MF: În consultare, propuneri de modificare a Normelor de aplicare a Programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

MF: În consultare, propuneri de modificare a Normelor de aplicare a Programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

Numărul 10, 16-22 mar. 2021  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente acestui program.

Prin acest proiect, se propune aprobarea, pentru anul 2021, a unui plafon de garantare în valoare de 2 miliarde lei, precum și prelungirea schemei de minimis aferentă Programului până la data de 31 decembrie 2021.

De asemenea, se propune modificarea alin.(4) al articolului 1 de la Anexa 1 prin excluderea din marjă a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, avându-se în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanțării garantate de stat.

Totodată, la solicitarea finanțatorilor care și-au exprimat intenția de participare în cadrul Programului, pentru o mai bună explicitare și completare a unei anumite categorii de bunuri mobile eligibile pentru finanțare și garantare prin Program, se propune modificarea și completarea art.3, alin (1), lit.a) și lit. b) din Anexa nr.1, în sensul completării definiției autoutilitarei prin adăugarea și a  vehiculelor remorci și semiremorci rutiere din categoria O1, O2, O3 si O4, precum și redefinirea, în conformitate cu normativele RAR a bunului mobil – autocar, ca fiind autobuz din categoria M2 si M3, vehicule concepute și construite pentru transportul de persoane care au, în afara scaunului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune.

Inițiatorii mai propun modificarea art.3, alin (2), din Anexa nr. 1, având ca scop îndreptarea erorii materiale referitoare la condiționalitatea duratei maxime a finanțării bunurilor mobile second hand, în sensul că aceasta este cel mult egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar.

Pentru stabilirea pragului minim începând cu care o daună este considerată daună totală, se propune completarea alin. (5) de la art.14 din Anexa nr. 1, în sensul că dauna totală este considerată ca fiind dauna care depășeste 50% din suma asigurată.

Inițiatorii proiectului precizează, în Nota de fundamentare, că modificarea operată la art. 20 alin. (1) din Anexa nr. 1 a avut ca scop corelarea prevederilor art. 20 alin.(1) cu prevederile art. 21 alin. (6), respectiv „Cererea de plată se depune de către finanțator după înregistrarea de către locatar/utilizator a unui număr de 60 de zile consecutive de restanță la plată, conform scadențelor prevăzute în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing și trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate, împreună cu următoarele documente”.

Tot în Nota de fundamentare se menționează că, la art. 23,  alin. (8) de la Anexa nr. 1 se impune necesitatea completării acestui alineat cu detalierea situației în care sumele rezultate din valorificarea bunurilor provenite din plasarea acestora în leasing, vor fi virate eșalonat, ulterior încasării fiecarei rate, astfel încât să fie evitat riscul perceperii de penalități‚ în conformitate cu prevederile art.11, alin.(9) din OUG nr.118/2020 .

Prin modificarea art.8, lit.i) de la Anexa nr.2 s-a eliminat noțiunea de „închidere operațională” întrucât această prevedere a fost reglemetată inițial prin OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale și ca urmare a abrogării parțiale a acestui act normativ, noțiunea nu mai este în vigoare din anul 2002.

Modificările operate la art. 11, alin. 1, lit.a) și b), precum și alin. (3) din Anexa 2 - Schema de ajutor de minimis, au avut ca scop corelarea cu prevederile art.3, alin. (1), lit.a) și lit. b, respectiv art. 3, alin. (2) din HG nr. 766/2020.

Pentru subvenționarea dobânzilor aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procentaj de până la 50%, a comisionului de administrare și a comisionului de risc în procentaj de 100%, în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui Program, pentru anul 2021, se propune un buget în valoare de 119,505 milioane lei, prin  modificarea alin. (2) al  art.5 din Anexa nr. 2 la HG nr. 766/2020, a cărei componență este următoarea: a) credite de angajament aferente perioadei 2020-2022  în sumă de 119,505 milioane lei; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis  aferente perioadei 2020-2022 în sumă de 119,505 milioane lei.

Totodată la art. III se stabilește un termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri în care instituțiile financiare nebancare transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2021 în cadrul Programului, precum și cererile de înscriere în Program, însoțite de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul Programului, în cazul noilor înscrieri.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.