MF: Deficitul bugetar în primele cinci luni, 2,29% din PIB

MF: Deficitul bugetar în primele cinci luni, 2,29% din PIB

Telex » Știri 28 iunie, 9:08  

Execuția bugetului general consolidat în primele cinci luni ale anului s-a încheiat cu un deficit de 26,18 miliarde lei (2,29% din PIB), în scădere față de deficitul de 38,84 miliarde lei (3,68% din PIB), înregistrat la aceeași perioadă a anului 2020, potrivit Ministerului Finanțelor (MF). „Acest rezultat a fost realizat în condițiile în care, în perioada ianuarie-mai 2021, cheltuielile de investiții au fost cu 3,88 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 6,56 miliarde lei (10,44 miliarde lei, respectiv 0,91% din PIB)”, precizează MF.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 147,36 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2021, cu 23,2% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Potrivit MF, „acest avans însemnat se datorează atât efectului de bază aferent perioadei martie – mai a anului trecut, când s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligațiilor fiscale), cât și recuperării parțiale a unor categorii de venituri”.

Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai pronunțate remarcându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, fondurilor europene și impozitelor pe proprietate, respectiv impozit pe salarii și venit.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 12,05 miliarde lei în perioada ianuarie – mai 2021, consemnând o creștere de 25,9% (an/an). Un aport însemnat la acest avans l-a avut dinamica încasărilor din Declarația unică (+199,3%), impozitul aferent pensiilor (+48,6%), respectiv impozitul pe dividende (+23,6%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 13,9% – dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie, de 6,9%, ca urmare a accelerării consemnate în intervalul martie – mai (în condițiile bazei reduse de anul trecut). Contribuțiile de asigurări au înregistrat 51,91 miliarde lei în primele cinci luni ale anului, în creștere cu 16,3% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii și se datorează atât bazei reduse din martie – mai 2020, cât și recuperării unor venituri din contribuțiile aferente anului trecut.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 8,01 miliarde lei în perioada ianuarie – mai 2021, în creștere cu 16,1% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 20,6% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 29,47 miliarde lei în primele cinci luni ale anului curent, în creștere cu 46,6% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 10,43 miliarde lei în perioada analizată, cu 2% peste nivelul înregistrat în intervalul ianuarie – mai 2020. Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată atât de baza comparabilă a lunilor martie – mai 2020 – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, cât și de recuperarea parțială a TVA aferentă anului 2020.

Veniturile din accize au însumat 13,87 miliarde lei în perioada analizată, în creștere cu 18,9% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 18,2% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele din tutun, susținută și de majorarea accizei la țigarete în medie cu 7,8%. Totodată, încasările din accizele pentru produse energetice continuă să se redreseze (+18,0% în primele cinci luni), în condițiile normalizării consumului de carburanți față de perioada de referință.

Veniturile din impozite și taxe pe proprietate au înregistrat 4,70 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2021, cu 84,8% peste nivelul consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția se datorează atât efectului de bază – ca urmare a prorogării termenului de plată a impozitelor în 2020 (de la 31 martie la 30 iunie), cât și unor modificări legislative, intrate în vigoare în ianuarie 2021.

Veniturile nefiscale au însumat 9,73 miliarde lei în intervalul ianuarie – mai 2021, înregistrând o creștere de 7,6% (an/an), această majorare fiind determinată și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor art.10, alin.(1), lit.d) din OUG  nr. 115/2011.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 10,31 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2021, în creștere cu 35,9% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 173,55 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 9,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Dinamica anuală a cheltuielilor totale a fost determinată în principal de creșterea semnificativă a cheltuielilor de investiții pe primele cinci luni (29,9% an/an), în timp ce celelalte cheltuieli au avut un ritm mai lent de creștere (an/an). MF precizează că se observă o încetinire a dinamicii cheltuielilor de personal pe primele cinci luni (an/an) comparativ cu evoluția din primul trimestru an/an.

Cheltuielile de personal au însumat 46,33 miliarde lei, în creștere cu 5,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 4,1% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din totalul cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID-19 au fost de 64,96 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical și auxiliar implicat în activitățile cu pacienții diagnosticați cu COVID-19 de aproximativ 1.306,02 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 22,41 miliarde lei, în creștere cu 6,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de 7,4% față de anul anterior determinată, în principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu. De asemenea, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 3,07 miliarde lei din totalul bunurilor și serviciilor reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 62,92 miliarde lei, în creștere cu 10,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aproximativ 20% față de cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021, care reprezintă o creștere a alocației cu circa 16% față de cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID-19. Astfel, până la sfârșitul lunii mai, s-au plătit pe măsuri active 1.167,53 milioane lei, respectiv 512,79 milioane lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 164,25 milioane lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 206,26 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 36,3 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 247,93 milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști, precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că, la sfârșitul lunii mai, plățile au fost de 1.695,0 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile  au fost de 2,81 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli  au fost de 2,55 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 11,42 miliarde lei, cu 29,2% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 16,88 miliarde lei, în creștere cu 29,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 13,0 miliarde lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 52,1% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele cinci luni ale anului 2021.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 170,71 milioane lei pentru achiziționarea de produse – stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.