MDRAP: Lista actelor administrative care pot fi transmise electronic de Fisc, aprobată prin ordin de ministru

MDRAP: Lista actelor administrative care pot fi transmise electronic de Fisc, aprobată prin ordin de ministru

Numărul 37, 13-19 decembrie 2016  »  Curier legislativ

Lista actelor administrative ce pot fi transmise electronic de organele fiscale locale a fost aprobată prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3.097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial. Actul normativ cuprinde și procedura de comunicare electronică a actelor emise de Fisc și condițiile în care aceasta se realizează.

Ordinul citat, care a intrat în vigoare la 5 decembrie, prevede că organele fiscale locale pot opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil prin fax, e-mail sau platforma de contact pusă la dispoziție de acestea.

Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local cuprinde 32 de astfel de documente, cum ar fi titluri executorii, somații, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii, înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale, declarație fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice, adresă de înființare a popririi, adresă de înființare a popririi asigurătorii, înștiințare privind înființarea popririi etc.

Potrivit ordinului citat, aceste acte sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătura olografă și ștampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.

Pentru a primi actele emise de organele fiscale prin fax, e-mail sau platforma de contact, contribuabilii trebuie să adreseze o cerere în acest sens organului fiscal local, în care își vor exprima opțiunea pentru unul dintre mijloacele de comunicare. Cererea se depune, în scris, personal, la registratura organului fiscal local. Ulterior, organul fiscal va comunica, tot în scris, contribuabilului data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de instituție se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat acesta.

În cazul transmiterii actelor emise de organul fiscal local prin fax, actul normativ citat prevede că aceasta se realizează la numărul de fax indicat de contribuabil. Comunicarea se consideră realizată la data și ora raportului de transmitere emis de faxul de pe care s-a realizat comunicarea. Raportul de transmitere reprezintă dovada comunicării și se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

Comunicarea prin e-mail a actelor emise de organul fiscal local se realizează la adresa de e-mail indicată de contribuabil. Aceasta se poate realiza doar dacă sunt îndeplinite unele condiții, respectiv organul fiscal local, precum și contribuabilul persoană juridică dețin, fiecare, un certificat calificat, iar contribuabilul se obligă să transmită un e-mail de confirmare a primirii actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire. Comunicarea se consideră realizată la data primirii unui e-mail de confirmare, de pe adresa de e-mail unde a fost transmis actul respectiv. Pentru persoanele juridice, ordinul prevede că e-mailul de confirmare trebuie să fie însoțit de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat. În cazul în care contribuabilul confirmă primirea în termenul prevăzut de actul normativ, data comunicării este data transmiterii de către contribuabil a e-mailului de confirmare. În situația în care contribuabilul nu transmite e-mailul de confirmare a primirii în termenul amintit, actul emis de organul fiscal local se consideră comunicat după expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicării e-mailului de către organul fiscal local.

În ceea ce privește platforma de contact, contribuabilul se autentifică prin certificate calificate sau credențiale de tip: nume/parolă. Actele emise de organul fiscal se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către organul fiscal local în spațiul virtual personal din cadrul platformei de contact. Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actelor în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice.

Potrivit actului normativ, serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de organele fiscale locale sunt gratuite.

Lista completă cu cele 32 de acte emise de organele fiscale pe care contribuabilii le pot primi electronic poate fi consultată la adresa.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.