MF va modifica o serie de ordine ale ministrului de resort referitoare la anumite obligații privind TVA pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță

MF va modifica o serie de ordine ale ministrului de resort referitoare la anumite obligații privind TVA pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță

Numărul 25-26, 30 iun.-12 iul. 2021  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finanțelor, demers care are la bază necesitatea transpunerii în legislația națională a unor reglementări la nivel comunitar referitoare la  anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, în vederea unei mai bune înțelegeri a legislației fiscale secundare, eliminării unor disfuncționalități și, implicit, pentru abordarea mai facilă a prevederilor legale atât de către contribuabili, cât și de către organele fiscale, este necesară modificarea și completarea unor prevederi ale:

Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană, aprobate prin OMFP nr. 101/2016;

Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobate prin OMFP nr. 105/2016, cu modificările ulterioare.

Astfel, principalele măsuri care fac obiectul acestui proiect de ordin vizează, în principal, următoarele aspecte:

completarea art. 6 din Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană, aprobate prin OMFP nr. 101/2016, cu dispoziții privind publicarea pe site-ul ANAF a unei liste a magazinelor din rețeaua de vânzare cu amănuntul autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliți în UE, cât și pentru restituirea TVA aferente acestor vânzări, conform solicitării transmise de Direcția generală de asistență pentru contribuabili din cadrul ANAF cu adresa nr. A_LPF_50/2019;

abrogarea Capitolului IV „Importuri cu valoare neglijabilă” din cadrul Titlului IV „Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri” din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în Anexa nr. 1 din OMFP nr. 105/2016, cu modificările ulterioare. Această măsură are ca efect eliminarea, de la 1 iulie 2021, a scutirii de TVA pentru importurile de bunuri a căror valoare nu depășește 10 euro, pentru compatibilizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domeniul TVA;

modificarea și clarificarea unor prevederi ale Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobate prin OMFP nr. 105/2016, cu modificările ulterioare, ca urmare a propunerilor primite pe această temă de la organele fiscale teritoriale. Principalele modificări se referă la:

- clarificarea sintagmei „persoană nevoiașă”, în sensul aplicării scutirii de TVA pentru importul bunurilor de strictă necesitate distribuite gratuit;

- clarificarea faptului că în situația în care bunurile importate de o organizație autorizată să importe bunuri în regim de scutire de TVA sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei alte organizații, organizația primitoare trebuie să îndeplinească, la rândul ei, obligațiile de autorizare;

- prelungirea termenului de comunicare a deciziilor privind autorizarea organizațiilor de stat sau a altor organizații cu caracter caritabil ori filantropic pentru a importa bunuri în regim de scutire de TVA;

- modificarea termenului în care organele fiscale teritoriale cu atribuții de efectuare a inspecției fiscale efectuează verificări asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare;

- modificarea și completarea Anexei 1 la procedură – Cerere privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata TVA și, respectiv, a Anexei 2 la procedură – Decizie privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, în sensul menționării în cadrul acestora doar a articolelor în temeiul cărora se solicită, respectiv se aprobă/respinge autorizarea, precum și în sensul includerii în cuprinsul celor două anexe a unor informații privind caracteristicile bunurilor importate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.