MF: Deficitul bugetar în primele patru luni, 1,81% din PIB

MF: Deficitul bugetar în primele patru luni, 1,81% din PIB

Telex » Știri 28 mai, 9:30  

Execuția bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 20,70 miliarde lei (1,81% din PIB) în scădere, față de deficitul de 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB), înregistrat la aceeași perioadă a anului 2020, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF). „Sume în valoare de 8,08 miliarde lei (0,71% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Astfel, în perioada ianuarie-aprilie 2021, cheltuielile de investiții au fost cu 3,17 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent și plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 4,91 miliarde lei”, precizează MF.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 118,39 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2021, cu 20,6% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Acest avans însemnat se datorează atât efectului de bază redus aferent perioadei martie – aprilie a anului trecut, când s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligațiilor fiscale), cât și recuperării parțiale a unor categorii de venituri. Potrivit MF, majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai pronunțate remarcându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, fondurilor europene și impozitelor pe proprietate.    

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 9,04 miliarde lei în perioada ianuarie – aprilie 2021, consemnând o creștere de 15,2% (an/an). Un aport însemnat la acest avans l-a avut dinamica încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+48,2%), Declarația unică (+26,6%), respectiv impozitul pe dividende (+16,2%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 12,0% - dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 5,5%, ca urmare a accelerării consemnate în martie – aprilie (în condițiile bazei reduse de anul trecut).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 41,10 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2021, în creștere cu 13,4% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii și se datorează atât bazei reduse din martie – aprilie 2020, cât și recuperării unor venituri din contribuțiile aferente anului trecut.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 7,62 miliarde lei în ianuarie – aprilie 2021, în creștere cu 18,0% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 23,3% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 22,53 miliarde lei în primele patru luni ale anului curent, în creștere cu 41,3% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 9,10 miliarde lei în perioada analizată, nivel similar celui înregistrat în primele patru luni din 2020. Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată atât de baza comparabilă a lunilor martie – aprilie 2020 – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA și accelerarea rambursărilor de TVA, pentru a asigura companiilor un nivel suplimentar de lichiditate pe perioada crizei, cât și de recuperarea parțială a TVA aferentă anului 2020.

Veniturile din accize au însumat 11,47 miliarde lei în perioada analizată, în creștere cu 13,0% (an/an). În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun  au avansat cu 12,5%, (an/an), susținute de majorarea accizei la țigarete cu 8,4%. În același timp, încasările din accizele pentru produse energetice s-au redresat (+13,2% în primele patru luni), pe fondul accelerării semnificative din luna aprilie (+74,3% an/an), în condițiile bazei reduse din anul anterior și normalizării consumului de carburanți.

Veniturile din impozite și taxe pe proprietate au înregistrat 4,50 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2021, nivel aproape dublu față de cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția se datorează atât efectului de bază, ca urmare a prorogării termenului de plată a impozitelor în 2020 (de la 31 martie la 30 iunie), cât și unor modificări legislative, intrate în vigoare în ianuarie 2021.

Veniturile nefiscale au însumat 8,13 miliarde lei în primele patru luni, înregistrând o creștere de 10,5% (an/an), acest spor fiind determinat și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 8,24 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2021, în creștere cu 39,7% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 139,09 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 11,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Dinamica anuală a cheltuielilor totale a fost determinată în principal de creșterea semnificativă a cheltuielilor de investiții pe primele patru luni (31,8% an/an), în timp ce celelalte cheltuieli au avut un ritm mai lent de creștere (an/an). Se observă o încetinire a dinamicii cheltuielilor de personal pe primele patru luni an/an comparativ cu evoluția din primul trimestru an/an.

Cheltuielile de personal au însumat 37,08 miliarde lei, în creștere cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 3,2% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din totalul cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID-19 au fost de 54,19 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical și auxiliar implica în activitățile cu pacienții diagnosticați cu COVID-19, de aproximativ 1.016,82 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 17,50 miliarde lei, în creștere cu 4,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de 6,7% față de anul anterior, determinată, în principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu. De asemenea, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 2,14 miliarde lei din totalul bunurilor și serviciilor reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 50,65 miliarde lei, în creștere cu 15,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aproximativ 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu aproximativ 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID-19. Astfel, până la sfârșitul lunii aprilie, s-au plătit pe măsuri active 944,95 milioane lei, respectiv 442,83 milioane lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 132,98 milioane lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 160,26 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 27,93 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 200,96 milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști, precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005. De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că la sfârșitul lunii aprilie plățile au fost de 1334,0 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile  au fost de 2,1 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli  au fost de 1,94 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la UE aferente agriculturii) au fost de 9,14 miliarde lei, cu 32,3% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 13,13 miliarde lei, în creștere cu 31,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, când au fost în valoare de 9,96 miliarde lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, acestea reprezentând 52,3% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele patru luni ale anului 2021. De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 151,62 milioane lei pentru achiziționarea de produse - stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.