să obțină și să dețină informații adecvate, exacte și actuale privind beneficiarii reali.

Ghidul are ca scop, între altele: asigurarea unei determinări unitare a beneficiarilor reali; facilitarea înregistrării beneficiarilor reali în registrele centrale organizate la nivelul Oficiului National al Registrului Comerțului (ONRC), Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Ministerului Justiției (MJ); asigurarea transparenței și stabilității sistemului financiar ca măsură activă de cunoaștere a clientelei; asigurarea accesului la informații adecvate, corecte si actualizate pentru autoritățile competente, entitățile raportoare și pentru orice persoană fizică sau juridică.

Ghidul include informații referitoare la prevederile legale în vigoare, precum și la entitățile supuse obligației de  înregistrare în registrele privind beneficiarul real, respectiv:

persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului (persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real, în Registrul central organizat la nivelul ONRC, în următoarele situații: a) la înmatriculare ȘI b) ori de câte ori intervine o modificare a beneficiarului real sau a datelor de identificare ale beneficiarului real. Termenul pentru depunerea declarației este de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea);

persoanele juridice fără scop lucrativ (asociațiile si fundațiile înființate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligația înregistrării beneficiarului real în Registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției);

fiduciile și construcțiile juridice similare acestora (acestea au obligația înregistrării beneficiarului real în Registrul central organizat la nivelul ANAF).

De asemenea, Ghidul prezintă detaliat obligațiile entităților raportoare în legătură cu identificarea și verificarea identității beneficiarului real. Potrivit reglementărilor în vigoare, informațiile minime care trebuie obținute despre beneficiarul real sunt următoarele: a) natura relației care a generat calificarea în această calitate; b) numele și prenumele; c) data și locul nașterii; d) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar; e) țara în care locuiește; f) cetățenia; g) natura activității pe care o desfășoară; h) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de persoană expusă public, ca membru al familiei persoanei expuse public sau ca persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public. Entitățile raportoare trebuie sa consulte registrul central sau să solicite clientului dovada depunerii declarației beneficiarului real, la inițierea/continuarea relației de afaceri.

 Ghidul include și un capitol referitor la soluționarea neconcordanțelor semnalate de entitățile raportoare autorităților care gestionează aceste registre (respectiv ONRC, MJ și ANAF) – între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin.  Pe baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali înscriu în respectivele registre, de îndată, o mențiune provizorie cu privire la existența unei neconcordanțe și iau măsurile corespunzătoare pentru soluționarea acesteia în timp util.

Documentul publicat pe site-ul ONPCSB cuprinde, totodată, sancțiunile și măsurile contravenționale aplicate celor care nu respectă obligația legală de a înregistra beneficiarul real în registrele menționate.

În Ghid sunt incluse și două anexe.

În Anexa 1 se prezintă metodologia privind identificarea beneficiarului real, care cuprinde o analiză în trei pași: 1) Calcularea procentului de proprietate asupra capitalului/patrimoniului (deținerea de părți sociale/ acțiuni); 2) Identificarea persoanelor care controlează efectiv entitatea fie prin drepturi de vot, fie prin alte mijloace; 3) În cazul în care cei doi pași anteriori nu conduc la determinarea/identificarea beneficiarilor reali, cel /cei care formează conducerea de rang superior a persoanei juridice/ entitate fără personalitate juridică sunt considerați beneficiarii reali. Analiza aferentă pașilor 1 și 2 se face concomitent și nu succesiv sau eliminatoriu.

Anexa 2 cuprinde exemple (generale, dar și particulare) privind identificarea beneficiarului real.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.