MF propune o serie de reglementări care vor sta la baza stabilirii cheltuielilor bugetare

MF propune o serie de reglementări care vor sta la baza stabilirii cheltuielilor bugetare

Telex » Știri 16 februarie 2021  

Ministerul Finanțelor a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Potrivit inițiatorilor, proiectul – care vizează o serie de reglementări care urmează să stea la baza stabilirii cheltuielilor bugetare – se impune a fi adoptat în vederea elaborării Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2021-2023 și a bugetului pe anul 2021. În acest context, noul proiect are în vedere următoarele:

♦ Începând cu data intrării în vigoare a acestei OUG, în anul 2021, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, nu acordă vouchere de vacanță. În mod corespunzător, pentru implementarea măsurii se propune modificarea art. XII din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

♦ Modificarea Legii nr. 127/2019 în sensul prorogării datei de intrare în vigoare a acesteia la 1 septembrie 2023. Astfel, în anul 2021, valoarea punctului de pensie se va menține la nivelul de 1.442 lei, astfel cum a fost majorat cu 14% prin OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, iar începând cu anul 2022 valoarea punctului de pensie se va majora cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, cuantumul efectiv al majorării și data de acordare urmând a se stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;

♦ Abrogarea art. 5 din OUG nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri, prin care s-a instituit sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul instituțiilor prefectului implicat în activități de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, cu excepția prefectului și subprefectului. Această măsură a creat o situație discriminatorie comparativ cu celelalte categorii de personal  din instituții publice implicate în activități de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 și a generat nemulțumiri în rândul acestora;

♦ Se propune și modificarea art. 205 alin. (2) din 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii dreptului studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, să beneficieze, pe parcursul anului canedaristic, de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, precum și pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și transport intern naval, și abrogarea prevederilor art. 205 alin. (2^1) prin care se reglementa ca studenții să beneficieze, în tot cursul anului calendaristic, de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

„În contextul evoluției pandemiei de SARS-CoV-2, ținându-se cont de condițiile deosebite în care trebuie să se deruleze activitatea didactică pentru studenți (▪ faptul că mulți studenți sunt afectați de fluctuația semnalului 4G care permite derularea cursurilor online, ▪ faptul că accesul la bibliotecile virtuale necesită o serie de costuri, ▪ faptul că există studenți care au rezidența în orașele în care se află universitățile a căror programe de licență/master le urmează, ▪ faptul că există o serie de efecte psihologice negative în situația de pandemie, ▪ faptul că trebuie să fie prevenit fenomenul abandonului de studii chiar și la nivelul învățământului superior, ▪ faptul că a crescut indicele general al prețurilor bunurilor de consum, inclusiv bunurile de subzistență pentru studenți – masă, întreținere, cărți, abonamente la internet, device-uri care permit comunicarea în condiții de distanțare socială –) sunt necesare măsuri suplimentare de protecție pentru studenți. Se creează posibilitatea ca sumele rămase în sold pentru facilitățile de transport destinate utilizării pentru studenți, să poată fi alocate în anii următori pentru acordarea de burse tot pentru studenți, ca măsuri de protecție socială și în sprijinul acestora, avându-se astfel în vedere necesitatea utilizării acestor sume în mod judicios și ținând cont de principiul autonomiei universitare. Utilizarea acestor sume se va adopta de fiecare universitate în parte, cu aprobarea senatelor universităților din care fac parte și studenții. Adoptarea acestor măsuri creează o mai mare flexibilitate pentru utilizarea facilităților acordate studenților, doar pentru sumele rămase în sold din anii precedenți, fără a crea un impact bugetar suplimentar”, precizează reprezentanții MF.

♦ Totodată, avându-se în vedere că s-au încheiat contractele de management ale conducătorilor unităților de învățământ preuniversitar și avându-se în vedere iminența organizării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere, cu consecința încheierii unor noi contracte de management, se impun clarificări privind numărul de zile de concediu la care personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe are dreptul, prin clarificarea și corelarea cu prevederile ce reglementează numărul de zile de concediu acordat personalului de îndrumare, conducere și control din inspectoratele școlare, în situația neadoptării acestor măsuri s-ar încălca principiul securității raporturilor juridice menit să asigure previzibilitatea situațiilor și a raporturilor juridice ce vor izvorî din încheierea noilor contracte de management;

♦ Se propune prorogarea, până la 1 aprilie 2022, a datei de  intrare în vigoare a Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar. Această lege aprobă pentru personalul feroviar, atât din cadrul instituțiilor publice cât și din cadrul operatorilor economici cu capital majoritar de stat, drepturi de natură salarială și de asistență socială cu impact asupra bugetului de stat generat, în principal, de creșterea compensației serviciului public de transport feroviar de călători și a cheltuielilor cu administrarea infrastructurii feroviare de circa 978 milioane lei;

♦ Se propune modificarea art. 31 din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în vederea instituirii unui cadru legal general pentru organizarea de toate unitățile sanitare din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională să organizeze centre de vaccinare împotriva COVID-19;

♦ În actualul context generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se propune adoptarea unor noi măsuri care să permită asigurarea accesului la testarea și vaccinarea împotriva COVID-19 în condiții de siguranță, eficacitate și echitate pentru prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 și a personalului ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională trimis în misiune permanentă în străinătate. Cheltuielile privind testarea și vaccinarea acestuia se suportă din bugetele instituțiilor trimițătoare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.