MFP propune modificarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

MFP propune modificarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete

Telex » Știri 1 octombrie 2020  

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.2007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete. Potrivit Referatului de aprobare, proiectul de Ordin a fost emis în contextul recentei adoptări a OUG nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță. Proiectul de act normativ reglementează următoarele aspecte principale:

autorizarea unităților emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță de către Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specific;

criteriile avute în vedere la autorizarea operatorilor economici ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, dintre care se menționează:

- dovada faptului că operatorii economici funcționează legal pe teritoriul României precum și a faptului că au prevăzut în actul de înființare ca obiect de activitate operațiunile privind emiterea și gestionarea voucherelor pe suport hârtie  acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, având cod CAEN 1812 – „Alte activități de tipărire n.c.a.”;

- deținerea de către operatorul economic care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, a unui nivel minim al capitalului social sau capital de dotare, după caz, subscris și vărsat, respectiv, echivalentul în lei a cel puțin 500.000 euro, cu precizarea că se ia în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social;

- în cazul operatorilor economici care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare sau tichete sociale, după caz, și solicită autorizație de funcționare pentru emiterea de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, condiția referitoare la existența unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută de acest proiect, se aplică cumulativ cu valoarea minimă prevăzută pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, și respectiv tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, după caz.

Având în vedere faptul că voucherul pe suport hârtie reglementat de OUG nr. 157/2020  este acordat exclusiv de Ministerul Tineretului și Sportului și doar sub condiția câștigării de către unitatea emitentă a unei proceduri de achiziție publică, pentru a nu greva activitatea acestor operatori economici prin impunerea, la momentul autorizării de către MFP, a condiției de existență a unui capital social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, într-un cuantum minim, așa cum se întâmplă în prezent în cazul entităților autorizate să emită bilete de valoare, se precizează că: dovedirea îndeplinirii condiției de capital social se realizează după câștigarea de către unitatea emitentă a procedurii de achiziție publică organizată de Ministerul Tineretului și Sportului; termenul în care trebuie să se facă dovada îndeplinirii condiției de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, este de 10 zile de la data atribuirii de către Ministerul Tineretului și Sportului a contractului de achiziție publică.

- dispunerea de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță.

situațiile în care operatorii economici solicitanți nu pot fi autorizați ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, respectiv atunci când acestia  înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat sau când există înregistrate fapte în cazierul fiscal al operatorului economic /administratorului/ directorului economic și/sau financiar;

situațiile în care o autorizație de funcționare emisă în favoarea unei unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță poate fi modificată sau completată, precum și termenul în care sunt obligate unitățile emitente să solicite modificarea autorizației de funcționare;

posibilitatea ca MFP, prin Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, să dispună măsura de suspendare/retragere, după caz, a autorizației de funcționare a unităților emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, inclusiv în situația în care unitatea emitentă nu face dovada îndeplinirii condiției referitoare la existența unei valori minime a capitalului social în termenul stabilit de Ordonanța de urgență nr. 157/2020;

documentele pe care operatorii economici trebuie să le depună, în vederea obținerii autorizației de funcționare ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță;

componența echipei de specialiști care: verifică faptic îndeplinirea criteriilor de autorizare, prin deplasarea acestora la locația unde se desfășoară activitatea; efectuează controlul care vizează constatarea existenței/inexistenței situațiilor în care se impune suspendarea/retragerea autorizației de funcționare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.