Legea pentru aprobarea OUG nr. 130/2020, publicată în Monitorul Oficial; au fost introduse noi domenii de activitate eligibile, precum  6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

Legea pentru aprobarea OUG nr. 130/2020, publicată în Monitorul Oficial; au fost introduse noi domenii de activitate eligibile, precum  6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

Telex » Știri 30 octombrie 2020  

În Monitorul Oficial nr. 1.011 din 30 octombrie 2020 a fost publicată Legea nr. 220/2020 pentru aprobarea OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

După cum se știe, formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de OUG nr. 130/2020 se referă la: a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară; b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri; c) granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Legea nr. 220/2020 conține mai multe modificări față de forma inițială a OUG nr. 130/2020, printre care și introducerea categoriei de beneficiari eligibili „alți profesioniști” pentru accesarea microgranturilor, includerea altor coduri CAEN pentru fiecare dintre cele trei măsuri și o grilă modificată de evaluare pentru granturile de investiții.

Potrivit noului act normativ, beneficiarii finali ai ajutorului de stat acordat prin această lege sunt definiți astfel: IMM/microîntreprinderi/PFA/CMI, organizații neguvernamentale cu activitate economică (ONG-uri cu activitate economică și sportivă), care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții productive, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

De asemenea, între categoriile de beneficiari ai ajutorului de stat sub formă de microgranturi, noua lege include, conform articolului 5 alin. (1), litera b): PFA, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1.

La capitolul aferent granturilor pentru capital de lucru, noul act normativ prevede că acestea se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, viticultură, distribuția de bunuri, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2. Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economică din domeniile învățământ, cultură și sport cât și celor de utilitate publică din domeniul social.

Totodată, față de varianta inițială a OUG nr. 130/2020, Legea nr. 220/2020 prevede că sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru și companiile sau ONG-urile care desfășoară activități în domeniul târgurilor și evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educație financiară, strategie și management, care nu s-au calificat pentru obținerea certificatului de urgență din cauza specificului activității lor (și anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioadă luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut ca și condiție de eliberare a certificatului de situații de urgență). În acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situații de urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație cu 2019.

În ceea ce privește granturile pentru investiții, noua lege prevede că acestea „se acordă IMM-urilor și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul cultural cât și cele de utilitate publică din domeniul social pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat”.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM-POC, sunt prevăzute în anexa nr. 4 și includ:

  1. domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția/apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale;
  2. resurse umane existente la momentul înscrierii online;
  3. previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;
  4. capacitatea economico-financiară a solicitantului în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;
  5. contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare.

 După cum am menționat, Legea nr. 220/2020 prevede, la fiecare dintre primele trei anexe, o serie de coduri CAEN suplimentare față de cele din varianta inițială a OUG nr. 130/2020.

Astfel, la anexa nr. 1, intitluată în noul act normativ „DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică și sportivă [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 «Microgrant pentru capital de lucru»” au fost introduse două noi puncte:

69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

De asemenea, a fost modificat punctul 93, astfel:

93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9311 – Activități ale bazelor sportive
9312 – Activități ale cluburilor sportive
9313 – Activități ale centrelor de fitness
9319 – Alte activități sportive
9321 – Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

La anexa nr. 2, respectiv LISTA domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru”, se introduc sau se modifică mai multe puncte.

Între acestea menționăm:

66. ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE ȘI FONDURI DE PENSII
6619 – Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
6622 – Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
6910 – Activități juridice
6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

De asemenea, la anexa nr. 3 – DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiții în activități productive“, au fost introduse sau  modificate unele puncte. Între acestea menționăm introducerea punctelor 66 și 69, astfel:

66. ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE ȘI FONDURI DE PENSII
6619 – Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
6622 – Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
6910 – Activități juridice
6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

Legea nr. 220/2020 modifică și anexa nr. 4 – Grila de evaluare

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.