Ghidul solicitantului aferent Programului de creștere a competitivității produselor industriale, în consultare publică

Ghidul solicitantului aferent Programului de creștere a competitivității produselor industriale, în consultare publică

Telex » Știri 27 septembrie, 14:23  

Ministerul Economiei a publicat în transparență decizională proiectul Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale”. Obiectivul schemei de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor cu activitatea principală industrie prelucrătoare, în sectoarele care se regăsesc în codurile CAEN 1310-3320 și/sau 3831-3832.

Schema de minimis finanțează următoarele activități:

a) implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și/sau a sistemelor de management al mediului și/sau schema de management de mediu și audit - EMAS;

b) implementarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și siguranței ocupaționale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială și de igienă alimentară și/sau a sistemelor de management al securității informației;

c) dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare și etalonare existente, precum și acreditarea acestora, după caz;

d) certificarea voluntară a produselor și/sau obținerea etichetei ecologice pentru produse;

e) asimilarea de tehnologii și produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul programelor de cercetare dezvoltare finanțate din fonduri publice și aplicarea invențiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;

f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activități din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

g) organizarea și amenajarea în incinta operatorilor economici, în spațiile existente, de expoziții și/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

h) înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale românești.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor minimis este de 30 milioane lei, iar numărul estimat al beneficiarilor este 75.

Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eșalonat, în baza documentelor justificative, prevăzute la Capitolul II, pct.5 din ghid.

Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro.

Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de minimis exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data semnării contractului de finanțare.

Schema se va aplica până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat.  

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027 în limita bugetului alocat schemei.

Schema de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăților cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare și al recuperării materialelor, conform secțiunii C pozițiile 1310-3320, sau/și recuperarea materialelor, conform secțiunii D pozițiile 3831-3832 din Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), precum și entităților din infrastructura pentru evaluarea conformității produselor industriale, asociațiilor profesionale și patronatelor de ramură.

Precizăm că Ordinul nr. 1.294/2022 al ministrului Economiei privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale” a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial nr. 944 din 27 septembrie 2022.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.