Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic a fost publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 20 iulie, 14:27  

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 634 din 18 iulie 2020. După cum am mai informat, actul normativ stabilește că măsura carantinei persoanelor se instituie pe baza afirmațiilor științifice oficiale și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau în spațiul desemnat de autorități cu privire la persoanele suspecte a fi infectate sau purtătoare ale unui înalt agent patogen care: a) sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele în domeniu; b) au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată a fi infectată de o boală infecto-contagioasă. În situația în care persoanele respective refuză măsura carantinării la domiciliu sau la altă locație declarată de acestea, precum și atunci când persoanele în cauză încalcă măsura carantinei pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau organele de control recomandă iar reprezentatul direcției de sănătate publică (DSP( decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă acestea constată riscul de transmitere a unei boli infecto-contagioase, cu risc iminent de transmitere comunitară. Decizia va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurăă și calea legală de atac. Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză.

Potrivit prevederilor actului normativ, în scopul prevenirii răspândirii bolii infecto-contagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau reprezentantului DSP. Măsura se instituie pe durata perioadei de incubație specifice bolii infecto-contagioase suspicionate și încetează la expirarea termenului specific perioadei de incubație sau antrerior, ca urmare a confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen cu sau fără semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, fiindu-i aplicabile dispozițiile privitoare la măsura izolării.

Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

Lista bolilor infecto-contagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la o locație declarată de acestea sau, după caz, în unități sanitare, precum și lista unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Pentru a asigura un echilibru corect între nevoia de a preveni răspândirea unei boli infecto-contagioase cu risc iminent de transmitere comunitară și drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor, măsura izolării se instituie în raport de lista bolilor infecto-contagioase, cu respectarea următoarelor standarde necesare exercitării drepturilor și libertăților fundamentale: a) măsura să fie dispusă pe durata limitată, în mod nediscriminatoriu și proporțional cu situația de fapt care o determină; b) măsura să aibă ca scop prevenirea răspândirii unei boli infecto-contagioase, periculoase pentru siguranța persoanei și sănătatea publică; c) măsura să fie instituită pe o durată limitată, care protejează interesul public și să nu determine un dezechilibru între nevoia de protejare a sănătății publice și imperativul respectării libertății persoanei.

Izolarea se instituie cu acordul persoanelor supuse examinării, iar în lipsa acestui acord atunci când medicul constată riscul de transmitere a unei boli infecto-contagioase cu risc iminent de transmitere comunitară - într-o unitate sanitară sau după caz într-o locație alternativă atașată unității sanitare stabilite, în scopul efectuării examinărilor clinice paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore. Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice și paraclinice și dacă se menține riscul transmiterii bolii infecto-contagioase cu risc de transmitere comunitară, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unității sanitare sau, după caz, la domiciliul persoanei. Izolarea la domiciliu sau la locația declarată se instituie dacă riscul contaminării altor persoane este redus. Dacă persoanele refuză măsura izolării, medicul informează DSP care, în termen de cel mult 2 ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura, iar persoana în cauză o poate contesta la instanță. Până la hotărârea primei instanțe de anulare, persoana în cauză nu poate părăsi locația unde se află izolată, fără încuviințarea medicului și DSP.

Când măsura carantinei sau izolării a fost luată față de o persoană în a cărei ocrotire se află un minor, o persoană pusă sub interdicție, o persoană căreia i s-a instituit tutela sau curatela, părintele sau ocrotitorul legal, personalul legal sau reprezentantul DSP anunță serviciul public de asistență socială în vederea monitorizării acestora și, dacă se impune, luarea măsurilor legale de ocrotire temporară.

Pentru situațiile în care există risc iminent, epidemiologic și biologic ridicat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență sau persoana desemnată de acesta dispune prin ordin măsurile privind carantinarea zonală. Acestea trebuie validate în cel mult 48 de ore de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) are obligația de a comunica zilnic numărul cazurilor noi, numărul cazurilor retestate și numărul total de teste pentru cazurile noi și cazurile retestate raportate separat la nivel național și județean, inclusiv după criteriul domiciliului persoanei testate.

Actul normativ reglementează și procedura contestării măsurilor de carantină și izolare. Astfel, toate actele administrative cu caracter normativ privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din această lege pot fi atacate de orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim în instanța competentă, cu ațiune în anulare la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de cinci zile de la publicarea actului în Monitorul Oficial al României și, respectiv, de la data luării la cunoștință a conținutului actului în cazul nepublicării. De asemenea, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual privind carantinarea sau izolarea poate introduce în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării deciziei DSP acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea sanitară, solicitând anularea actului administrativ contestat. Judecarea se face de urgență, în cel mult 48 de ore.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.