Interviu cu Sorin Ion Alexe, expert contabil, viitorul președinte al Consiliului Filialei CECCAR Teleorman în mandatul 2020-2024

Interviu cu Sorin Ion Alexe, expert contabil, viitorul președinte al Consiliului Filialei CECCAR Teleorman în mandatul 2020-2024

Numărul 43, 12-18 nov. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

„Relația profesionist contabil–întreprinzător, colaborare pentru succesul afacerilor” 

Interviu cu Sorin Ion Alexe, expert contabil, viitorul președinte al Consiliului Filialei CECCAR Teleorman în mandatul 2020-2024 

Alexandra Rizea: Dat fiind faptul că, în perioada 2020-2024, veți exercita mandatul de președinte al Filialei CECCAR Teleorman, prima întrebare vizează proiectele dvs. pentru respectivul interval. Ce anume vă propuneți și la ce rezultate vă doriți să ajungeți?

Sorin Ion Alexe: M-am hotărât să-mi depun candidatura pentru funcția de președinte al Filialei CECCAR Teleorman deoarece am acumulat experiența necesară atât profesională, cât și civică, pentru a face față unei asemenea responsabilități. Activez în organele de conducere ale filialei încă din anul 2007, ca membru în Consiliul filialei, fiind permanent conectat la realitățile de pe piața serviciilor de profil și participant la deciziile care s-au adoptat. Pentru perioada 2020-2024, îmi propun continuarea și, eventual, în funcție de condiții, finalizarea proiectelor existente, referindu-mă aici, în mod special, la colaborarea cu AJFP Teleorman, care s-a dovedit a fi de un real folos, inclusiv în ceea ce privește creșterea prestigiului și autorității profesioniștilor contabili din județ, prin contribuția lor efectivă la dezbaterea și soluționarea unor obiective de interes comun. În acest sens, aș aminti reuniunea de lucru referitoare la prevederile OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Cu acest prilej, împreună cu reprezentanții AJFP Teleorman și ai mai multor societăți comerciale, am stabilit o serie de măsuri menite să asigure aplicarea corespunzătoare a respectivului act normativ. Ca obiectiv primordial, doresc ca, împreună cu colegii, să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a consolida și a spori eficiența relațiilor cu instituțiile publice și, deopotrivă, cu mediul de afaceri, deoarece avem un interes comun, acela de a găsi cele mai bune soluții pentru rezolvarea problematicii curente și de perspectivă, mai ales în ceea ce privește aplicarea corectă a legislației. Voi iniția mai multe întâlniri cu antreprenorii, cu reprezentanți ai compartimentelor financiar-contabile din societățile comerciale, membre ale CECCAR, pentru a identifica problemele cu care se confruntă în vederea găsirii și promovării de soluții eficiente. Tematica acestor întâlniri va viza atât aspecte financiar-contabile și de fiscalitate, propuneri de dezvoltare și eficientizare a afacerilor, cât și schimburi de experiență între reprezentanți ai compartimentelor financiar-contabile. Cu privire la relația cu instituțiile publice, ținem seama, în cel mai înalt grad, că, de la înființare și până la radierea unei entități economice – societate comercială, PFA, întreprindere individuală, asociație etc. –, profesionistul contabil este implicat în tot ceea ce însemnă întocmirea, comunicarea documentelor către aceste instituții și, totodată, în elaborarea de propuneri orientate spre stabilirea de măsuri care să determine obținerea unor rezultate cât mai bune din punct de vedere economic și social. Din această perspectivă, cunoașterea și aplicarea actelor normative specifice prezintă o importanță deosebită în activitatea tuturor agenților economici și, implicit, a profesioniștilor contabili.

Cu siguranță, dvs. și colegii dvs. care v-au ales considerați că întreaga carieră vă este, astfel, încununată prin asumarea unei responsabilități civice importante. Întrucât este vorba despre propriul parcurs profesional, vă rugăm să treceți în revistă principalele etape ale formării și afirmării dvs. în profesia contabilă. 

