MF propune modificări la procedura de soluționare a contestațiilor prevăzută în OMFP nr. 3004/2017

MF propune modificări la procedura de soluționare a contestațiilor prevăzută în OMFP nr. 3004/2017

Telex » Știri 4 august, 10:26  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OMFP nr. 3004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Inițiatorii menționează, în referatul de aprobare a actului normativ, că, de la intrarea în vigoare a Legii nr.227/2015 și până în prezent, au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal, înclusiv titlului VIII al acestuia – „Accize și alte taxe speciale” , care include și dispoziții ce reglementează competența autorizării operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați și importatori autorizați).

Astfel, prin Legea nr.177/2017 privind aprobarea OUG nr.3/2017, s-au adus modificări art.359 din actul normativ menționat anterior, în sensul că autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (realizată anterior la nivel central prin comisia constituită în acest sens) se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, procedura și condițiile de autorizare fiind stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea ANAF.  În acest sens, a fost  emis OMFP nr.2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. În același timp, tot prin Legea nr.177/2017, s-a reglementat faptul că împotriva deciziilor de respingere a solicitărilor de autorizare formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate sau a celor de revocare a autorizațiilor emise acestora, antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați și importatorii autorizați pot formula contestații, care vor fi soluționate de structura cu atribuții în soluționarea contestațiilor din cadrul MF. În acest sens, a fost emis OMFP nr. 3004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în care ca direcție cu atribuții în soluționarea contestațiilor a fost desemnată Direcția generală management al domeniilor reglementate specific.

Prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse noi modificări art.359 din Codul fiscal, stabilindu-se că în cazul operatorilor economici mari contribuabili, autorizarea se realizează de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili. Pentru corelarea OMFP nr.2482/2017 cu aceste prevederi, a fost emis OMF nr.259/2021

Totodată, de la intrarea în vigoare a prevederilor OMFP nr.3.004/2017 și până în prezent, direcția de specialitate s-a confruntat cu o serie de probleme generate de lipsa unor prevederi din procedura de soluționare a contestațiilor, care să reglementeze: modul de  soluționare a contestațiilor în cazul în care pentru aceeași cauză există puncte de vedere contradictorii sau, în cazul în care pentru speța respectivă sunt incidente prevederi legale cu un conținut contradictoriu sau care pot avea interpretări diferite; o procedură unitară de soluționare a contestațiilor și în cazul contestațiilor formulate împotriva altor decizii emise de comisii conform prevederilor OMFP nr.2482/2017, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, la elaborarea acestui proiect s-a avut în vedere că prin OUG nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost schimbată denumirea Ministerului Finanțelor Publice în Ministerul Finanțelor. Totodata, unele prevederi din ordin, referitoare la comisia constituită prin OMFP nr.219/2016 au devenit caduce fiind necesară abrogarea acestora.    

În acest context, MF precizează că se impune modificarea și completarea OMFP nr. 3004/2017, prin acest proiect de act normativ supus consultării publice.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.