IMM Invest România: Modificări privind garanțiile constituite de beneficiarii programului

IMM Invest România: Modificări privind garanțiile constituite de beneficiarii programului

Numărul 21-22, 2-15 iunie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 487/09.06.2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 458/2020 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul IMM Invest România, aprobate prin HG nr. 282/2020. Prezentăm, în continuare, prevederile acestui act normativ.

Premisele apariției HG nr. 282/2020 

Ținând cont de faptul că programul a trecut într-o nouă etapă – cea a aprobării creditelor de către finanțatori și a transmiterii și analizei solicitărilor de garantare, au fost necesare o serie de recalibrări și reglaje care necesită intervenții legislative asupra cadrului legal incident programului, inclusiv asupra legislației secundare aferente programului, pentru a asigura corelarea cu modificările aduse legislației primare.

Principalele modificări ale HG nr. 458/2020

1. Modificări privind garanțiile constituite de beneficiarii programului:

a) În cazul creditelor de investiții: 

Beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.

Important! În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea și de alte garanții colaterale.

Noutăți:
► Garanțiile trebuie să acopere valoarea finanțării în proporție de cel puțin 100%, însă proporțional cu procentul de garantare.
► Instituția de credit finanțatoare, în funcție de normele proprii de creditare, poate solicita beneficiarului constituirea și de alte garanții colaterale.

b) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru:

Se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare.

Important! În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, din motive rezonabile și necesare, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale.

Noutăți:
► Se renunță la ipoteca legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile.
► Se introduce posibilitatea ca instituția de credit finanțatoare, din motive rezonabile și necesare, în funcție de normele proprii de creditare, să solicite beneficiarului constituirea și de alte garanții colaterale.

2. Certificatul de atestare fiscală se transmite de către instituția de credit finanțatoare, ținând cont de faptul că este vorba despre date obținute și de bancă, și de FNGCIMM din aceeași sursă – baza de date gestionată de MFP. Doar în situația în care valabilitatea certificatului de atestare fiscală expiră până la data aprobării garanției, consultarea se va realiza de către FNGCIMM prin utilizarea acordului beneficiarului privind consultarea bazei de date a MFP.

Astfel, potrivit noilor norme, solicitarea de garantare se transmite de către instituția de credit împreună cu certificatul de atestare fiscală și acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a MFP. 

3. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic, nu mai este necesară notificarea FNGCIMM privind diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. 

4. Aprobarea cererii de plată a garanției de către FNGCIMM este condiționată și de asumarea de către instituția de credit a obligației cu privire la verificarea destinației creditelor pentru realizarea de investiții și urmărirea utilizării finanțării pe faze de execuție, conform proiectului de investiții și detaliilor de execuție. 

5. Ipotecile legale se vor individualiza în contractul de garantare.

Important! Dispozițiile normelor metodologice prezentate se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului IMM Invest România aflate în curs de soluționare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.