În anul școlar/universitar 2020-2021, populația școlară s-a diminuat cu 31.600 elevi și studenți

În anul școlar/universitar 2020-2021, populația școlară s-a diminuat cu 31.600 elevi și studenți

Numărul 25-26, 30 iun.-12 iul. 2021  »  Analize și sinteze

În anul școlar/universitar 2020-2021, populația școlară din sistemul național de educație a fost de 3,495 milioane elevi și studenți, în scădere cu 31.600 comparativ cu anul școlar/universitar precedent, potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Populația școlară a crescut comparativ cu anul școlar/universitar precedent în învățământul profesional (+8,9%), învățământul superior (+3,2%), respectiv în învățământul liceal (+0,4%). Numărul absolvenților din anul școlar/universitar 2019-2020 a fost 514.900 elevi și studenți, în creștere cu 2,4% comparativ cu anul școlar/universitar precedent.

73,0% dintre elevi și studenți au studiat în mediul urban

În perioada analizată, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământul primar și gimnazial (45,5%), iar circa o treime în învățământul liceal și cel antepreșcolar și preșcolar (17,8%, respectiv 15,0%). Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 73,0% au fost elevii și studenții care au studiat în mediul urban.

Comparativ cu anul școlar/universitar precedent, învățământul profesional, învățământul superior și învățământul liceal sunt nivelurile care au înregistrat creșteri ale populației școlare (+8.900 elevi, +17.200 studenți, respectiv +2.400 elevi). În învățământul postliceal au fost înscriși 91.800 elevi, acest nivel educațional fiind cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare (2,6%). Învățământul primar și gimnazial, precum și antepreșcolar și preșcolar au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscriși în anul școlar 2020-2021 față de cel anterior (-33.200, respectiv -26.100). Populația școlară a fost cuprinsă cu preponderență (94,7%) în unitățile școlare publice.

Pe niveluri educaționale, cele mai semnificative ponderi ale elevilor și studenților înscriși în unitățile din învățământul public s-au regăsit în învățământul superior (87,8%), respectiv postliceal (51,8%).

Gradul de cuprindere în învățământ al elevilor din grupa de vârstă 11-14 ani a înregistrat cel mai ridicat procent (88,4%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă. În anul universitar 2020-2021 au fost înscriși în învățământul superior 560.500 studenți, din care 55,0% au fost studente. Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învățământul superior au fost cele din grupa afaceri, administrație și drept (24,5% din totalul studenților), respectiv inginerie, prelucrare și construcții (20,3% din totalul studenților).

În profil teritorial, populația școlară din anul școlar/universitar 2020-2021 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (601.100 persoane), respectiv București-Ilfov (517.600). Distribuția populației școlare pe regiuni de dezvoltare și niveluri educaționale față de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învățământul primar și gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,1%). La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învățământul postliceal din regiunile Centru și București-Ilfov (câte 2,0% fiecare). În învățământul superior, ponderea numărului de studenți înscriși față de totalul fiecărei regiuni a fost preponderentă în regiunea București-Ilfov (34,4%).

În medie, 15 elevi și studenți la un cadru didactic

În anul școlar/universitar 2020/2021, personalul didactic din cadrul sistemului educațional a însumat 235.600 persoane. Astfel, raportul mediu dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice a fost 15 elevi și studenți la un cadru didactic. Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul sistemului educațional preuniversitar (78,6%), cât și pe nivelurile de educație: antepreșcolar și preșcolar (99,7%), primar și gimnazial (81,1%), postliceal (78,6%), liceal (72,4%) și profesional (67,5%).

130.300 absolvenți cu diplomă ai învățământului superior

Numărul absolvenților din perioada analizată aparținând nivelurilor educaționale gimnazial, liceal, profesional, postliceal, respectiv superior (licență, master și doctorat, cursuri postuniversitare și programe postdoctorale de cercetare avansată) a fost 514.900 elevi și studenți. Preponderente au fost absolventele, în număr de 270.300, reprezentând 52,5%. Din totalul absolvenților, 83,1% au finalizat un nivel educațional în mediul urban, restul în mediul rural.

La sfârșitul anului școlar 2019-2020 au absolvit învățământul gimnazial 181.300 elevi, cei mai mulți dintre aceștia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (18,7%). Ponderea băieților (51,2%) o devansează pe cea a fetelor, cu 2,4 puncte procentuale. În mediul urban, absolvenții de gimnaziu reprezintă 59,4% din totalul absolvenților din acest nivel.

În învățământul liceal, la sfârșitul anului școlar 2019-2020 au absolvit 148.000 elevi, mai puțin cu 0,8% comparativ cu anul școlar anterior. Majoritatea absolvenților de liceu au urmat cursurile învățământului cu frecvență (87,9%). Situația absolvenților din învățământul liceal a evidențiat că circa jumătate au frecventat cursurile filierei teoretice (52,0% din totalul absolvenților), 39,4% pe cele din filiera tehnologică, iar 8,6% au urmat cursurile liceelor din filiera vocațională.

La examenul de bacalaureat s-au prezentat 149.900 absolvenți, dintre care 123.600 proveniți din promoția anului 2020 (82,4%). Au fost declarate reușite 103.800 persoane (69,2%), dintre care 95.200 (77,0%) din promoția anului 2020.

În învățământul profesional au absolvit 24.000 elevi, dintre care 96,9% au urmat cursurile unităților de învățământ aparținând sectorului public. În învățământul postliceal au absolvit 31.400 elevi, dintre care 60,1% au urmat cursurile unităților de învățământ aparținând sectorului public. În învățământul superior, numărul absolvenților cu diplomă a fost 130.300 studenți. Studentele au reprezentat 59,1% din numărul totalul al absolvenților cu diplomă. Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior au provenit cu preponderență din facultățile cu profil afaceri, administrație și drept (26,4%), inginerie, prelucrare și construcții (17,3%), respectiv sănătate și asistență socială (11,3%).

Rata abandonului, în anul școlar 2019-2020, a înregistrat următoarele valori: 1,3% în învățământul primar și în învățământul gimnazial (pentru fiecare în parte), respectiv 2,0% în învățământul liceal și profesional.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.