MF propune noi reglementări privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

MF propune noi reglementări privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

Numărul 48-49, 22 dec. 2021 - 11 ian. 2022  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Prevederile reglementate prin acest proiect au în vedere, așa cum precizează inițiatorii în Referatul de aprobare a actului normativ, următoarele:

Aspecte referitoare la întocmirea și depunerea raportărilor contabile

MF precizează că structurarea proiectului de ordin este similară Ordinului ministrului Finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, aplicabil pentru raportările contabile de la 31 decembrie 2020.

Prin proiect se aduc clarificări referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2021 și a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2021, precum și la depunerea lor la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Astfel, sunt prezentate categoriile de situații financiare anuale întocmite în funcție de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

La elaborarea proiectului de ordin s-a avut în vedere tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situații financiare anuale sau raportări contabile anuale.

Urmează să întocmească și să depună raportări contabile anuale:

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de Legea contabilității;

entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

„Față de informațiile raportate la data de 31 decembrie 2020, prin prezentul proiect se propune raportarea distinctă a cifrei de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate de entități, precum și a cheltuielilor privind consumul de energie”, precizează inițitorii proiectului, în Referatul de aprobare a actului normativ.

Alte aspecte

referitor la conturile contabile

Prin proiectul de Ordin se propune introducerea în planul de conturi aplicabil diferitelor categorii de entități a următoarelor conturi: 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie”, 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă”, 6461 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților” și 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații”.

referitor la informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020

Printre informațiile publicate pe site-ul CE sunt și cele care vizează Frequently asked questions: What is the EU taxonomy Article 8 delegated act and how will it work in practice?

Astfel – menționează MF – în ceea ce privește calendarul pentru adoptarea și implementarea prevederilor Regulamentului, prezentările de informații solicitate de acesta urmează a fi efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2022 pentru perioada de raportare 2021. În aceste condiții, prin proiectul de Ordin se aduc clarificări în sensul că primele informații astfel raportate se referă la situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2021, care se fac publice ulterior datei de 1 ianuarie 2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.