Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXV)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXV)

Numărul 31, 1-7 noiembrie 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Reminder: În anii în care au avut loc Congresele Profesiei Contabile din România, întreaga activitate a CECCAR a prilejuit, odată cu bilanțurile firești, importante deschideri spre viitor. Abordarea de pe poziții științifice a experienței acumulate a permis, de fiecare dată, îmbogățirea continuă a viziunilor teoretice, drept „rampă de lansare” spre noi orizonturi creative. Aceasta a fost și o caracteristică a anului 2012. (vezi episoadele precedente)

Continuitate și inovare

În mod deosebit, se cere relevat că, încă de la începutul anului 2012, s-au conceput și pus în aplicare noi măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii, adaptarea managementului la condițiile economice și so­ciale în continuă schimbare, inițierea unor structuri complexe în rândul membrilor care să determine consolidarea a ceea ce a reprezentat și reprezintă o „zestre” de seamă, și anume promovarea de atitudini, de comportamente la cele mai înalte cote de exigență, îmbunătățirea calității serviciilor, întărirea rolului și locului CECCAR în afirmare profesiei contabile la nivel național și internațional.

De asemenea, s-a intensificat sprijinul acordat IMM-urilor, prin extinderea ariei de furnizare a serviciilor de consultanță în afaceri, participarea tot mai activă la elaborarea și aplicarea planurilor de afaceri, inclusiv prin gestionarea corespunzătoare a riscurilor.

În vederea unei mai bune cuprinderi tematice, s-au înființat zece Gru­pe active de lucru, profilate pe următoarele domenii:
  • „Legislație în domeniul fiscal și contabil și relația cu administrația centrală și locală”;
  • „Proiecte din fonduri europene”;
  • „Raportare financiară”;
  • „Asigurări”;
  • „Legea companiilor și guvernanță corporativă”;
  • „Piețe de capital”;
  • „Bănci”;
  • „Împotriva spălării banilor”;
  • „Contabilitate în sectorul public (IPSAS)”;
  • „Calificare și acces pe piață”.

În ceea ce privește colaborarea cu instituțiile statului, anul 2012 a înscris, înainte de toate, participarea și implicarea activă a CECCAR la îmbunătățirea procesului legislativ, activitate care s-a regăsit în modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a con­tabililor autorizați, prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2012.

Implicarea în „viața Cetății” și-a găsit expresia și în participarea conducerii CECCAR la ședințele Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare (CCRF), precum și la activitatea comisiilor de lucru ale CCRF, prin specialiștii desemnați ai Corpului, în care i-au fost prezentate normalizatorului român soluții de ameliorare a cadrului legal de aplicare a IFRS, atât la nivelul instituțiilor de credit, cât și la nivelul societăților de asigurări și instituțiilor financiare nebancare.

Tot în bilanțul anului 2012, sunt de notat: semnarea protocolului de colaborare cu Inspecția Muncii (având ca obiectiv principal identificarea și analizarea problemelor din domeniul muncii, al relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă, precum și stabilirea măsurilor care trebuie luate pentru rezolvarea acestora); protocoale de colaborare cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR), Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

În baza protocolului de partene­riat încheiat cu CNIPMMR, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a participat la Ziua Întreprinzătorilor, la elaborarea lucrării „Car­ta Albă a IMM-urilor” – ediția 2012, în limbile română, engleză și franceză, precum și la realiza­rea lucră­rii „Starea de sănătate a managementului din România” – ediția a II-a.

În perioada 26-27 ianuarie 2012, CECCAR și ICAEW au organizat, la Centrul Internațional de Con­ferințe „Casino” din Sinaia, Conferința regională comună cu tema „Rolul și structura organismelor profesionale: provocări actuale și viitoare”, la care au participat reprezentanți ai organismelor pro­fesionale din 20 de țări.

Reamintim că, în intervalul 25-27 mai, au avut loc ediția a XIV-a a Conferinței FIDEF și Consiliul anual al FIDEF, or­ganizate la București în parteneriat cu organismele membre locale, CECCAR și CAFR. Conferința a avut ca temă „Cooperarea între mediul universitar și organismele profesionale pentru consolidarea formării inițiale și continue în domeniile contabilității, auditului și fiscalității”.

