MF va opera modificări la procedura de soluționare a contestațiilor formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate, în condițiile dispozițiilor din Codul fiscal

MF va opera modificări la procedura de soluționare a contestațiilor formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate, în condițiile dispozițiilor din Codul fiscal

Numărul 29-30, 27 iul.-9 aug. 2022  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea OMFP nr.3.004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Proiectul are în vedere, în esență, contestațiile formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, de la intrarea în vigoare a Legii nr.227/2015 și până în prezent, au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal, inclusiv titlului VIII al acestuia - „Accize și alte taxe speciale”, care include și dispoziții ce reglementează competența autorizării operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați și importatori autorizați). Astfel, prin Legea nr.177/2017 privind aprobarea OUG nr.3/2017, s-au adus modificări art.359 din actul normativ menționat, în sensul că autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (realizată anterior la nivel central prin comisia constituită în acest sens) se efectua de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, procedura și condițiile de autorizare fiind stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea ANAF. În acest sens, a fost emis OMFP nr.2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. În același timp, tot prin Legea nr.177/2017, s-a reglementat faptul că împotriva deciziilor de respingere a solicitărilor de autorizare formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate sau a celor de revocare a autorizațiilor emise acestora, antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați și importatorii autorizați, pot formula contestații, care vor fi soluționate de structura cu atribuții în soluționarea contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor - aparat central, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. În aplicarea acestor dispoziții a fost emis OMFP nr.3.004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin. (4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în care ca direcție cu atribuții în soluționarea contestațiilor a fost desemnată Direcția generală management al domeniilor reglementate specific.

Ulterior, prin OG nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene, au fost din nou modificate dispozițiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce privește competența de autorizare a antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, aceasta fiind din nou transferată structurilor de specialitate din cadrul Autorității Vamale Romane. În acest context, OMFP nr.2482/2017 care stabilea procedura prin care Comisiile constituite la nivel regional și respectiv teritorial (birouri vamale) efectuau autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați a fost înlocuit cu OMF nr.1329/2022, adaptat noilor dispoziții legale.

Reprezentanții MF menționează că, pentru corelarea procedurii de soluționare a contestațiilor formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate formulate în condițiile dispozițiilor art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin. (4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile OMF nr.1329/2022 (privind procedura de autorizare), este necesar a fi modificat în mod corespunzător și OMFP nr.3004/2017. În același timp, ca urmare concluziilor misiunii desfășurată de Direcția de audit public intern la Direcția generală management al domeniilor reglementate specific în perioada 11 octombrie 2021 – 21 decembrie 2021, înscrise în Raportul de audit public intern nr. 450038/19.01.2022, s-a impus necesitatea operării unor modificări ale OMFP nr.3004/2017, respectiv: stabilirea numărului de zile de la primirea contestației după care structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române să transmită dosarul contestației Ministerului Finanțelor, astfel încât să se evite întârzieri în soluționare; includerea unei precizări conform căreia în cazul în care contestația este depusă direct la Direcția generală management al domeniilor reglementate specific, aceasta va fi redirecționată către structura de specialitate pentru completarea documentației, urmând a fi informat asupra acestui fapt și contestatorul; precizarea faptului că dacă se solicită punctul de vedere altor direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau altor instituții competente să se pronunțe în cauzele respective, acestea vor răspunde cu celeritate, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri în soluționarea contestației.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.