„Îmbinarea organică a teoriei cu practica – «rețeta» succesului în exercitarea profesiei și în activitatea didactică”

„Îmbinarea organică a teoriei cu practica – «rețeta» succesului în exercitarea profesiei și în activitatea didactică”

Numărul 35, 17-23 sept. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Aurel Tagorean, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud

Alexandra Rizea: Vă rugăm să prezentați principalele momente din cariera dvs. care v-au permis să obțineți rezultatele din prezent în exercitarea profesiei pentru care ați optat atât prin efectuarea studiilor de specialitate, cât și prin activitatea practică, inclusiv cea didactică.

Aurel Tagorean: Sunt absolvent cu diplomă de licență al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe-Contabilitate, promoția 1994. De asemenea, am absolvit masterul de audit și expertiză contabilă și școala academică postuniversitară de informatică aplicată și programare. Între 1994 și 1996, am îndeplinit funcția de referent inspector de specialitate în cadrul Administrației Financiare a Municipiului Bistrița. Aici, pricipalele activități au vizat controlul și evidența veniturilor bugetare. Între 1996 și 1999, am fost șef al Serviciului financiar-contabilitate și șef al Biroului de contabilitate la societatea comercială Mopal SA Bistrița, principalele activități constând în coordonarea compartimentelor subordonate, a colectivului de analiză a costurilor, efectuarea controlului financiar preventiv conform deciziei emise în acest sens și eram înlocuitorul directorului economic al societății. Din anul 2000 sunt profesor titular al Liceului Tehnologic Forestier Bistrița, unde predau discipline de specialitate la clasele cu profil economic, iar din 2008 sunt directorul acestui liceu. În anul 2017, am dobândit calitatea de expert contabil.

Din relatarea dvs. este lesne de constatat că ați îmbinat practica nemijlocită, inclusiv în materie de management, cu activitatea didactică. Ce a reprezentat această îmbinare de preocupări în plan profesional?

A reprezentat, categoric, o potențare reciprocă a teoriei cu practica. În ambele ipostaze, a fost și este vorba despre acumularea de cunoștințe și despre modalitățile de valorificare a acestora, atât în instituții publice, cât și în sectorul privat al economiei. Aș sublinia că tocmai această îmbinare de preocupări mi-a permis să mă afirm și în procesul de formare a noilor generații de specialiști în profesia noastră. Astfel, între anii 2000 și 2008, am fost profesor al Școlii Postliceale „Peru Rareș” din Bistrița, unde am predat discipline de specialitate la clasele de asistenți de gestiune și de funcționari bancari. Între 2003 și 2012, am predat cursuri de specialitate, în calitate de lector universitar, la Facultatea de Științe Economice a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, filiala Bistrița. În toate aceste etape de exercitare a unor funcții didactice, am avut posibilitatea să fructific experiența acumulată, să-mi extind preocupările, inclusiv în domeniul contabilității digitale și, evident, să contribui, într-o manieră calitativ superioară, la pregătirea profesioniștilor contabili în pas cu cerințele prezentului și ale viitorului.

Prin ce modalități s-au îmbunătățit și îmbogățit serviciile prestate clienților odată cu dobândirea calității de membru al CECCAR și de participant la acțiunile organizate de Filiala Bistrița-Năsăud?

Bineînțeles, în prim-plan se situează posibilitățile net superioare de participare la acțiunile menite să asigure o perfecționare profesională continuă prin cursurile de specialitate, prin implicarea directă în acțiunile care vizează consolidarea pieței serviciilor contabile în județul nostru. Prin participarea la asemenea acțiuni organizate de Filiala CECCAR Bistrița-Năsăud și prin mediatizarea acestora se face o buna propagandă profesiei contabile, o profesie de esență liberală, astfel încât tot mai mulți agenți economici, precum și unități de învățământ și instituții publice să fie în măsură a beneficia de servicii de tot mai bună calitate. În această ordine de idei, remarc importanța înțelegerii necesității externalizării serviciilor contabile de către un număr tot mai mare de întreprinzători, de manageri.

