INS: 14,6%, ponderea companiilor inovatoare în totalul întreprinderilor

INS: 14,6%, ponderea companiilor inovatoare în totalul întreprinderilor

Numărul 29-30, 28 iul.-10 aug. 2020  »  Analize și sinteze

Ponderea întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor a crescut, în perioada 2016-2018, față de perioada 2014-2016, cu 4,4 puncte procentuale, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Analiza INS relevă, de asemenea, că:

  • în intervalul analizat s-au înregistrat de trei ori mai multe întreprinderi inovatoare de produse noi pentru întreprindere față de întreprinderile inovatoare de produse noi pentru piață;
  • ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare numai de produse a fost aproape dublă față de ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare de procese de afaceri;
  • un sfert din numărul total de salariați și-au desfășurat activitatea într-o întreprindere inovatoare;
  • întreprinderile din sectorul industrie au primit de două ori mai multe fonduri decât întreprinderile din sectorul servicii.

Tipologia inovatorilor

Rezultatele cercetării statistice privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri, în perioada 2016-2018, au evidențiat că, din totalul de 28.776 de întreprinderi, 4.198 au desfășurat activități inovatoare, dintre care 4.124 sunt inovatori de succes, implementând cel puțin o inovație de produs sau un proces de afaceri.

Unul dintre principalii indicatori ce caracterizează activitatea inovatoare este raportul dintre întreprinderile inovatoare și numărul total de întreprinderi din populația statistică. Pentru perioada 2016-2018, calculul acestui indicator arată că ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 14,6%, iar a întreprinderilor non-inovatoare, de 85,4%.

Din totalul întreprinderilor, 6,4% au introdus sau au implementat numai produse noi sau îmbunătățite semnificativ, în timp ce 4,5% dintre acestea au implementat numai procese de afaceri noi sau îmbunătățite semnificativ. Ponderea întreprinderilor care au avut atât inovații de produse, cât și inovații de procese de afaceri a fost de 3,5%.

Dacă clasificăm întreprinderile inovatoare după fiecare tip de inovație (indiferent de celelalte tipuri de inovații), se observă că, din totalul întreprinderilor, 9,9% au fost întreprinderi inovatoare de produse și 8% întreprinderi inovatoare de procese de afaceri.

Din totalul întreprinderilor, 2,4% au fost întreprinderi cu activități de inovare nefinalizate sau abandonate.

Topul activităților inovatoare

Pe activități economice, întreprinderile din sectorul industriei au fost mai inovatoare, având o pondere de 16,3% în totalul întreprinderilor din industrie, iar cele din sectorul serviciilor au reprezentat 12,9% din totalul întreprinderilor din servicii.

În activitățile economice ale sectorului industriei, industria prelucrătoare deține o pondere de 94,7%, restul activităților având ponderi mult mai mici: distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – 3,1%, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze apă caldă și aer condiționat  – 1,6%, și industria extractivă – 0,6%.

În activitățile sectorului servicii, ponderea cea mai mare a întreprinderilor inovatoare, în totalul întreprinderilor din acest sector, este deținută de informații și comunicații (39,8%), urmată de comerțul cu ridicata (21,4%), sectorul transport și depozitare (16,8%), activități profesionale, științifice și tehnice (15,9%) și intermedieri financiare și asigurări (6,1%).

Pentru perioada 2016-2018, activitățile economice cele mai inovatoare, calculate după ponderea acestora în totalul întreprinderilor din sectorul lor de activitate, au fost cele din: activități de servicii informatice (58,5%), activități de servicii în tehnologia informațiilor (51,3%), cercetare-dezvoltare (45%).

Pe clase de mărime, după numărul de salariați, cele mai inovatoare sunt întreprinderile mari (28%), urmate de cele mijlocii (15,9%) și cele mici (13,5%). Ordinea se păstrează și pentru cele două sectoare, industrie și servicii.

Tipologii ale întreprinderilor inovatoare

După noutatea inovațiilor, numai 2,9% dintre toate întreprinderile au inovat produse noi pentru piață și 9,1% au inovat produse noi pentru întreprindere.

După modul de organizare a întreprinderilor, 3,2% dintre întreprinderile inovatoare aparțin unui grup de întreprinderi, din care 2,1% au sediul în străinătate.

După locația pieței de desfacere a produselor și/sau a serviciilor (indiferent de celelalte piețe), 91,7% dintre întreprinderi au declarat că își vând produsele pe piața națională, 60,3% în afara pieței naționale, 50,1% pe piața europeană sau țări EFTA și 26,8% pe alte piețe din afara UE sau EFTA. Numai 39,7% dintre întreprinderile inovatoare au declarat că-și vând produsele exclusiv pe piața națională.

