MF propune modificări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

MF propune modificări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Telex » Știri 11 august 2022  

♦ Se are în vedere, între altele, înlocuirea unor formulare pe suport de hârtie cu cele în format electronic

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de HG publicat în transparență decizională, modificarea și completarea Titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016. În esență, măsurile cuprinse în proiectul de act normativ contribuie la simplificarea și modernizarea modului de depunere a unor situații și formulare, care, în prezent, sunt prezentate pe suport de hârtie, prin utilizarea sistemului electronic, eliminând astfel activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive.

Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal este necesară, între altele, în vederea: reducerii sarcinii administrative atât la nivelul autorităților competente, cât și la nivelul operatorilor economici; simplificării și modernizării modului de declarare a prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru țigarete, precum și reducerii intervalului de timp pentru sintetizarea informațiilor; eficientizării monitorizării și controlului; adoptării unui mod de lucru bazat pe documente electronice eliminând, astfel, activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite, ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive; sustenabilității ecologice; corelării cu prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autorizarea fiind realizată de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor art. 2 din HG nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române; corelării cu prevederile din Codul fiscal ca urmare a modificărilor intervenite prin transpunerea Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice.

Prin proiectul supus consultării publice se propune, printre altele, în vederea simplificării și modernizării modului de declarare, eliminarea obligației de a se depune pe suport de hârtie, declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, precum și a obligației de a fi publicate în două cotidiene.

Persoana care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în România are obligația, înainte de a depune declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, de a declara sortimentele de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației, iar în situația în care se intenționează modificări ale prețurilor de vânzare cu amănuntul, are obligația să redeclare prețurile pentru toate sortimentele de țigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente.

Declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Persoana care eliberează pentru consum ori importă țigaretele în România și care renunță la comercializarea pe piața internă a unui anumit sortiment de țigarete are obligația de a declara prețurile de vânzare cu amănuntul pentru sortimentele de țigarete ce urmează a fi delistate și de a înscrie în continuare prețurile aferente acestor sortimente în declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, până la epuizarea stocului pe care îl deține, dar nu mai puțin de 3 luni de la data la care a comunicat că renunță la comercializarea pe piața internă a respectivului sortiment de țigarete.

Modelul și conținutul „Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de delistare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” și modalitatea de depunere a „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” se aprobă prin ordin al ministrului Finanțelor.

De asemenea, prin proiect se propune introducerea unei prevederi care să clarifice sintagma „termenul de 2 ani, respectiv 3 ani consecutivi de activitate” pentru care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat a fost autorizat și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de ANAF, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, situație în care autoritatea fiscală teritorială poate aproba, la cerere, reducerea garanției.

În vederea simplificării și modernizării modului de declarare, se propune eliminarea obligației de a se depune pe suport de hârtie de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat, situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat, după caz. Astfel, aceștia vor fi obligați să declare on-line, lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat, după caz, pentru luna anterioară celei în care se face raportarea.

Modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” și modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” se aprobă prin ordin al ministrului Finanțelor.

Se are în vedere, de asemenea, instituirea aceleiași reguli privind reducerea garanției la cerere în cazul antrepozitarului autorizat, destinatarului înregistrat și expeditorului înregistrat, și în cazul utilizatorului final.

Se propune, totodată, introducerea unei prevederi care să clarifice sintagma „termenul de 2 ani, 3 ani, respectiv 4 ani consecutivi” de activitate pentru operatorul economic care și-a desfășurat activitatea în calitate de utilizator final de produse energetice fără încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor, situație în care autoritatea fiscală teritorială poate aproba, la cerere, reducerea garanției.

De asemenea, prin proiectul de HG, se propune efectuarea unor corecții de ordin tehnic, în vederea corelării cu modificările aduse prin OG nr. 11/2022, precum și prin OG nr. 16/2022, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.

Se reglementează măsurarea gradelor Plato pentru bere, începând cu 1 ianuarie 2031. Pentru a asigura aplicarea uniformă a condițiilor pentru stabilirea accizei la bere, mai precis, în ceea ce privește măsurarea gradelor Plato pentru berea îndulcită sau aromatizată, se iau în considerare toate ingredientele berii care au fost adăugate după fermentare. Pentru a asigura o tranziție lină către o metodologie armonizată pentru măsurarea gradelor Plato la bere, este permis ca statele membre care, la 29 iulie 2020, nu luau în considerare pentru măsurarea gradelor Plato acele ingrediente ale berii care au fost adăugate după fermentare, să continue să utilizeze metodologia aplicată la acea dată pentru o perioadă tranzitorie. În România, această metodologie se aplică până la 1 ianuarie 2031.

Se stabilesc modalitățile de declarare, certificare și autocertificare a micilor producători independenți de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, produse intermediare, a cantităților care pot fi produse la nivelul unui an de funcționare pentru această categorie de producători.

Se reglementează certificatul uniform pentru micii producători independenți de bere, pentru micii producători independenți de vinuri, pentru micii producători independenți de băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, pentru micii producători independenți de produse intermediare, precum și pentru micile distilerii pe întreg teritoriul UE astfel încât să se aplice același nivel de accize pentru produsele realizate la nivel național, cât și pentru cele realizate în alte state membre.

Se stabilește modalitatea de acordare a certificatului pentru produsele menționate anterior, realizate de micii producători independenți sau de micile distilerii din România, astfel încât să poată beneficia în alte state membre, pentru produsele realizate în România, de același tratament fiscal aplicabil în acele state membre ca și producătorii locali.

Se reglementează modalitatea de acordare a scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, realizat și consumat de o persoană fizică, în limita anuală de 50 de litri de produs.

Se reglementează modalitatea de înregistrare a persoanelor fizice care dețin în proprietate instalații de producție alcool din fructe de tip alambic și produc pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe, precum și a persoanelor fizice care dețin în temeiul unui drept real livezi de pomi fructiferi și produc pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe în sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate.

Se realizează corelarea normelor metodologice cu prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform cărora autorizarea operatorilor economici este realizată de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor art. 2 din HG nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române.

În scopul instituirii unui tratament nediferențiat aplicabil operatorilor economici, se propune modificarea pct. 30 alin. (12), (13), (23) și a pct. 43 alin. (7) prin care operatorii economici să poată prezenta certificate eliberate și de laboratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru calibrarea mijloacelor de măsurare legală a concentrației alcoolice, a contoarelor pentru determinarea cantității de produse obținute și a concentrației alcoolice, a rezervoarelor pentru depozitarea de alcool etilic si de distilate în stare vărsată, precum și calibrarea rezervoarelor fixe standardizate a destinatarilor înregistrați care primesc produse energetice în vrac.

Se propune introducerea unei prevederi pentru operatorii economici care utilizează aromele alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentrație ce nu depășește 1,2% în volum, în sensul că achizițiile intracomunitare se fac la prețuri fară accize, în baza autorizației de utilizator final.

Se introduc prevederi cu scopul de remodelare a mecanismelor de acordare a scutirilor directe/indirecte prevăzute la art. 397 alin. (1) ca urmare a limitării aplicabilității sistemului integrat având în vedere că prin utilizarea acestuia se creează o limitare în ceea ce privește posibilitatea scutirii pentru produsele denaturate realizate într-un alt antrepozit fiscal decât cele care lucrează în sistem integrat, așa cum s-a reținut și prin Sentința nr. 263 din 21 noiembrie 2016 pronunțată de Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 616 din 25 iulie 2019.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.