Legea nr. 75/2020: O nouă definiție a beneficiarilor programului IMM Invest România și modificări privind condițiile de eligibilitate

Legea nr. 75/2020: O nouă definiție a beneficiarilor programului IMM Invest România și modificări privind condițiile de eligibilitate

Numărul 21-22, 2-15 iunie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 493/10.06.2020. Redăm, mai jos, o sinteză a prevederilor acestui act normativ.

Principalele prevederi 

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, cu următoarele modificări și completări: 

1. Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin lege, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a ordonanței de urgență.

Important! Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 30.000.000.000 lei. 

2. În cadrul beneficiarilor programului IMM Invest România sunt incluse, alături de întreprinderile mici și mijlocii definite de Legea nr. 346/2004, și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, precum și profesiile liberale.

Întreprindere mică cu capitalizare de piață medie este întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro. 

Noua definiție a beneficiarului programului IMM Invest România: „Operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale”. 

3. Sunt modificate unele dintre condițiile de eligibilitate a beneficiarilor. Astfel, potrivit Legii nr. 75/2020, beneficiarul este eligibil dacă:

  • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
  • nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți.

Vechile reglementări din OUG nr. 42/2020 prevedeau următoarele condiții: beneficiarul să nu figureze cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau, dacă înregistrează restanțe, acestea să fie încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, nu se afle în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și să nu figureze cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți. 

4. Important! Conform Legii nr. 75/2020, beneficiarul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate în raport cu reglementările Băncii Naționale a României. Vechea prevedere impunea condiții de eligibilitate în raport cu reglementările interne ale instituției de credit. 

5. Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile : intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.

Vechea reglementare prevedea că nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

Noutăți:

  • nu sunt eligibile  IMM-urile din domeniile de intermedieri financiare (cu excepții), precum și din domeniile activităților de închiriere și leasing;
  • sunt eligibile IMM-urile care desfășoară activități de protecție și gardă și activități de servicii privind sistemele de securizare din cadrul domeniului de activitate investigare și protecție. 

6. Eligibilitatea beneficiarului programului nu este afectată în cazul în care acesta înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora. Aceste incidente bancare vor fi radiate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 75/2020, din Centrala Incidentelor de Plăți, sub condiția dovedirii, cu bună-credință, a eliberării instrumentelor de plată conform reglementărilor în vigoare și a prezentării certificatului pentru situație de urgență. 

7. Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. 

8. Se vor modifica normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 75/2020 (legea intră în vigoare începând cu data de 13 iunie 2020).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.