MF propune completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici; se au în vedere aspecte legate de prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

MF propune completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici; se au în vedere aspecte legate de prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

Numărul 29-30, 27 iul.-9 aug. 2022  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, care are ca scop transpunerea în legislația națională a unor reglementări comunitare, respectiv a Directivei (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit. MF precizează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul, că noile cerințe de prezentare vizează doar o parte dintre entități, respectiv cele care se încadrează în criteriul de mărime prevăzut de Directivă, și corespund obiectivului de îmbunătățire a transparenței întreprinderilor și a controlului public, sub aspectul informațiilor referitoare la impozitul pe profit, prin adaptarea cadrului juridic existent cu privire la obligațiile în ceea ce privește publicarea de rapoarte. „Astfel, principala prevedere a Directivei se referă la grupurile multinaționale și, după caz, anumite entități autonome, care ar trebui să furnizeze publicului un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit atunci când depășesc un anumit nivel al cifrei de afaceri nete/al veniturilor, pe parcursul a două exerciții financiare consecutive, în funcție de veniturile consolidate ale grupului sau de veniturile entității autonome. În mod simetric, o astfel de obligație nu se mai aplică atunci când indicatorii respectivi încetează să depășească cuantumul relevant pe parcursul a două exerciții financiare consecutive”, se precizează în Referatul de aprobare.

Ca modalitate normativă, noile obligații de raportare sunt adoptate ca o completare a Directivei contabile 2013/34/UE, respectiv inserarea în această Directivă, a unui capitol special privind la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit. Ca urmare, la nivel național, transpunerea Directivei 2021/2101 se realizează prin completarea corespunzătoare a legislației prin care s-a transpus Directiva contabilă 2013/34/UE. Noul Capitol 10a „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit” introdus în Directiva contabilă instituie obligația pentru o categorie de entități, de a publica un raport al cărui conținut este prevăzut de Directiva 2021/2101. Noua Directivă prevede, de asemenea, condițiile de publicare a informațiilor.

Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva 2021/2101, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei până la 22 iunie 2023. Sub aspectul obligației de aplicare a cerințelor, conform Articolului 48g „Data de începere pentru raportarea informațiilor referitoare la impozitul pe profit” din cadrul Capitolului 10a, statele membre se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative care transpun cerințele cu privire la impozitul pe profit se aplică cel târziu de la data începerii primului exercițiu financiar care debutează la sau după 22 iunie 2024. În baza art. 4 alin. (1) și a art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor are sarcina de a transpune prevederile Directivei, pentru operatorii economici aflați în aria sa de reglementare contabilă. Astfel – precizează inițiatorii proiectului – reglementările contabile emise de MF care trebuie completate în vederea transpunerii Directivei (UE) 2021/2101 sunt următoarele: Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 – aplicate de majoritatea operatorilor economici din economia națională; Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 – incidente operatorilor economici care au obligația de a aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). În mod corespunzător, transpunerea Directivei (UE) 2101/2021 constă în completarea celor două seturi de reglementări contabile menționate anterior.

În acest context, prin noul proiect de act normativ, reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 vor fi completate cu următoarele aspecte:

♦ obligația ca societățile-mamă finale (cele aflate la cel mai înalt nivel din structura unui grup de entități) a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 750.000.000 euro, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate, să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive. Având în vedere posibilitatea acordată statelor membre care nu au adoptat moneda euro de a converti pragul de 750.000.000 euro în moneda națională, la cursul de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, în proiectul de ordin elaborat s-a utilizat cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro);

♦ definirea unor termeni care au semnificație în contextul noilor cerințe de raportare (de exemplu: societate-mamă finală, entitate autonomă etc.);

♦ stabilirea momentului de la care o societate-mamă finală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare, respectiv atunci când cifra de afaceri netă consolidată a acesteia la data bilanțului scade sub pragul valoric menționat pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive;

♦ reglementarea obligațiilor de raportare pentru entitățile autonome, similare celor aplicabile societăților-mamă vizate de Directiva 2101/2021;

♦ reglementarea obligațiilor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, aplicabile în cazul entităților sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală;

♦ reglementarea obligațiilor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, aplicabile în cazul filialelor mijlocii și mari, care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența reglementărilor naționale;

♦ reglementarea obligațiilor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, aplicabile în cazul sucursalelor din România, înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru;

♦ stabilirea conținutului raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit;

♦ introducerea unor prevederi privind următoarele aspecte: publicarea și accesibilitatea Raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit; responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit; rolul auditorului statutar în contextul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

Se propune, de asemenea, ca prevederi similare să fie incluse în Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Prevederile incluse în acest proiect urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.