MEEMA: Q&A – Informații utile pentru utilizatorii platformei granturi.imm.gov.ro

MEEMA: Q&A – Informații utile pentru utilizatorii platformei granturi.imm.gov.ro

Telex » Știri 29 septembrie 2020  

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat, pe site-ul instituției, o serie de întrebări adresate de utilizatorii platformei granturi.imm.gov.ro, împreună cu răspunsurile aferente. Le prezentăm în cele ce urmează:

➜ Contul, odată creat, poate fi folosit la depunerea proiectului la momentul lansării apelului? Sau este nevoie să creăm alt cont atunci?

Răspuns: Contul creat în etapa de preînregistrare rămâne valabil în aplicație.

➜ De unde se descarcă declarația IMM pentru a fi încărcată?

Răspuns: Declarația IMM poate fi descărcată de pe site-ul imm.gov.ro –  link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/24/procedura-de-implementare-a-masurii-microgranturi-acordate-din-fonduri-externe-nerambursabile-modificata-in-urma-observatiilor-primite-in-perioada-de-consultare-pub/ – și se va putea descărca și din aplicație.

➜ Dacă o PFA a primit indemnizația în stare de urgență, poate aplica pentru grantul de 2.000 euro?

Răspuns: Microgranturile se acordă beneficiarilor care nu depășesc plafonul de 800.000,00 euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

➜ ONG-urile cu activitate economică și CAEN 9312 pot beneficia de microgranturi?

Răspuns: ONG-urile cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020 pot aplica la Măsura 1 – Microgranturi. 

➜ În OUG nr. 130 art. 6 lit. b) este precizată una dintre condițiile de acordare: „au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c)”. Puteți să-mi spuneți dacă beneficiarii pot fi și entitățile prevăzute la art. 5 lit. b) și c), chiar dacă nu au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare?

 Răspuns: Va fi eliminată cerința referitoare la înregistrarea unei cifre de afaceri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare prin emiterea unei ordonanțe de modificare a OUG nr. 130/2020. 

➜ În OUG nr. 130 art. 7 lit. c) sunt precizate tipurile de cheltuieli pentru care se pot utiliza aceste microgranturi: „c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat”. Este valabil și pentru plata retroactivă a chiriei, pentru perioada în care nu s-a putut desfășura activitatea în spațiul închiriat?

 Răspuns: Cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat se consideră cheltuieli eligibile. 

➜ Dacă firma a beneficiat de șomaj tehnic pentru angajați, putem accesa fonduri europene nerambursabile pentru IMM-uri?

Răspuns: Schema de ajutor de stat este destinată susținerii activității IMM-urilor afectate de pandemie și nu se cumulează cu măsurile de sprijinire a resursei umane.

➜ Pentru capital de lucru am la o societate un număr de 0 angajați la 2019, spune în norme că trebuie să mențină numărul de salariați sau să suplimenteze. Ce înseamnă să mențină (dacă este 0 acum) și ce înseamnă să suplimenteze (1, 2, 3)?

Răspuns: Granturile de capital de lucru se acordă cu respectarea condiției de menținere sau, după caz, suplimentare a numărului de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului. 

➜ Care este formatul parolei, câte caractere trebuie să conțină, din care/câte caractere speciale?

Răspuns: Parola asociată noului cont trebuie să conțină literă mare, literă mică, cifră și caracter special. În cazul în care vă apare un chenar roșu, înseamnă că nu ați introdus toate tipurile de caractere solicitate. Acest lucru se aplică indiferent dacă ați primit mesajul că parola creată este puternică. 

➜ În aplicația informatică există o secțiune „Locația implementării” care are un câmp (obligatoriu) „Denumire”. La ce se referă acest câmp? Denumirea societății sau ce? Oricum, orice scrii în această secțiune apare o „eroare de server”. 

Răspuns: O posibilă cauză pentru imposibilitatea de a finaliza etapa de preînscriere este omiterea selectării din listă a județului și localității. Dacă întâmpinați probleme în acest sens, vă recomandăm să încercați un alt browser de internet și, din nou, să selectați din lista afișată localitatea și județul.

La locația implementării puteți completa sediu sau punct de lucru, în funcție de caz. 

➜ O persoană poate fi împuternicită să semneze și să reprezinte două societăți. În faza validării persoanei fizice, însă, nu pot fi introduse datele aceleiași persoane pentru două conturi. În această situație este nevoie de două persoane fizice, două semnături electronice pentru a crea două conturi. Mai departe însă, în faza identificării persoanei juridice, împuternicitul pare să fie în situația de a putea semna pentru ambele conturi. Această discrepanță generează probleme în situația unei persoane, administrator la două societăți, împuternicită cu drept de reprezentare și semnătură electronică, mai ales dacă cei care au semnat împuternicirea nu dețin semnătură electronică. Mai departe este generată întrebarea: Se acceptă două semnături electronice în același cont – una a persoanei fizice înregistrate și una a împuternicitului pentru persoana juridică?

Răspuns: Unei semnături electronice îi pot fi asociate mai multe societăți.

Dacă nu ați reușit să încărcați documentul semnat electronic, există posibilitatea ca datele introduse în profil și datele posesorului semnăturii electronice să nu corespundă. Vă recomandăm să faceți verificări în baza de date (CNP, seria și numărul actului de identitate introduse), pentru a corespunde cu posesorul semnăturii electronice.

În situația în care ați creat un cont cu altă persoană, nu mai pot fi făcute alte modificări și, prin urmare, trebuie că creați un alt cont.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.