HG nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

HG nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Numărul 17-18, 5-18 mai 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 339 din 27 aprilie 2020, Partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului (HG) nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, principalele modificări ale normelor metodologice:

1. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici  pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu creditele pentru realizarea de investiții, în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei. Vechile norme metodologice interziceau acest cumul.

2.  Modificări privind comisionul de risc și administrare

a. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de șoldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.

Vechea reglementare prevedea calcularea respectivului comision de risc de către FNGCIMM ca procent aplicat la valoarea garanției prevăzută în contractul de garantare, pentru toată perioada de garantare și se achita o singură dată la acordarea/majorarea/prelungirea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a garanției. De asemeneam se mai prevedea că obligația de plată a comisionului de risc era acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

b. Comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanțelor Publice (MFP) - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.

Veche reglementare prevedea că, după încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare era datorat FNGCIMM de către beneficiarul programului și era virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la Fond a cererii de plată.

3. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit.

4. Fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;

În vechea reglementare, fiecare potențial beneficiar aplicant trebuia să completeze online datele de mai sus, precum și  declarația de minimis, în funcție de tipul beneficiarului (întreprindere mijlocie, întreprindere mică, microîntreprindere).

5. Modificări privind solicitarea de garantare, care se transmite de către instituția de credit, în vederea implementării Programului:

a. Solicitarea de garantare va cuprinde declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și e) din OUG nr. 110/2017,  precum și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din OUG nr. 110/2017, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare;

În vechea reglementare, din această declarație trebuia să rezulte numai îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și e) [...], [...] precum și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din OUG nr. 110/2017 [...], cu modificările și completările ulterioare, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare;

b. S-a eliminat din cadrul documentației transmise de instituția de credit  dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanței, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarul Programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.