Metodologia de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, publicată în Monitorul Oficial

Metodologia de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 24 iulie, 9:00  

Ordinul nr. 1.140/2020 al ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020.

Actul normativ stabilește, între altele, că au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor, Beneficiarii de lucrări, definiți conform art. 1 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Actul normativ prevede că, pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul (ITM competent).

În scopul obținerii numelui de utilizator și a parolei, Beneficiarul depune la sediul ITM competent sau, după caz, transmite prin e-mail, următoarele documente: a) cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei; b) împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului; c) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de acesta; d) copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală; e) copie după actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare; f) declarație pe proprie răspundere, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a) - e) se transmit prin e-mail.

În cazul în care documentele se transmit prin e-mail, ITM competent, după verificarea acestora, transmite Beneficiarului numele de utilizator și parola, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.

Numele de utilizator și parola obținute de angajatori pentru accesarea spațiului privat al angajatorului din portalul Inspecției Muncii (www.inspectiamuncii.ro) pot fi utilizate și pentru accesarea Registrului, în cazul în care aceștia au calitatea de Beneficiar și utilizează zilieri în condițiile legii.

Registrul se completează de către Beneficiar sau de una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii”, în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a Inspecției Muncii. Aplicația informatică este distribuită în mod gratuit de Inspecția Muncii și este disponibilă, în funcție de sistemul de operare a dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore.

Beneficiarul și/sau persoanele împuternicite de către acesta completează în Registru, în ordine cronologică, în termenele prevăzute de lege, toți zilierii care prestează pentru acesta activități necalificate, cu caracter ocazional, în condițiile legii, cu următoarele date:

(1) Date cu caracter general privind profilul Beneficiarului: a) Datele Beneficiarului: CUI/CIF, denumire, listă coduri CAEN, sediu social – județ, localitate, adresă, e-mail; b) Datele persoanei împuternicite: Nume, prenume, e-mail, CNP; c) Datele privind locul de desfășurare a activității Beneficiarului: județ, localitate, adresă;

(2) Date privind zilierii: CNP/alt identificator conform documentului de identitate al cetățenilor străini, nume, prenume, cetățenie/apatrid;

(3) Date privind activitatea desfășurată de zilieri: a) Data începerii activității; b) Ora începerii activității zilierului; c) Ocupație, respectiv denumirea activității desfășurate de ziler; d) Număr ore lucrate de zilier/zi; e) Remunerație brută, respectiv suma aferentă remunerației brute/zi acordată; f) Remunerație netă, respectiv confirmarea acordării de către Beneficiar a remunerației nete către zilier; g) Activitate economică conform CAEN - cod CAEN activitate desfășurată; h) Instruire SSM, respectiv confirmarea participării la instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.

Registrul se transmite online de către Beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică „Inspecția Muncii”, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații. Registrele astfel transmise se regăsesc în baza de date centrală a sistemului informatic aferent Registrului Electronic de Evidență a Zilierilor, organizată la nivelul Inspecției Muncii.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.