Nu pot spune că am avut o „chemare” încă din copilărie pentru profesia contabilă, dar, la îndemnul tatălui meu, care, de asemenea, a fost profesionist contabil și membru al Corpului, am urmat cursurile Facultății de Științe Economice, Secția de Contabilitate și Economie Agrară din cadrul Universității din Craiova, pe care am absolvit-o în anul 1987. În opinia mea, această secție era cea mai complexă din punctul de vedere al acoperirii diversității fenomenelor economice de la acea dată. Mă refer aici la faptul că făceau obiectul studiilor noastre domenii precum agricultura, industria, serviciile și comerțul, cu elementele lor specifice. Aici, în timpul studiilor, am înțeles mai bine ce înseamnă și care este rolul profesionistului contabil. A fost etapa care a fundamentat motivarea care mi-a trezit pasiunea pentru profesie. După absolvire, am primit repartiție la SMA Nanov, una dintre cele mai mari unități de mecanizare a agriculturii din județul Teleorman, la momentul respectiv, unitate care efectua lucrările agricole de pe aproximativ 5.000 ha, cu un personal de peste 300 de oameni. Aici am lucrat ca economist timp de trei ani și jumătate, trecând prin compartimentele de salarizare, evidență primară a secțiilor de mecanizare, contabilitate clienți și furnizori, gestiuni de materiale și altele din domeniu.

În virtutea faptului că v-ați exercitat profesia încă de la începutul tranziției spre economia de piață, vă rugăm să vă referiți și la modul în care ați răspuns noilor comandamente economico-sociale.

În acest sens, menționez că, în perioada noiembrie 1989-iunie 1990, am participat și absolvit un curs de analist-programator organizat în cadrul Centrului de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprinderi – CEPECA. Acest curs, care mi-a îmbogățit cunoștințele acumulate în facultate, mi-a deschis noi perspective privind posibilitățile oferite de informatizarea electronică. Începând din aprilie 1991, m-am transferat ca economist la SC TELECOMIND SA, societate cu profil de construcții-montaj industriale, desprinsă din Antrepriza de Construcții Industriale Teleorman din cadrul Trustului de Construcții Industriale București. Fiind o perioadă în care au avut loc schimbări radicale în economia țării, cunoștințele economice și cele din sfera informaticii mi-au permis ca, începând din octombrie 1991, să ocup funcția de contabil-șef, ceea ce a presupus organizarea activității financiar-contabile la o societate care avea peste 400 de angajați, repartizați în 7-8 puncte de lucru, cu beneficiari atât privați, cât și din sectorul public. Ca o concluzie la toate acestea, țin să subliniez că era vorba despre una dintre primele societăți comerciale din județ, înființate după 1990, care a implementat și valorificat un sistem informatic integrat pentru ținerea evidenței contabile și a salarizării personalului. Țin minte că prima „mare” lucrare pe care am realizat-o în sistem informatic a fost întocmirea statelor de plată pentru luna august 1991. Pentru evidența contabilă, am mers în paralel, manual și informatic, în trimestrul IV al acelui an, iar de la 1 ianuarie 1992 am recurs exclusiv la evidența contabilă în sistem informatic. În anul 1994, am absolvit examenul organizat pentru dobândirea calității de contabil autorizat cu studii superioare. Una dintre cele mai mari provocări, dar și interesantă, a fost privatizarea din anul 1994, în urma căreia societatea a preluat denumirea de SC ARC SA, unde mi-am continuat activitatea până în iulie 1999. Începând cu această dată, ca urmarea a promovării examenului pentru ocuparea postului de director economic, am început activitatea la Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman. Astfel, sistemul public a constituit o nouă provocare pentru mine, care lucrasem peste zece ani numai în producție și în sectorul privat. Aici am înțeles, mai profund, ce înseamnă contabilitatea bugetară, sistemul de finanțare a instituțiilor publice, precum și alte aspecte specifice ale acestui sector, ca și importanța colaborării, a unor bune relații între instituțiile publice și mediul privat.

Evocarea acestor etape în devenirea dvs. profesională vă permite, desigur, să formulați și o sinteză a drumului pe care l-ați parcurs. Ce anume se cere subliniat cu precădere?

M-am preocupat și mă preocup de dobândirea de cunoștințe teoretice și practice pe o arie mai largă de domenii care au legătură directă cu profesia contabilă. În anul 2001 am absolvit examenele organizate pentru dobândirea calității de expert contabil, iar în 2003 am urmat un curs finalizat cu un examen în urma căruia am devenit și expert evaluator. Din anul 2004 sunt și membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență. Din anul următor, activez în sectorul privat în cadrul propriei societăți de evidență contabilă, având în portofoliu agenți economici din toate sectoarele de activitate, de la producție și comerț, până la servicii de arhitectură și medicale. După ce am trecut în revistă principalele etape ale formării mele profesionale, faptul că am avut de-a face cu variate sectoare de activitate, atât din mediul privat, cât și din cel al instituțiilor publice, în baza experienței acumulate și a pregătirii profesionale permanente, preluarea responsabilităților funcției de președinte al Filialei CECCAR Teleorman este o nouă provocare căreia sunt decis să-i răspund cu succes. Totodată, îi asigur pe colegii membri ai filialei, care mi-au acordat încrederea lor prin votul exprimat, că voi întreprinde toate măsurile posibile pentru promovarea și consolidarea profesiei noastre și creșterea prestigiului CECCAR. Îi asigur, de asemenea, de toată colaborarea și deschiderea în soluționarea oricăror propuneri care vin din partea lor.

