MFP: În proiect, noi criterii referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete

MFP: În proiect, noi criterii referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete

Telex » Știri 18 august 2020  

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în consultare un Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.2007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționãrii unitãților emitente de tichete.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare, că proiectul de act normativ reglementează următoarele aspecte principale:

● autorizarea unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde de către Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, aceasta fiind structura care autorizează în prezent unitățile emitente de tichete sociale pentru grădiniță, un beneficiu  similar tichetului  social pe suport electronic pentru mese calde;

criteriile avute în vedere la autorizarea operatorilor economici ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, între care se află:

➜ dovada faptului că operatorii economici funcționează legal pe teritoriul României, precum și a faptului că au prevăzut în actul de înființare ca obiect de activitate operațiunile privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pentru mese calde pe suport electronic, având cod CAEN 6612 – „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare”;

➜ deținerea, de către operatorul economic care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, a unui nivel minim al capitalului social sau capital de dotare, după caz, subscris și vărsat, respectiv, echivalentul în lei a cel puțin cinci sute de mii euro, cu precizarea că se ia în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social;

➜ în cazul operatorilor economici care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și solicită autorizație de funcționare pentru emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, condiția referitoare la existența unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută în proiect, se aplică cumulativ cu valoarea minimă prevăzută pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță și, respectiv, tichete sociale pentru grădiniță, după caz.

Avându-se în vedere faptul că tichetul social pe suport electronic pentru mese calde este acordat exclusiv de Ministerul Fondurilor Europene și doar sub condiția câștigării de către unitatea emitentă a unei proceduri de achiziție publică, pentru a nu greva activitatea acestor operatori economici prin impunerea, la momentul autorizării de către Ministerul Finanțelor Publice, a condiției de existență a unui capital social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, într-un cuantum minim, așa cum se întâmplă în prezent în cazul entităților autorizate să emită bilete de valoare, au fost reglementate:

  • necesitatea dovedirii îndeplinirii condiției de capital social, după câștigarea de către unitatea emitentă a procedurii de achiziție publică organizată de Ministerul Fondurilor Europene,
  • termenul în care trebuie să se facă dovada îndeplinirii condiției de existență a capitalului social sau de dotare,

➜ dispunerea de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pentru mese calde pe suport electronic.

situațiile în care operatorii economici solicitanți nu pot fi autorizați ca unități emitente de tichete sociale pe suport  electronic pentru mese calde, respectiv atunci când aceștia înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat sau când există înregistrate fapte în cazierul fiscal al operatorului economic /administratorului/ directorului economic și/sau financiar;

termenul de valabilitate a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pentru mese calde pe suport electronic, respectiv 2 ani, precum și  termenul în care unitățile emitente pot solicita reautorizarea, respectiv cu 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației;

situațiile în care o autorizație de funcționare emisă în favoarea unei unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde poate fi modificată sau completată, precum și termenul în care sunt obligate unitățile emitente să solicite modificarea autorizației de funcționare;

posibilitatea ca MFP, prin Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, să dispună măsura de suspendare/retragere, după caz, a autorizației de funcționare a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, inclusiv în situația în care unitatea emitentă nu face dovada îndeplinirii condiției referitoare la existența unei valori minime a capitalului social în termenul stabilit prin acest proiect de ordin;

● documentele pe care operatorii economici trebuie să le depună, în vederea obținerii autorizației de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;

componența echipei de specialiști care: verifică faptic îndeplinirea criteriilor de autorizare, prin deplasarea acestora la locația unde se desfășoară activitatea; efectuează controlul care vizează constatarea existenței/inexistenței situațiilor în care se impune suspendarea/retragerea autorizației de funcționare.

Proiectul de Ordin și Referatul de aprobare pot fi consultate pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.