MFP: Norme privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri către organismele care desfășoară activități umanitare în afara UE

MFP: Norme privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri către organismele care desfășoară activități umanitare în afara UE

Numărul 37, 26 sept. - 9 oct. 2017  »  Curier legislativ

Procedura privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost aprobată recent prin ordin al ministrului finanțelor publice și publicată în Monitorul Oficial (OMFP nr. 2.376/2017, apărut în Monitorul Oficial nr. 745/15.09.2017). 

Potrivit art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităților umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara UE. 

Ordinul emis de MFP stabilește că scutirea menționată mai sus se aplică persoanelor care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, prin restituirea taxei pe valoarea adăugată. Persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, înregistrate în scopuri de TVA, își exercită dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri care beneficiază de scutirea de taxă cu drept de deducere prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal. Actul normativ clarifică, de asemenea, că organismele menționate la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal sunt cele recunoscute de România sau de alt stat membru al Uniunii Europene, care au obiective de natură filantropică și sunt angajate în activități cu caracter umanitar, caritabil sau educativ în afara Uniunii Europene. 

Potrivit procedurii aprobate prin OMFP nr. 2.376/2017, aceste organisme pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate, pentru bunuri ce le-au fost livrate, trimestrial, cel mai devreme în luna următoare încheierii trimestrului calendaristic în care bunurile au fost utilizate în afara Uniunii Europene. 

În vederea restituirii taxei trebuie prezentate organului fiscal competent următoarele documente:
  1. o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată;
  2. copie de pe dovada recunoașterii organismului în România sau în alt stat membru al UE, cum ar fi documente de înființare sau alte documente emise de autoritățile din respectivul stat, din care să reiasă că solicitantul este recunoscut că desfășoară activități umanitare, caritabile sau educative;
  3. un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare bun care face obiectul restituirii taxei următoarele informații: denumirea, numărul și data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul și data documentului de plată corespunzător și suma achitată, data certificării încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau a notificării de export;
  4. copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara UE pentru care se solicită restituirea;
  5. copii de pe bonurile fiscale emise conform OUG nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal, în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene, pentru care se solicită restituirea. În situația în care această valoare este depășită, solicitanții trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;
  6. copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;
  7. copii de pe documentele care certifică încheierea operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, a notificărilor de export certificate de biroul vamal de export, în cazul declarațiilor vamale de export pe cale electronică, sau exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire;
  8. dovada faptului că bunurile care fac obiectul restituirii taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal au fost utilizate pentru activități umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara Uniunii Europene, cum ar fi, fără a se limita la acestea, contracte, rapoarte de activitate, informații privind beneficiarii activităților.

OMFP nr. 2.376/2017 conține, printre altele, și modelul cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată prevăzute la lit. a) de mai sus.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.