Revenind la tema responsabilității civice, prezintă interes viziunea dvs. privind implicarea profesioniștilor contabili în procesul reducerii decalajelor care despart județul Teleorman de zonele mai dezvoltate ale țării. Care sunt formele acestei implicări și la ce efecte vă așteptați? 

Din păcate, industria județului Teleorman a înregistrat o reducere semnificativă în ultimii 10-15 ani. Teleormanul, așa cum se știe, este un județ preponderent agricol. Cred că de aici trebuie plecat în abordarea căilor și mijloacelor de diminuare a decalajelor față de zonele mai dezvoltate. Mai este un aspect care ține strict de profesionistul contabil, și anume implicarea în dezvoltarea afacerilor care converg spre atingerea obiectivului menționat. Profesionistul contabil este alături de întreprinzător, pe care îl consiliază chiar și stunci când nu i se cere acest demers. Să nu uităm că o idee sugerată la timp și temeinic fundamantată poate produce efecte benefice. În consecință, noi nu ne limităm la întocmirea evidențelor, ci participăm activ și la procesul decizional la nivelul firmelor. În acest fel, ne aducem contribuția la progresul economico-social al întregului județ, inclusiv prin conceperea și realizarea unor proiecte tot mai eficiente la nivel județean și regional. 

Care apreciați că sunt modalitățile de îmbunătățire continuă a nivelului de pregătire a profesioniștilor contabili, membri ai filialei? Ce anume din experiența acumulată în acest domeniu se cere valorificată, în continuare, pe un plan superior?

Din punctul meu de vedere, pregătirea profesionistului contabil are două componente, și anume pregătirea individuală și cea colectivă. În ceea ce privește prima componentă, este vorba, desigur, despre o opțiune personală care ține de dedicarea fiecăruia dintre noi pentru profesie. În legătură cu cea de-a doua componentă, remarc că aceasta ține, în bună măsură, de cerințele specifice ale domeniilor de activitate în care acționează clienții fiecăruia dintre noi. În acest fel, are loc un permanent proces de conștientizare a necesității de a acumula și a aprofunda cerințele fiecărui domeniu care face obiectul serviciilor noastre. În cazul în care nu stăpânim suficient respectivele domenii, recurgem la o documentare suplimentară adecvată obiectivelor propuse. Este deosebit de important că pregătirea colectivă se realizează atât într-un cadru organizat, aici un rol determinant avându-l filiala CECCAR, cât și prin întâlniri între colegi la care dezbatem teme de actualitate, urgente, dar și de perspectivă. Precizez că la cursurile organizate de CECCAR, lectorii și participanții pun în discuție spețe la zi care ne ajută să fim la curent cu toate noutățile. 

Pentru că ne referim la cunoștințe, la adaptarea acestora la cerințele pieței contabile din județul Teleorman, vă rugăm să prezentați acțiunile din prezent și din viitor menite să asigure însușirea și valorificarea mai eficientă a noilor tehnologii.

În primul rând, se cere înțeles în profunzime faptul că nu mai este posibilă desfășurarea oricărei activități profesionale fără implementarea noilor tehnologii. În ceea ce privește sectorul economic, consider că implementarea la nivel național a unui soft pentru ținerea evidenței financiar-contabile care să acopere toate domeniile de activitate – industrie, agricultură, servicii, instituții publice etc. –, de la înregistrarea capitalului social până la operațiunile de lichidare a firmelor, ar permite atât o colectare și sistematizare unitară a informațiilor pe verticală, cât și un schimb eficient de informații în plan orizontal. Rezultă de aici că profesionistul contabil se implică nemijlocit în activitatea agenților economici, atât prin transmiterea noutăților din domeniile de interes comun, cât și prin promovarea unor idei de eficientizare a activității acestora, mai ales cu ajutorul noilor tehnologii. Toate acestea constituie obiective prioritare înscrise pe agenda de lucru a fiecăruia dintre noi și pe ansamblul filialei pe termen scurt, mediu și lung.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.