MFP: Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice

MFP: Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice

Numărul 18-19, 16-29 mai 2017  »  Curier legislativ

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017 au fost aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice și publicate în Monitorul Oficial.

OMFP nr. 640/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 336/09.10.2017, modifică, totodată, și Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

Potrivit Normelor metodologice aprobate prin ordinul citat, situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2017 se compun din bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.

În norme se precizează că situațiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pentru bugetele locale se depun la MFP la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I – 10 mai, pentru trimestrul al II-lea – 9 august, iar pentru trimestrul al III-lea – 9 noiembrie 2017.

Situațiile financiare trimestriale întocmite de instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite se depun la instituțiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) și (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit actului normativ, situațiile financiare trimestriale întocmite de instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Așa cum am precizat mai sus, prin OMFP nr. 640/2017 se aduc modificări și completări Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și se abrogă anexele nr. 29 (Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei) și nr. 41 (Corelații între formularele de situații financiare) la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, în anexa nr. 3 la ordin sunt prevăzute și corelațiile între formularele de situații financiare trimestriale.

Modelele formularelor actualizate pentru situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare în anul 2017 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.