MF: Deficitul bugetar în primele zece luni, 4,03% din PIB

MF: Deficitul bugetar în primele zece luni, 4,03% din PIB

Telex » Știri 25 noiembrie, 9:00  

Execuția bugetului general consolidat în primele zece luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 47,98 miliarde lei (4,03% din PIB), în scădere față de deficitul de 74,04 miliarde lei (7,01% din PIB) înregistrat la aceeași perioadă a anului 2020, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF). Această evoluție a fost determinată de: (i) creșterea veniturilor bugetare cu 1 punct procentual din PIB (an/an), influențată preponderent de avansul încasărilor din TVA; (ii) reducerea cheltuielilor bugetare cu 2 puncte procentuale din PIB (an/an), în principal ca urmare a diminuării ponderii în PIB a cheltuielilor cu salariile și cu asistența socială.

Totodată, în perioada ianuarie-octombrie 2021, cheltuielile de investiții au fost cu 2,71 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 11,36 miliarde lei.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 308,61 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2021, cu 17,1% peste nivelul încasat în aceeași perioadă a anului trecut. Această evoluție a fost influențată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut - ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parțială a unor categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). Totodată, cele mai însemnate creșteri nominale se remarcă în cazul TVA și contribuțiilor de asigurări. 

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 23,34 miliarde lei în perioada ianuarie – octombrie 2021, consemnând o creștere de 15,7% (an/an), susținută de sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+47,7%), impozitul pe dividende (+31,3%), respectiv Declarația unică (+20,6%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 10,7% - dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%. Contribuțiile de asigurări au înregistrat 105,00 miliarde lei în primele zece luni ale anului în curs, în creștere cu 12,9% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii și a fost influențată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului 2020, cât și de recuperarea parțială a contribuțiilor amânate la plată în anul anterior.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 18,57 miliarde lei în perioada ianuarie – octombrie 2021, în creștere cu 27,8% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 30,8% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 64,40 miliarde lei în primele zece luni ale anului curent, în creștere cu 35,2% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 20,19 miliarde lei în perioada analizată, cu 10,0% peste nivelul înregistrat în ianuarie – octombrie 2020. Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată de baza redusă aferentă anului trecut – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, recuperarea parțială a TVA amânat la plată în 2020, respectiv redresarea bazei macroeconomice relevante. Veniturile din accize au însumat 28,62 miliarde lei în ianuarie – octombrie 2021, în creștere cu 14,6% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 15,6% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice – determinată în principal de normalizarea consumului de carburanți față de perioada de referință, respectiv un avans de 11,9% al încasărilor din accizele pentru produse din tutun, susținut și de majorarea accizei la țigarete.

Veniturile nefiscale au însumat 23,44 miliarde lei în primele zece luni, înregistrând o creștere de 2,1% (an/an), susținută și de dinamica veniturilor din dividende (+5,1% an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 24,64 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2021, în creștere cu 9,6 față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 356,58 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 5,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Pe primele zece luni ale anului 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 2,71 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 11,36 miliarde lei.

Cheltuielile de personal au însumat 91,84 miliarde lei, în creștere cu 1,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 7,7% din PIB, cu 0,9 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din totalul cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID-19 au fost de 70,35 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical și auxiliar implicați în activitățile cu pacienții diagnosticați cu COVID-19 de aproximativ 2.033,88 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 47,72 miliarde lei, în creștere cu 6,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  O creștere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 15,2% față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 8,9%, în principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 5,6 miliarde lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 124,12 miliarde lei, în creștere cu 6,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aproximativ 20% decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu circa 16% față de cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID-19. Astfel, până la sfârșitul lunii octombrie, s-au plătit pe măsuri active 1.742,66 milioane lei, respectiv 607,16 milioane lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 190,55 milioane lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 419,89 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 67,09 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 457,96 milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști, precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că la sfârșitul lunii octombrie plățile au fost de 3.538,9 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile  au fost de 5,76 miliarde lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli  au fost de 6,04 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ. Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 26,97 miliarde lei, cu 15,4% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 38,19 miliarde lei, în creștere cu 7,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 35,47 miliarde lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, acestea reprezentând 53,09% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele zece luni ale anului 2021, cu 5,89 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.                                                                                                                                                                 

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 199,67 milioane lei pentru achiziționarea de produse - stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.