Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXIV)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXIV)

Numărul 30, 25-31 octombrie 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Reminder: Retrospectiva noastră a ajuns la anul 2010, perioadă de vârf a crizei globale, care a influențat puternic și activitatea CECCAR. Avem în vedere în special dificultățile cu care s-a confruntat comunitatea noastră profesională, în condițiile în care activitatea economică a continuat, în anul următor, să se comprime drastic, ceea ce a determinat și restrângerea ariei de acțiune a contabililor români. Potrivit viziunii prospective care a caracterizat totdeauna activitatea CECCAR, acțiunile inițiate în 2010 și în perioada ulterioară au vizat modalitățile de ieșire din criză, accentul punându-se pe intensificarea procesului de perfecționare profesională și orientarea spre sprijinirea segmentului din economie reprezentat de sutele de mii de întreprinderi mici și mijlocii. (vezi episoadele precedente)

Mereu cu un pas înainte față de realitățile economico-sociale

Înainte de toate reținem că activitatea CECCAR a căpătat, în 2010, o prestigioasă recunoaștere internațională prin dobândirea statutului de membru cu drepturi depline în FEE. În același timp, o premieră – instituirea Forumului Național al Practicilor Mici și Mijlocii – a statuat organismul profesional al contabililor români pe un loc de seamă în eforturile generale îndreptate spre creșterea rolului IMM-urilor în întreaga viață economică și socială a țării.

Evenimentul cel mai important din 2010 a fost desfășurarea, în zilele de 3-4 septembrie, a celei de-a XVIII-a ediții a Con­gre­sului Profesiei Contabile din România. Însăși alegerea temei, respectiv „Pentru o nouă cultură în profesia contabilă”, a confirmat și reconfirmat vocația CECCAR de a anticipa, pe baze riguros științifice, cerințele viitorului mai mult sau mai puțin îndepărtat, orientând întreaga comunitate profesională spre soluționarea cerințelor prezentului în lumina exigențelor de ordin strategic. Se poate considera că lucrările acestui Congres au prefațat, în mod semnificativ, Congresul Mon­dial al Contabilității, organizat în luna noiembrie de IFAC la Kuala Lumpur, Malaiezia.

La Congresul de la București au participat peste 1500 de profesioniști contabili care își desfășurau activitatea în practica liberă, în industrie, în comerț, în administrație, în educație și în alte do­menii ale economiei românești, cărora li s-au ală­tu­rat reprezentanții cei mai autorizați de la nivel global, european și regional: numărul 1 mondial în profesia contabilă, președintele IFAC, Robert Bunting, care a venit la Congresul CECCAR însoțit de președinții și membrii a două mari comitete de lucru ale IFAC: Comitetul PMM și Comitetul PAIB; directorul general al FEE; președintele FCM, însoțit de mem­bri din Consiliul FCM din peste 25 de țări; membri din conducerea IASB de la Londra; viitorul pre­ședinte al FIDEF, însoțit de membri din conducere; alți președinți și reprezentanți ai organismelor pro­fesionale din peste 50 de țări.

În centrul atenției s-au situat provocările crizei globale, ceea ce i-a determinat pe autorii intervențiilor să se ocupe îndeosebi de modalitățile de ieșire din criză, majoritatea punctelor de vedere centrându-se pe refuzul de a accepta politicile de austeritate. Accentul pus pe educație și cercetare a reliefat tocmai conștientizarea faptului că factorul uman creativ axat pe inovare poate să determine un tip de dezvoltare economico-socială cu adevărat durabil.

Prestigiul internațional în creștere al CECCAR, reflectat de numărul mare de invitați de peste hotare la Congres, a fost consolidat prin participări active și competente la manifestări desfășurate în anul 2010 la Bruxelles, Barcelona, Buenos Aires, Luxemburg, Marrakech (Maroc), Cracovia (Polonia), Horný Smokovec (Slovacia), Paris, Hajduszoboszlo (Ungaria), Ruse, Sofia, Santa Cruz (Bolivia), Londra, Ankara, Banja Vrućica (Bosnia și Herțegovina), Tirana, Strasbourg, Geneva, Napoli, Marsilia.

Tot în 2010, s-au inaugurat încă șapte sedii de filiale CECCAR, respectiv Suceava, Botoșani, Vrancea, Brașov, Buzău, Arad și Bacău.

Sub aspect conceptual, în anul următor, CECCAR a intrat într-o nouă etapă a evoluției sale istorice, cea a maturizării profesiei contabile la nivel național, ca o încununare a împlinirii a nouă decenii de existență.

Manifestările aniversare s-au desfășurat sub semnul intensificării eforturilor pentru îmbunătățirea ser­viciilor oferite de membrii Corpului, precum și a rolului contabilității și al profesioniștilor contabili în dezvoltarea întreprinderilor și a economiei în ansamblu, prin demersuri care au avut drept scop însănătoșirea mediului de afaceri, prevenirea evaziunii fiscale și a altor fenomene negative din economie și din întreaga societate. Reținem propunerile de modificare și completare a Legii contabilității, care au fost examinate, timp de patru luni, la toate nivelu­rile din Ministerul Finanțelor Publice, cele mai multe fiind însușite în actul normativ aferent.

Tot pe linia perfecționării cadrului normativ, reamintim publicarea, în Monitorul Oficial, a Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR nr. 11/214 pentru apro­barea elaborării și publicării Standardului profesional „Controlul calității și managementul relațiilor cu clienții unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate”, precum și actualizarea și reeditarea „Codului etic național al profesioniștilor contabili” ca urmare a obli­gațiilor statutare ce decurg pentru CECCAR din calitatea sa de membru al IFAC.

Totodată, Editura CECCAR a publicat o serie de lucrări deosebit de importante pentru profesie: traducerea ofi­­cială în limba română a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2011; actuali­zarea standardelor profesionale: nr. 21, privind misiunea de ținere a contabilității, nr. 22, privind mi­siunea de examinare a contabilității, nr. 35, privind expertizele contabile, nr. 37, privind misiunea de evaluare a întreprinderii; a fost emis și publicat un nou standard, nr. 40, privind controlul calității și managementul relațiilor cu clienții unei firme membre CECCAR.

CECCAR – membru activ în elita contabilă internațională – a fost reprezentat, și în 2011, la numeroase evenimente organizate dee IFAC, FEE, FCM, CILEA și Comisia Europeană. S-au desfășurat activități rezultate din acordurile de cooperare cu organismele omoloage, precum și cu institute regionale.

În cursul anului 2011 au fost semnate un acord de cooperare cu Institutul Profesioniștilor Contabili din Rusia (IPAR), un protocol strategic cu KIBR Polonia (în completarea acordului deja existent) și un acord de colaborare cu ACAP – Republica Moldova.

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.