„Interdependența dintre profesioniștii contabili și tehnologie este crucială pentru succesul oricărei afaceri”

„Interdependența dintre profesioniștii contabili și tehnologie este crucială pentru succesul oricărei afaceri”

Numărul 12-13, 3-16 aprilie 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Ana-Smărăndița Balan, expert contabil, vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Neamț

Alexandra Rizea: Vă propunem să evocați principalele etape din cariera dvs., astfel încât cititorii să aibă posibilitatea de a vă cunoaște experiența personală în contextul evoluției profesiei contabile la nivel național și internațional. Ce a fost mai important, mai semnificativ din parcursul dvs. profesional ca sursă de inspirație în drumul spre performanțe?  

Ana-Smărăndița Balan: În construcția carierei mele, un rol marcant l-a avut, cu certitudine, absolvirea Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București. A fost o rampă de lansare în domeniul economic și financiar-contabil. Apoi, faptul că mi s-a oferit șansa de a lucra în calitate de economist într-o firmă de contabilitate și expertiză contabilă de prestigiu, alături de o  minunată echipă de profesioniști, mi-a oferit posibilitatea de a îmbina cunoștințele teoretice cu cele practice și de a dobândi experiența necesară în domeniul financiar-contabil, aplicabilă în domenii diverse ale economiei, la nivel național și internațional.

Modul sintetic în care ați prezentat parcursul dvs. profesional ne îndreptățește să vă adresăm rugămintea de a vă referi mai pe larg la factorii care au determinat o asemenea carieră de succes.

Înainte de toate, aș menționa că elementul principal l-a constituit și îl constituie preocuparea continuă pentru autoperfecționare. Prin muncă, ambiție, seriozitate și determinare, am îmbrățișat frumoasa noastră profesie, obținând statutul de expert contabil membru CECCAR și, ulterior, de expert contabil judiciar, ceea ce mi-a permis ca, în continuare, să iau decizia de a-mi deschide propriul cabinet de contabilitate și expertiză, desfășurându-mi, astfel, activitatea și în calitate de liber profesionist. Prin expertizele care mi-au fost încredințate am dobândit o tot mai mare încredere în tot ceea ce făceam, am acceptat provocări noi, punând accentul pe calitatea muncii prestate. Am fost și sunt o persoană în continuă mișcare și evoluție, mi-am asumat tot mai multe responsabilități, atribuții de anvergură, conștientă că munca pe care o efectuez contează nu numai pentru mine, ci are și o componentă socială importantă, am extins și aprofundat aria de acțiune pentru a veni, într-o manieră tot mai eficientă, în sprijinul mediului de afaceri cu servicii financiar-contabile profesionale. În momentul de față, am onoarea de a fi vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Neamț.

Pornind de la această precizare, vă rugăm să vă referiți la măsura în care  apartenența la CECCAR a influențat evoluția dvs. profesională și v-a permis să dobândiți prestigiul necesar pentru a avea un număr cât mai mare de clienți.

Evident că prin activitățile desfășurate în organizația noastră profesională, am fost și sunt permanent beneficiara serviciilor oferite membrilor de Filiala CECCAR Neamț, servicii în centrul cărora se află procesul de perfecționare profesională. Astfel, stadiul din prezent și evoluțiile previzibile ale afacerii pe care o administrez sunt puternic marcate de ceea ce am învățat și învăț prin amintitele servicii oferite de filială, ceea ce reprezintă calea sigură spre atingerea unor performanțe apreciate de clienți. Este o veritabilă „carte de vizită” care îmi permite să-mi consolidez poziția pe piața serviciilor contabile. Prin pregătirea profesională continuă am posibilitatea de a conferi calitate și siguranță în tot ceea ce întreprind, deoarece nu mă pot dezvolta profesional  decât în strânsă legătură cu efectele activității mele asupra afacerilor clienților. Căutăm împreună soluții nu numai pentru identificarea și eliminarea deficiențelor, ci efectiv pentru a progresa împreună. Tot în privința muncii pe care o depun trebuie să subliniez că, în calitate de expert contabil și membru titular al Filialei CECCAR Neamț, am avut oportunitatea de a participa la numeroase acțiuni organizate de CECCAR, respectiv adunări generale, conferințe naționale, Ziua Națională a Contabilului Român, evenimente care au contribuit în mod semnificativ la pregătirea mea profesională, la promovarea unui comportament de natură să inspire încredere și respect, dat fiind faptul că principiile și normele deontologice au devenit un mod de viață.