Principalii indicatori economici ai întreprinderilor inovatoare

În anul 2018, cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare a fost de 284,229 miliarde lei prețuri curente, reprezentând 29,4% din cifra de afaceri totală a întreprinderilor.

Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare în cifra de afaceri totală a întreprinderilor, în funcție de tipul inovației, a fost de: 10,1% pentru inovații numai de produse și 5,8% pentru inovații numai de procese de afaceri. Cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare numai de produse și procese de afaceri a reprezentat 12,2% din totalul cifrei de afaceri.

Din totalul cifrei de afaceri a întreprinderilor care au introdus produse noi sau îmbunătățite semnificativ (indiferent de celelalte tipuri de inovare), 29,7% este a întreprinderilor cu produse noi pentru întreprindere, iar 9,7% a întreprinderilor cu produse noi pentru piață. Cifra de afaceri a întreprinderilor cu produse neschimbate a fost de 60,6%.

Din numărul total de salariați ai întreprinderilor, 24,8% și-au desfășurat activitatea într-o întreprindere inovatoare, iar din rândul acestora 10% au activat în întreprinderile inovatoare numai de produse, 5% au activat în întreprinderile inovatoare numai de procese de afaceri și 8,5% în întreprinderi inovatoare atât de produse, cât și de procese de afaceri.

În anul 2018, valoarea totală a cheltuielilor alocate activității inovatoare a fost de 4,306 miliarde lei prețuri curente.

Din totalul cheltuielilor pentru activitatea inovatoare a întreprinderilor, 75,6% au fost alocate activității de cercetare-dezvoltare internă, 23,3% au reprezentat celelalte cheltuieli cu inovarea (exclusiv cheltuielile de cercetare-dezvoltare) și numai 1,1% din cheltuieli au fost alocate cercetării-dezvoltării externalizate (inclusiv întreprinderi din grupul propriu de întreprinderi).

În perioada 2016-2018, 12,7% dintre întreprinderile inovatoare au folosit cel puțin un tip de finanțare publică, iar dintre acestea, 9% au utilizat fondurile publice pentru activități de cercetare-dezvoltare, inovare.

În perioada 2016-2018, 30,2% din totalul întreprinderilor inovatoare au avut acorduri de cooperare în realizarea inovațiilor. O cooperare mai bună se observă în rândul întreprinderilor mari, 39% din totalul acestora au cooperat.

Principalii parteneri de cooperare ai întreprinderilor inovatoare au fost furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software (11%) și clienții sau cumpărătorii din sectorul privat (5,7%). Aceeași ierarhie se păstrează și la nivel de sector de activitate.

Pe sectoare economice, în sectorul serviciilor se cooperează mai mult decât în sectorul industrie (31,9% față de 28,8%).

În perioada 2016-2018, întreprinderile inovatoare au identificat o serie de factori ce constituie obstacole în realizarea activităților inovatoare. Cel mai important factor ca obstacol în atingerea obiectivelor întreprinderilor a fost costul prea mare pentru inovație (4,6%).

Inovarea în profil teritorial

În perioada analizată, cele mai mari ponderi ale întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor din regiune s-au înregistrat în regiunea București-Ilfov (25,5%) și regiunea Nord-Vest (21,1%), iar cele mai scăzute ponderi au fost în regiunea Sud-Vest Oltenia (4,4%) și regiunea Vest (4%).

Aceeași ierarhie s-a păstrat și la nivel de IMM-uri inovatoare. Procentajele cele mai mari de IMM-uri inovatoare s-au înregistrat tot în regiunea București-Ilfov (24,9%) și în regiunea Nord-Vest (20,8%). Cele mai puține IMM-uri inovatoare au fost în regiunea Vest (3,4%).

Pe regiuni, cu excepția regiunii București-Ilfov, în care ponderea întreprinderilor cu inovații numai de procese de afaceri este mai mare decât ponderea întreprinderilor cu inovații numai de produse, restul regiunilor prezintă o clasificare inversă, respectiv mai multe inovații numai de produs comparativ cu inovațiile numai de procese de afaceri.

Regiunea Vest este regiunea cu cele mai puține întreprinderi inovatoare, analizate indiferent de tipul de inovare.

*

Potrivit INS, o inovație reprezintă un produs sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit (sau o combinație a acestora) care diferă semnificativ de produsele sau procesele anterioare ale unității și care a fost pus la dispoziția potențialilor utilizatori sub formă de produs sau utilizat de către unitate sub formă de proces. Întreprinderile inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse (bunuri sau servicii) sau procese de afaceri noi sau semnificativ îmbunătățite pe piață. Termenul acoperă ambele tipuri de inovatori, precum și întreprinderile cu inovații nefinalizate sau abandonate și se referă la întreprinderile active. Întreprinderile non–inovatoare sunt acele întreprinderi care nu au avut nicio activitate inovatoare în perioada analizată.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.