Întâlnirea Consiliului Superior lărgit al CECCAR – Sibiu, 7-8 iulie 2016Măsuri de adaptare a activității CECCAR la noile condiții interne și internaționale

Întâlnirea Consiliului Superior lărgit al CECCAR – Sibiu, 7-8 iulie 2016
Măsuri de adaptare a activității CECCAR la noile condiții interne și internaționale

Numărul 16-17, 19 iulie - 1 august 2016  »  Agenda CECCAR

După cum am mai informat, în zilele de 7 și 8 iulie 2016 a avut loc la Sibiu o ședință de lucru la care au participat președinții sau reprezentanții acestora din 39 de filiale, precum și membri ai Consiliului Superior al CECCAR. Cu acest prilej, s-au dezbătut teme de larg interes, de strictă actualitate atât pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în ansamblu, cât și pentru fiecare profesionist contabil din țara noastră.

Un prim subiect l-a constituit îmbunătățirea sistemului de guvernanță CECCAR. În cursul unor dezbateri vii, cu caracter proactiv, s-au identificat elementele pozitive cu valoare de generalizare, precum și o serie de puncte slabe din actualul sistem de guvernanță a CECCAR, ceea ce a permis să se contureze măsurile care se impun pentru asigurarea unei mai bune funcționări a structurilor existente, atât a celor alese, cât și a celor executive, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al CECCAR. Un accent deosebit a fost pus pe mai buna comunicare între structurile existente în vederea creșterii performanței în toate acțiunile desfășurate de Corpul nostru profesional la nivel central și local. S-a apreciat că, în acest mod, va fi posibil să se răspundă adecvat la provocările cu care se confruntă comunitatea noastră profesională, determinate de procesele de integrare și globalizare, de accentuarea concurenței pe piața serviciilor contabile. O atenție deosebită a fost acordată implicațiilor conceptuale și de ordin practic determinate de procesul digitalizării economiei. Din analiză, a rezultat și necesitatea revizuirii și îmbunătățirii cadrului actual de reglementare a profesiei contabile, atât în ceea ce privește profesia, cât și raporturile cu instituțiile publice, cu alte structuri profesionale.

În centrul atenției s-au situat modalitățile de ridicare continuă a nivelului calitativ al serviciilor oferite membrilor CECCAR, luându-se în calcul actualizarea standardelor profesionale, precum și a altor reglementări.

  • Standardul profesional 22 urmează să fie îmbunătățit, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât să răspundă în mai mare măsură cerinței de implicare mai activă a expertului contabil în conceperea și realizarea proiectelor finanțate din fonduri structurale și de investiții pentru perioada de programe operaționale 2014 – 2020;
  • Standardul profesional 35 va fi actualizat, în colaborare cu Ministerul Justiției, în scopul îmbunătățirii activității de expertiză judiciară, în așa fel încât să se asigure o mai mare independență și protecție a expertului contabil, evitându-se, totodată, imixtiunile în sistemul de justiție;
  • Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile va fi modificat, astfel încât să răspundă noilor realități practice din piața serviciilor contabile, în contextul erei digitale și al necesității îmbunătățirii calității serviciilor prestate de membrii CECCAR în vederea sprijinirii mai eficiente a mediului de afaceri; 
  • Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 va fi adaptată la noile condiții determinate de elaborarea Legii privind auditul statutar, prin care CECCAR nu va mai fi supravegheat de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), ci de Ministerul Finanțelor Publice;
  • Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă (PNDPC) va fi completat și îmbunătățit prin adaptarea la standardele internaționale de educație elaborate de IFAC, menite să determine creșterea relevanței proceselor de formare profesională continuă în vederea exercitării, la un nivel superior, a activității profesionale a membrilor CECCAR. S-a pus în evidență cerința de a se pune accentul pe dezvoltarea de competențe, în special în domeniul contabilității manageriale, în vederea mutării centrului de greutate al activității expertului contabil de la funcția de suport la cea de partener decizional, prin susținerea antreprenoriatului în dezvoltarea afacerilor eficiente în condițiile economiei globale.

În cursul lucrărilor, au fost abordate și măsurile strategice menite să ridice gradul de eficiență a activității CECCAR – CEBE care trebuie să devină un instrument mai puternic în sprijinirea activităților complementare Corpului nostru profesional, pentru oferirea de noi servicii și intrarea pe noi piețe, întărindu-se, astfel, rolul și contribuția expertului contabil la dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri.

Concluzia generală desprinsă din întreaga desfășurare a întâlnirii vizează necesitatea unei mai bune adaptări a întregii activități a CECCAR la noile condiții socio-economice interne și externe, toți participanții manifestându-și voința de a se implica activ, sistematic și permanent în acest proces complex, de mare însemnătate atât pentru afirmarea profesiei contabile, cât și pentru progresul general al societății românești în condițiile actuale și de perspectivă în plan regional, european și mondial.

Consiliul Superior al CECCAR
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.