Legea asistenței sociale nr. 292/2011 a fost completată prin instituirea pachetului minimal de servicii sociale pentru copil şi familie

Legea asistenței sociale nr. 292/2011 a fost completată prin instituirea pachetului minimal de servicii sociale pentru copil și familie

Telex » Știri 6 noiembrie 2020  

Noi reglementări în domeniile protecției sociale, sănătății și educației vor intra în vigoare în baza Legii nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 1036 din 5 noiembrie 2020. Prin noul act normativ se urmărește instituirea unui pachet minimal de servicii sociale la nivel comunitar care să asigure copiilor și familiilor acestora un set universal de servicii de bază cu caracter de prevenire, integrat la nivelul comunității, coordonat și supervizat de la nivel județean și național. Diferite alte servicii (atât primare, cât și specializate) ar putea să fie adăugate la pachetul minimal în funcție de nevoile și resursele specifice respectivei comunități.

Astfel, potrivit Legii nr. 231/2020, se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil și familie, în sarcina autorităților administrației publice centrale și locale, universal și obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supraviețuire, dezvoltare, protecție, precum și la combaterea sărăciei. Pachetul minimal de servicii include servicii de bază și de informare în domeniul sănătății, educației și protecției sociale precum: identificarea situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informații, consiliere, însoțire, asistență și monitorizare.

Pachetul minimal de servicii se acordă în cadrul unui program național, iar finanțarea pachetului se face din bugetul de stat, prin transferuri către bugetele locale în baza solicitărilor autorităților administrației publice locale, precum și din fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene, potrivit legii.

Pachetul minimal de servicii se acordă de către o echipa mixtă, multidisciplinară, formată la nivelul unității administrativ-teritoriale din: un asistent social/lucrător social, un asistent medical comunitar și un consilier școlar. Acestora li se pot adăuga, în funcție de nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori școlari și mediatori sanitari.

Membrii echipei mixte, cu excepția consilierului școlar, își desfășoară activitatea, în proporție de cel puțin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, în vederea asigurării accesului acestora la serviciile publice sociale, de educație și de sănătate.

Echipa mixtă de la nivelul unității administrativ teritoriale este supervizată și asistată metodologic de o echipă mixtă constituită la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București, din inspectori angajați ai direcțiilor de sănătate publică, ai direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, ai inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, și ai centrelor județene de resurse și de asistență educațională, respectiv al municipiului București.

Noua lege prevede că înregistrarea datelor privind situația copiilor și a familiilor de la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, precum și a celor privind serviciile acordate acestora în cadrul pachetului minimal de servicii, se face într-o aplicație digitală online dedicată și unitară la nivel național, și privește: tipul și natura vulnerabilităților copiilor din comunitate, situația familiilor acestora, a persoanelor care au calitatea de tutore, planul individualizat de servicii și modalitatea de acordare a acestor servicii.

În structura aparatului de specialitate al consiliului județean, la nivelul fiecărui județ, precum și în structura aparatului de specialitate al Consiliului General al municipiului București, se înființează un serviciu dedicat coordonării echipei mixte menționate anterior, care elaborează planul județean, respectiv al municipiului București, privind implementarea, acordarea, monitorizarea și evaluarea pachetului minimal de servicii, pe baza planului elaborat la nivelul unităților administrativ-teritoriale din fiecare județ, respectiv la nivelul municipiului București.

Până la data intrării în vigoare a acestei legi (respectiv la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial), Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora metodologia de finanțare a pachetului minimal de servicii pentru copil și familie; metodologia de acordare a pachetului minimal de servicii pentru copil și familie; metodologia de înființare și funcționare a programului de interes național privind aplicația online dedicată pachetului minimal de servicii pentru copil și familie, precum și metodologia de înființare și funcționare a serviciului dedicat, la nivelul fiecărui județ, respectiv al municipiului București, pachetului minimal de servicii pentru copil și familie.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.