Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXI)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXI)

Numărul 27, 4-10 octombrie 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Reminder: Trecerea în revistă a Congreselor Profesiei Contabile ne-a permis să relevăm orientările strategice imprimate de CECCAR întregii evoluții a breslei noastre, în strânsă corelare cu cerințele tranziției spre economia de piață în România. Ajungând cu retrospectiva noastră la anul 2004, consemnăm și un alt moment cu semnificații istorice, și anume hotărârea din 20 noiembrie a acelui an a Consiliului Superior, referitoare la instituirea Zilei Naționale a Contabilului Român. Consacrăm acestui moment episodul din numărul de față. (vezi episoadele precedente)

Sub semnul emblematic al balanței

Hotărârea amintită a dat următoarea explicație pentru alegerea datei de 21 septembrie în vederea marcării Zilei Naționale a Contabilului Român: Profesia contabilă este privită drept cea care gestionează, calculează și păstrează echilibrul între „cât trebuie” și „de unde luăm”. Cu alte cuvinte, este o profesie care presupune mult tact și echilibru. Simbolul profesiei contabile este contul, instrument care se reprezintă de cele mai multe ori sub forma unui T sau a unei balanțe. Nu mai luăm în considerare faptul că există chiar și un alt instrument de lucru cu denumirea de balanță. Toate acestea au determinat să se aleagă o zi care să sugereze echilibrul și să aibă legătură cu instrumentele de lucru ale profesiei contabile.

Întregim această informație cu situarea în timp și spațiu a evenimentului prin prezentarea unor fragmente din mesajul Consiliului Superior adresat comunității contabile din România cu prilejul zilei de 21 septembrie 2005, când s-a sărbătorit prima dată Ziua Națională a Contabilului Român: Sărbătorim astăzi prestigioasa profesie de contabil, o profesie cu veche tradiție la noi în țară, a cărei reprezentare îi revine Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR. Festivitățile organizate de toate filialele CECCAR oferă prilejul de a adresa tuturor celor care practică această profesie mesajul Consiliului Superior al CECCAR împreună cu sincere felicitări și urări de succes (...).

Dat fiind faptul că anul următor avea să marcheze împlinirea a opt decenii și jumătate de la crearea organizației profesionale a contabililor din România, mesajul a conținut numeroase referiri de ordin istoric care – cum se știe – au fost reluate și în aceste zile (2016) cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la acel moment.

În continuare, documentul Consiliului Superior s-a referit la statutul CECCAR de cel mai puternic organism profesional din sud-estul Europei și a relevat implicarea profundă în procesul de reformă a contabilității, creându-se noi responsabilități prin Planul de acțiune pe țară elaborat și gestionat de Banca Mondială. Prin acest deziderat, CECCAR este angajat activ în amplul efort național de integrare a României în Uniunea Europeană, care vizează așezarea legislației contabile și de audit pe standarde internaționale, creșterea calității raportărilor financiare pentru satisfacerea interesului public, îmbunătățirea climatului economic și, nu în ultimul rând, stabilirea încrederii în activitățile profesioniștilor contabili români, bazate pe știință, onoare și moralitate.

Prin eforturile întreprinse în gestionarea profesiei contabile din România, CECCAR contribuie substanțial la educația și dezvoltarea profesională a contabililor, liber-profesioniști sau angajați în diverse sectoare de activitate, pentru creșterea nivelului de cultură în domeniul standardelor, impus ca urmare a globalizării piețelor și mondializării limbajului contabil.

Profesia contabilă acoperă o sferă largă de activități în domeniul economic, făcându-i pe slujitorii acesteia să ofere servicii variate și foarte complexe.

Din acest considerent, contabilii, membri ai organismului profesional, se diferențiază de alte profesii datorită garanției calificării și angajamentului asumat de a respecta normele profesionale și de etică, pentru care CECCAR veghează printr-un control de calitate bine pus la punct, pregătind în permanență îndrumări și recomandări de conformitate.

În încheierea mesajului, Consiliul Superior și-a exprimat convingerea că și în viitor Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România își va manifesta, cu autoritate și eficiență, responsabilitățile conferite prin lege, va fi deschis tuturor contabililor care vor înțelege că educația și abilitățile specifice, alături de respectarea normelor profesionale și de etică, sunt primordiale într-o competiție inevitabilă de care se vor lovi odată cu integrarea în Uniunea Europeană. (...)

Acum, la ceas aniversar, când în toată țara, în acest moment, contabilii români s-au adunat să cinstească această venerabilă profesie, vă adresăm încă o dată dumneavoastră, stimați contabili români, urări de multe succese, sănătate, împliniri, realizarea cum se cuvine a sarcinilor încredințate de organele superioare ale Corpului, confirmând prin fapte statutul definit prin sintagma „Sunt Profesionist Contabil!”.

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.