Dacă lărgim aria tematică a interviului, apare firesc să ne referim și la  specificul județului dvs., la măsura în care colaborarea cu alte organizații profesionale ajută la identificarea domeniilor în care experții contabili și contabilii autorizați contribuie la dezvoltarea economico-socială în profil teritorial.

Firește, există o legătură strânsă între dezvoltarea județului Neamț și evoluția economiei românești în ansamblu. Pe de-o parte, ne preocupăm de reducerea decalajelor față de alte zone ale țării, iar, pe de altă parte, simțim din plin influența direcțiilor de dezvoltare economică și socială a întregii țări. În funcție de aceste realități locale și naționale, am fost și suntem solicitați să oferim servicii antreprenorilor și managerilor în elaborarea unor planuri de dezvoltare, ținând cont de situația socio-economică a județului Neamț. Practic, participăm activ la fundamentarea deciziilor, la îmbunătățirea climatului economic, cu efecte directe asupra rezultatelor fiecărei entități căreia îi oferim serviciile. Este de remarcat aici contribuția profesioniștilor contabili la elaborarea, accesarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Nu în ultimul rând, profesionistul contabil este din ce în ce mai mult solicitat pentru furnizarea de consultanță în afaceri, în domeniul fiscal mai ales, aducând astfel plusvaloare în dezvoltarea continuă a mediului de afaceri. Bineînțeles, sunt preocupări și obiective consonante cu cele ale altor organizații profesionale, precum și ale autorităților locale, iar acțiunea noastră comună a permis și permite obținerea unor rezultate palpabile tocmai în direcția accelerării procesului de dezvoltare, de modernizare a economiei județului Neamț.

Ce loc ocupă în preocupările dvs. personale, ale firmei pe care o administrați și în programele de acțiune ale filialei CECCAR căile și mijloacele de perfecționare profesională continuă și de implicare în activitățile cu caracter civic?

În această privință menționez că, atât la nivel personal, cât și al firmei pe care o administrez, acord o atenție deosebită pregătirii profesionale continue, în vederea menținerii unui grad ridicat de abilitate, de competență, ceea ce mă determină să particip în continuare, cu deosebit interes, la orele de pregătire profesională la disciplinele prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, precum și la diversele cursuri și evenimente organizate de CECCAR. Referitor la activitățile cu caracter civic, consider că însăși deținerea calității de expert contabil și responsabilitatea asumată prin contractele de prestări servicii financiar-contabile încheiate cu antreprenori, în special din mediul de afaceri privat, constituie o garanție de necontestat a implicării civice în dezvoltarea economico-socială a județului. 

Pentru că vorbim și despre viitor, vă propunem să vă referiți la implicațiile noilor tehnologii, în special ale celor specifice erei digitale, asupra conținutului și formelor de exercitare a profesiei contabile. 

Oportunitățile și provocările profesiei contabile în era digitală sunt teme de mare actualitate. Prin urmare, este de remarcat faptul că profesia contabilă se află tot mai puternic sub impactul revoluției digitale, în sensul că multe dintre activitățile actuale sunt și vor fi preluate de computere, programe și roboți. Sunt conștientă de faptul că o condiție esențială care să permită profesiei contabile și contabililor să rămână relevanți este aceea de a răspunde pozitiv acestor oportunități și provocări, adaptându-ne continuu la exigențele erei digitale. De aceea, este cât se poate de clar că profesia noastră trebuie să evolueze în această direcție, că interdependența dintre profesioniștii contabili și tehnologie este crucială pentru succesul oricărei afaceri. Tehnologia este un „partener” esențial în exercitarea profesiei noastre, un adevărat prieten al profesioniștilor contabili, ceea ce ne ajută în îndeplinirea, în condiții tot mai bune, a obligațiilor noastre profesionale. Am în vedere schimbările profunde care se produc în toate componentele profesiei noastre prin modul în care analizăm și procesăm informația, astfel încât să contribuim, într-o măsură tot mai mare, la succesul afacerilor clienților noștri și, implicit, la progresul județului Neamț și al întregii economii românești. 
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.