MFP propune modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului IMM Invest România

MFP propune modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului IMM Invest România

Numărul 19-20, 19 mai - 1 iun. 2020  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un Proiect de hotărâre  vizând modificarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

În Nota de fundamentare a actului normativ se menționează că acest program a fost operaționalizat începând cu data de 1 mai 2020, după ce au fost efectuate două intervenții legislative asupra OUG nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, au fost aprobate normele de aplicare prin HG nr. 282/2020 și a fost emis Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 având ca obiect de reglementare aprobarea setului de formulare utilizate în activitatea de garantare și de acordare a ajutoarelor de stat în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate programului. Prin operaționalizarea programului guvernamental de garantare în numele și în contul statului, precum și a schemei de ajutor de stat asociate acestuia, a fost instituit un mecanism integrat multianual de încurajare și stimulare a dezvoltării IMM-urilor prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, cu costuri de finanțare și garantare zero.

„Până la data de 21.05.2020, numărul total al cererilor inregistrate pe platforma imminvest.ro este de 58.943, cu o rată de analiză din perspectiva eligibilității administrative apropiată de 100%, respectiv cu un număr de 53.209 cereri transmise de FNGCIMM către instituțiile de credit, din care 240 cereri aprobate de instituțiile de credit participante în program. Ținând cont de faptul că programul a trecut într-o nouă etapă – cea a aprobării creditelor de către finanțatori și a transmiterii și analizei solicitărilor de garantare, sunt necesare o serie de recalibrări și reglaje care necesită intervenții legislative asupra cadrului legal incident Programului, inclusiv a legislației secundare aferente programului, pentru a asigura corelarea cu modificările aduse legislației primare”, precizează inițiatorii proiectului.

În acest context, principalele modificări ale normelor de aplicare a Programului IMM Invest avute în vedere prin actualul proiect sunt următoarele:

La nivelul OUG nr. 110/2017 au fost efectuate o serie de modificări care au avut în vedere  eliminarea barierelor operaționale care stau în calea implementării programului, s-a renunțat la cerința de instituire a ipotecii legale asupra universalității de bunuri mobile și imobile aparținând debitorului și la ipotecile convenționale constituite de terții garanți, ca parte integrantă din structura de garanții a creditelor garantate în cadrul programului. Modificarea a avut în vedere simplificarea proceselor, limitând, pe de o parte, efortul operațional implicat de inventarierea, individualizarea, descrierea și înscrierea ipotecilor asupra bunurilor care compun universalitate, iar, pe de altă parte, evitarea colateralizării excesive și a supragarantării, cu repercusiuni directe asupra accesibilității facilităților oferite prin program și cu îngreunarea situației beneficiarilor, care se confruntă oricum cu dificultăți în privința asigurării garanțiilor aferente creditelor. Mai mult, monitorizarea și actualizarea bunurilor care intră sub incidența ipotecii asupra universalității de bunuri apar ca fiind imposibile după ce creditul garantat în cadrul programului a fost pus la dispoziția beneficiarului.

În contextul în care au fost aprobate aceste modificări la nivelul normei primare, este necesară acomodarea acestora la nivelul normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 110/2017.

Totodată, se propune introducerea unor reglementări potrivit cărora certificatul de atestare fiscală se transmite de către instituția de credit finanțatoare, ținând cont de faptul că este vorba despre date obținute și de bancă și de FNGCIMM din aceeași sursă – baza de date gestionată de MFP. Doar în situația în care valabilitatea certificatului de atestare fiscală expiră până la data aprobării garanției, consultarea se va realiza de către FNGCIMM prin utilizarea acordului beneficiarului privind consultarea bazei de date a MFP. Propunerea de modificare a articolului 14 alin. (4), lit. e) din Hotărârea nr. 282/2020, în sensul existenței obligativității consultării bazei de date a MFP doar în situația în care certificatul de atestare fiscală expiră în procesul de analiză a garanției de stat, urmărește fluidizarea procesului de analiză în vederea acordării garanțiilor în cadrul Programului IMM INVEST, precum și reducerea timpului de staționare a documentațiilor de garantare.

Timpul alocat răspunsului după consultarea bazei de date a MFP pentru emiterea CAF-ului  este de până la 4 zile, interval în care solicitarea de garantare staționează în starea de analiză în cadrul FNGCIMM.

„Facem precizarea că, datorită unor necesități practice, s-a menținut terminologia generală existentă în forma inițială a normelor - «rezultatul consultării bazei de date a MFP», fără a se menționa la ce document se referă, întrucât, de la caz la caz, în funcție  de situația beneficiarului supusă analizei, este necesară corelarea tuturor datelor din tabloul furnizat de bancă cu informațiile despre beneficiar disponibile în baza de date a MFP, inclusiv a celor din situațiile financiare aprobate și depuse de beneficiar”, precizează reprezentanții MFP în Nota de fundamentare.

Propunerea de modificare a art. 16 are în vedere situația practică a  finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic, în cazul cărora nu este necesară notificarea FNGCIMM, iar în forma în vigoare a HG nr. 282/2020, dintr-o eroare materială a fost prevazută eronat trimiterea la alin. (8) al art. 16. Trimiterea eronată trebuie corectată întrucât induce ideea că instituția de credit nu are obligația să notifice Fondul în toate situațiile de la alin. (7) în cazul creditelor cu grafic de rambursare și poate crea disfuncționalități în procesul de monitorizare a a garanțiilor.

Pentru corelare, la art. 17 se propune eliminarea de la alineatele (1) și (2) a trimiterii la alin. (19) de la art. 1, care, conform propunerii din actualul proiect, va fi abrogat.

La pct. 8 din proiect, la art. 23, alin. (2) și 4, în ceea ce privește aprobarea, respectiv respingerea cererii de plată a garanției, se propune introducerea unor prevederi referitoare la asumarea de către instituția de credit a obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) din norme, respectiv cu privire la verificarea destinației creditelor pentru realizarea de investiții și urmărirea utilizării finanțării pe faze de execuție, conform proiectului de investiții și detaliilor de execuție. De asemenea, s-a avut în vedere corectarea referinței de la art. 1 alin. (13) prin înlocuirea acesteia cu trimiterea corectă la art. 1 alin. (16), întrucât alin. (16) instituie obligația instituției de credit de a menține condițiile prevăzute la alin.  (7) lit. a) și alin. (14) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.

Pentru eliminarea oricărui echivoc se propune introducerea unei reglementări având caracterul unei norme de precizare, potrivit căreia ipotecile legale se individualizează în contractul de garantare.

În urma analizei efectuate s-a constatat că nu este necesară introducerea de criterii și documente distincte de analiză pentru cele trei noi categorii de beneficiari introduse prin modificările aduse OUG nr. 110/2017, care au extins categoriile de beneficiari eligibili ai programului cu includerea societăților agricole, cooperativelor agricole de producție și ONG-urilor care desfășoară activitate economică, cu condiția încadrării acestora în categoria IMM-urilor. Acestor noi categorii li se vor aplica, după caz, criteriile și documentele de analiză existente la nivelul formei în vigoare a normelor de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA, adaptate în funcție de categoria din care aceștia fac parte.

Proiectul de hotărâre și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.