Care sunt cele mai importante contribuții ale filialei la asigurarea participării tot mai active a membrilor la elaborarea și transpunerea în practică a măsurilor, a programelor de dezvoltare economico-socială a județului Bistrița-Năsăud?

Consider că, prin întreaga activitate desfășurată de profesioniștii contabili din județul nostru, contribuim activ atât la prestarea la un nivel calitativ tot mai înalt a serviciilor de profil, cât și la conducerea operativă a firmelor pe baza datelor financiar-contabile, tot mai relevante, ceea ce asigură agenților economici informațiile necasare luării deciziilor în vederea dezvoltării afacerilor pe o bază sănătoasă. În același timp, acțiunile filialei vizează integrarea organică a profesioniștilor contabili în ansamblul proceselor îndreptate spre reducerea decalajelor economico-sociale dintre județul nostru și alte zone ale țării. Mă refer la programele care se adoptă în profil teritorial, programe la elaborarea și aplicarea cărora participă activ profesioniștii contabili, inclusiv prin permanenta actualizare și adaptare la noile cerințe ale economiei reale.

Care este punctul dvs. de vedere în legătură cu posibilitățile existente și cu modul în care pot fi valorificate în vederea strângerii legăturilor cu autoritățile locale și cu celelalte organizații profesionale pentru identificarea și realizarea unor obiective comune?

De-a lungul timpului s-au desfășurat întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor descentralizate, între care AJFP și ITM, cu reprezentanți ai Tribunalului, cu organizații ale mediului de afaceri și ai unor asociații profesionale. În acest fel, se asigură o mai bună și mai operativă cunoaștere a modificărilor legislative, ceea ce ajută direct la transpunerea lor corectă în practică, într-o viziune unitară. Apoi, așa cum am mai subliniat, astfel de întâlniri ne permit să aprofundăm necesitățile județului ca entitate administrativă și economică, să identificăm în comun modalitățile de rezolvare a unor cerințe concrete ale mediului de afaceri, să venim în întâmpinarea preocupărilor întreprinzătorilor cu soluții eficiente, dat fiind interesul reciproc de a ne dezvolta în direcțiile cele mai favorabile oferite de realitățile interne în context regional, european și mondial.

Cum se reflectă, în propriile preocupări și în programele de activitate ale filialei, cerințele perfecționării profesionale în condițiile extinderii noilor tehnologii și ale proceselor de digitalizare, în ansamblu?

O preocupare de primă importanță constă în aplicarea noilor tehnologii și softuri contabile în activitate. Așa cum am mai precizat, sunt absolvent și al unei școli academice postuniversitare de informatică aplicată și programare, ceea ce mi-a conferit bagajul științific și practic necesar înțelegerii, promovării și aplicării contabilității digitale în activitatea practică. Sunt un susținător necondiționat al promovării și extinderii contabilității digitale, deoarece aspectele de rutină ale profesiei pot fi automatizate, iar activitatea principală se poate focaliza pe elementele de analiză, control, pe oferirea de informații pertinente factorilor de decizie din companii. Consider că un aspect foarte important al contabilității digitale este securitatea cibernetică și că profesia noastră trebuie să joace un rol esențial în promovarea securității cibernetice care trebuie să fie o preocupare majoră a tuturor factorilor de decizie din firme. Una dintre provocările cărora profesia contabilă trebuie să-i răspundă vizează utilizarea inteligenței artificiale în softurile de contabilitate și aplicarea pe scară tot mai largă a acesteia în activitatea noastră profesională. Acestea, firește, sunt preocupări personale care se integrează în ansamblul activităților filialei și se reflectă în programele de activitate la acest nivel. Astfel, ne concentrăm cu toții eforturile, inclusiv în ceea ce privește latura lor civică, pe direcțiile cele mai fertile ale evoluției profesiei sub impactul noilor tehnologii, al proceselor de integrare și de globalizare, ceea ce este fundamental nu numai în condițiile actuale, ci și din perspectiva viitorului mai apropiat și mai îndepărtat.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.