În proiect, noi reglementări privind decontarea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază asigurații pe perioada în care se află în concediu medical

În proiect, noi reglementări privind decontarea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază asigurații pe perioada în care se află în concediu medical

Numărul 2-3, 18-31 ian. 2023  »  Curier legislativ

Ministerul Sănătății (MS) propune, printr-un proiect de Ordonanță publicat în transparență decizională pe site-ul instituției, o serie de măsuri menite să îmbunătățească modalitatea de gestionare a fondurilor alocate pentru decontarea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază persoanele asigurate pe perioada în care se află în concediu medical. Potrivit inițiatorilor, proiectul de OG pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale cuprinde reglementări prin care să se implementeze un mecanism menit să responsabilizeze asigurații beneficiari de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, având ca finalitate gestionarea eficientă a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Inițiatorii proiectului reamintesc, în Nota de fundamentare a actului normativ, că prin OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, a fost reglementat cadrul legal necesar aplicării unor măsuri cu caracter social care aveau în vedere asigurarea dreptului persoanelor asigurate la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului, dreptul la concediile și indemnizațiile prevăzute de actul normativ în cauză fiind condiționat de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizații. În cazul persoanelor fizice, care nu sunt salariate, prevederile actuale stabilesc că acestea se pot asigura opțional în sistem pentru a beneficia de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare, prin care își asigură un venit lunar ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât de 3 ori valoarea acestuia, cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

„Pentru această din urmă situație, pentru anul 2023, plafonul maxim de asigurare ar fi de 36.000 lei (3000 lei x12). În practică, s-a constatat că aceste persoane se asigură pentru concedii și indemnizații doar pentru perioada necesară îndeplinirii stagiului de asigurare, respectiv 6 luni, pentru care plătesc o contribuție în cotă de 1% la venitul maxim, ceea ce înseamnă că pentru o lună contribuția datorată este de 360 lei, iar indemnizația brută lunară care se suportă din FNUASS este în valoare de 36.000 lei. (…) Ponderea majoritară a solicitărilor de încheiere a contractelor de asigurare o constituie componenta pentru sarcină și lăuzie, valoarea asigurată fiind în majoritatea cazurilor situată la plafon maxim, chiar dacă persoanele se asigură pentru sănătate la nivelul unui salariu minim brut pe țară. În această situație se mai află și persoane fizice, cu venituri relativ mici din salarii, indemnizație de șomaj, pensie de invaliditate sau urmaș, indemnizație de ajutor social, care solicită plătitorilor încetarea acestor drepturi în scopul asigurării pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate ca persoane fără venituri, prin încheierea unui contract de asigurare, ceea ce a condus la un impact semnificativ asupra bugetului FNUASS”, menționează reprezentanții Ministerului Sănătății.

În aceste condiții, MS consideră că se impune reglementarea în mod nediscriminatoriu a unor măsuri care să conducă la echilibrarea între veniturile alocate bugetului FNUASS și costurile reale suportate de fond pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, în sensul diminuării bazei maxime de calcul al indemnizațiilor de maternitate de la 12 salarii minime brute pe țară lunar, la 3 salarii minime brute pe țară lunar, în cazul persoanelor fizice care se asigură opțional pentru concedii și indemnizații de maternitate.

Reglementările incluse în proiectul de act normativ supus consultării publice pe site-ul MS au ca finalitate, potrivit reprezentanților ministerului de resort, protecția asiguraților prin gestionarea eficientă a bugetului Fondului, prin instituirea de măsuri ce constau, în principal, în eficientizarea activității de acordare, precum și în responsabilizarea asiguraților beneficiari de certificate de concediu medical.

Astfel, se reglementează în mod nediscriminatoriu faptul că toate persoanele fizice, care nu realizează venituri din salarii, se pot asigura opțional în sistem pe bază de contract pentru a beneficia de concedii și indemnizații, numai în limita sumei cuprinsă în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și aceasta nu poate depăși de 3 ori valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Pentru corelare cu prevederile unor documente juridice internaționale încheiate de România cu state non-UE, în domeniul securității sociale, se propune reglementarea modalității de asimilare a stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate a perioadelor în care persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislației unui stat cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituția competentă la care acestea au fost asigurate anterior.

Pentru a asigura corecta aplicare a dispozițiilor Legii nr. 24/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, se reglementează modalitatea de încetare a plății indemnizațiilor pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în cazul decesului acestuia.

Se reglementează dispoziții tranzitorii care cuprind reglementări referitoare la: ● modificarea contractelor de asigurări pentru concedii și indemnizații, încheiate de către persoanele fizice cu casele de asigurări de sănătate, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordonanței, dacă persoanele în cauză doresc prelungirea contractelor în noile condiții, respectiv pentru indemnizații de asigurări sociale care nu pot depăși suma cuprinsă în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau după caz, limita a 3 salarii minime brute pe țară lunar, în caz contrar contractele încetează; ● persoanele care se află în concedii medicale la încetarea contractelor, beneficiază de drepturile reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical eliberate până la încetarea acestor contracte. Aceste drepturi se acordă până la încetarea situației care a determinat necesitatea eliberării certificatelor medicale.

Totodată, pentru a asigura o reglementare care să nu lase loc la interpretări, se clarifică condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de indemnizații de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor asigurate care sunt cadre didactice a căror normă didactică se completează de la mai mulți angajatori.

De asemenea, se are în vedere asigurarea clarității normei și înlăturarea situațiilor în care o persoană asigurată care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori să poată intra în concediu medical doar la unul dintre angajatori, la ceilalți angajatori desfășurând în același timp activități pentru care obține venituri de natură salarială.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.