La 2 noiembrie, CECCAR a fost partener principal, alături de CNIPMMR, la Topul Național al Firmelor Private din Ro­mâ­nia, care a avut loc la Palatul Parlamentului. În cadrul evenimentului, ca semn al aprecierii ac­tivității desfășurate de CECCAR, i s-a acordat trofeul special pentru cei peste 90 de ani de activitate și pentru abordarea corectă a problemelor sectorului IMM-urilor.

În perioada 2 noiembrie – 7 decembrie 2012 au fost inițiate de CECCAR, prin intermediul Co­mitetului pentru PMM, șase mese rotunde, la nivelul filialelor București, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Timiș și Brașov, acestea înscriindu-se în obiectivul de sporire și dezvoltare a vizi­bi­lității firmelor mici și mijlocii de servicii contabile și a IMM-urilor.

La 12 noiembrie 2012 s-a înființat Clubul Ti­nerilor Experți Contabili din România, care a avut ca obiective principale sprijinirea membrilor în vederea perfecționării lor profesionale și implicării mai active în viața civică.

Tot în anul 2012, activitatea editorială a CECCAR s-a centrat pe publicarea unor valoroase lucrări de specialitate, care s-au bucurat de mult interes și la târgurile de carte, unde au fost organizate mese rotunde și lansări cu un larg ecou în rândurile profesioniștilor contabili, și ale mediului de afaceri, în general.

În cursul anului 2012, CECCAR a fost reprezentat la numeroase manifestări din domeniul profesiei contabile organizate de institute regionale, europene și internaționale de profil – FIDEF, FCM, OECD, Banca Mondială, FEE, Comisia Europeană etc., consolidându-se, astfel, relațiile deja existente, dar și creându-se unele noi.

În încheierea retrospectivei din numărul de față, consacrăm un loc deosebit evenimentelor din luna septembrie 2012.

Astfel, la 6 septembrie, avut loc, la Centrul Internațional de Conferințe „Casino” Sinaia, cea de-a III-a ediție a Forumului Național al PMM organizat de CECCAR. Evenimentul a prilejuit exa­mi­narea apro­fundată a problematicii cuprinse în tema reuniunii – „Provocări prezente și oportunități vii­toare pentru PMM”. În încheierea Forumului a avut loc festivitatea de premiere din cadrul Topului națio­­nal al firmelor membre CECCAR, pentru rezultatele obținute în activitatea desfășurată în cursul anului 2011.

În zilele de 7 și 8 septembrie, tot la Centrul Internațional de Conferințe „Casino” Sinaia, CECCAR a organi­zat a XIX-a ediție a Congresului Profesiei Contabile din România, cu tema „Guvernanța corporativă și profesia contabilă; competență și responsabilitate”. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor importante personalități ale domeniului la nivel mondial, european și național, care au dezbătut probleme actuale și de mare interes pentru profesia contabilă. Printre personalitățile din elita mon­dială a contabilității care au participat la Congres s-au aflat: Michel De Wolf, președintele Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni (FIDEF); Michèle Cartier Le Guérinel, delegatul general al FIDEF; Hans Van Damme, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Gru­pului Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG); Philippe Danjou, membru în Con­si­liul IASB; Henri Fortin, director al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), Banca Mondială; Samir Agoumi, președinte adjunct al Federației Experților Contabili Mediteraneeni (FCM); Dean Westcott, pre­ședintele ACCA; Martin Manuzi, director regional pentru Europa al Institutului Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW); Marie-Ange Andrieux, expert al Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța; Donna Street, direc­torul Centrului de Ac­tivități Educaționale și Cercetare din cadrul Asociației Internaționale pentru Educație și Cercetare în Domeniul Contabilității (IAAER).

Congresul a fost structurat în cinci sesiuni de dezbateri, în cadrul cărora au prezentat comunicări prestigioși oaspeți de peste hotare și cunoscuți specialiști din organizațiile profesionale de profil, din sistemul de învățământ și din alte domenii de activitate din țara noastră.

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.